Friday, April 9, 2010

UNDANG-UNDANG ROM

CONTOH SOALAN STRUKTUR
Undang-Undang Rom : Hukum Kanun 12 & Undang-Undang Justinian
1.Petikan di atas merujuk kepada perundangan tamadun Rom.
a)Apakah cara memudahkan rakyat merujuk kepada undang-undang di atas?

(i) Hukum Kanun 12
-Dipahat pada papan Dua Belas untuk tatapan rakyat
(ii) Undang-undang Justinian
-Undang-undang dikumpulkan dan dibukukan
[2 markah]
b)Nyatakan satu daripada bahagian Undang-Undang Rom.
-Undang-undang Sivil (1 markah)
c)Berikan tiga prinsip dalam Undang-Undang Rom
-semua manusia sama di sisi undang-undang
-kesalahan berdasarkan bukti yang kukuh
-keadilan terhadap setiap individu (3 markah)
d)Beri pendapat anda tentang kepentingan undang-undang terhadap sesebua negara.
-menjaga ketenteraman negara
-memastikan keamanan hidup
-mengekalkan kerukunan masyarakat
* Catatan :Soalan d memberi markah free, asalkan logik dengan kehendak soalan

1 comment: