Friday, August 12, 2011

WAWASAN 2020

WASAWAN 2020 (Soalan Target 2012)
(a) Apakah yang anda faham mengenai Wawasan 2020. [ 4 markah ]
F1 gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020
F2 Dicetuskan oleh Dr. Mahathir Mohammad
F3 Pada 28 Februari 1991
F4 Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F5 Menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara-negara maju yang lain di dunia
F6 Kemajuan yang diharapkan tidak menitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata / seperti yang berlaku di barat
F7 Inginkan kemajuan bersepadu

(b) Terangkan sembilan cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020. [ 10 markah ]
F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
H1a Perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara
H1b Dapat dicapai melalui dasar kerajaan sepeerti Dasar pembangunan Nasional / Dasar Bahasa Kebangsaan / Dasar Kebudayaan Kebangsaan / Dasar Pendidikan Kebangsaan
H1c Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia

F2 Membina masyarakat berjiwa bebas / tenteram dan berkeyakinan
H2a Rakyat Malaysia perlu gagah menghadapi pelbagai masalah
H2b Bangsa yang gagah dapat memajukan negara / mengangkat martabat bangsa / menangkis musuh negara

F3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
H3a Masyarakat demokratik bebas memilih kerajaan
H3b Perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan disalurkan melalui saluran yang betul

F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
H4a Kemajuan fizikal diimbangkan dengan moral dan etika
H4b bertujuan melahirkan masyarakat berbudaya unggul
H4c kepatuhan kepada agama / pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang / keberkesanan sistem pendidikan / keunggulan institusi kekeluargaan merupakan sumber pembinaan masyarakat bermoral

F5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi
H5a dapat berfikir secara rasional / tidak bertindak melulu
H5b dapat membebaskan diri daripada berfahaman sempit / sedia menerima perubahan / pandangan orang lain

F6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik
H6a masyarakat yang maju dapat menyerap segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan
H6b masyarakat bertunjangkan ilmu pengetahuan terutamanya sains dan teknologi
H6c mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti
H6c mempunyai amalan kreatif
H6d mempunyai sikap inovatif

F7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
H7a dicirikan dengan kehidupan bermuafakat / saling memahami dan menghormati / bekerjasama dan saling membantu
H7b tidak individulistik / meletakkan kepentingan masyarakat melebihi kepentingan diri
H7c asas pembinaan masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama / nilai-nilai murni amalan tradisi / institusi kekeluargaan

F8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
H8a kemajuan negara yang dinikmati mkelompok tetrtentu akan membawa rasa tidak puas hati
H8b contoh berlaku rusuhan kaum pada 13 Mei 1969
H8c keadilan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup rakyat

F9 Memupuk dan membina masyarakat makmur
H9a masyarakat yang hidup dalam kemewahan
H9b mempunyai taraf hidup yang tinggi
H9c pendapatan isi rumah / negara berada pada tahap yang tinggi

(c) Sebagai pelajar, bagaimanakah anda boleh merealisasikan Wawasan 2020? [ 6 markah ]
F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 Mendalami teknologi maklumat / ICT
F3 Mengekalkan perpaduan kaum
F4 Patuh kepada peraturan sekolah / negara
F5 Menjadi pelajar yang berdisiplin
F6 Taat kepada negara
F7 Hormat kepada ibu bapa
F8 Bercita-cita tinggi
F9 Sanggup menuntut ilmu sehingga keluar negara
F10 Mempunyai semangat daya saing
F11 Bersifat kreatif dan inovatif
F12 Bersifat terbuka
F13 Sedia menerima perubahan
F14 Tidak mementingkan diri sendiri
F15 Tidak terlibat dengan gejala sosial yang negatif
(Mana-mana jawapan yang munasabah)Thursday, August 11, 2011

TAJUK WAJIB DIBACA SPM 2011

TAJUK PILIHAN DAN WAJIB DIBACA UNTUK SPM 2011

TINGKATAN 4

1. Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho
3. Pembukaan semula kota Makkah
4. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah
5. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah
6. Hijrah
7. Perlembagaan Madinah
8. Kedatangan buruh asing dan kewujudan masyarakat majmuk
9. Akta Tanah di Tanah Melayu, Sabah dan SarawakTINGKATAN 5

1. Nasinalisme di Filipina
2. Nasionalisme di Indonesia
3. Penentangan tokoh nasionalis di Sarawak
4. Gerakan Islah
5. Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua
6. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
7. Pembentukan Malaysia
8. Wawasan 2020
9. OIC /NAM / Komanwel
10. Perang Dunia Pertama

Saturday, August 6, 2011

KERAJAAN MARITIM

a)Jelaskan maksud kerajaan maritim
F1 Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan 1
H1 Berfungsi sebagai pelabuhan 1
F2 Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai 1
H2 Terletak di lembah sungai dan kepulauan 1
C2a Kerajaan Srivijaya di Sungai Musi 1
C2b Kerajaan Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Muda 1
C2c Kerajaan Tiumah di Pulau Tioman (Pahang) 1
Maks (4 m)

b Huraikan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara 6
F1 Terletak di lembah sungai 1
H1a Di kawasan pesisir pantai dan di kepulauan 1
H1b Langkasuka di Sg. Yarang 1
C1a Kataha / Chieh-cha / Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Mud 1
C1b Chih-tu di Sg. Kelantan 1
C1c Srivijaya di Sg. Musi 1
C1d Mo-lo-yu di Sg. Batang Hari 1
C1e Kalah di Sg. Takuapafo-lo-an di Sg. Terengganu 1
C1f Peng-keng di Sg. Pekan, Pahang 1
C1g Tiumah di Pulau Tioman 1
F2 Kegiatan menangkap ikan 1
F3 Memungut hasil laut 1
F4 Petempatan berkembang menjadi perkampungan nelayan 1
H4a Ada menjadi pengeluar bijih logam seperti emas dan timah 1
H4b Lebihan hasil diperdagangkan di kalangan petempatan tersebut 1
H4c Petempatan itu berkembang sebagai tempat berdagang 1
H4d Menjadi Pelabuhan pembekal 1
H4e Bekalan hasil tempatan 1
C4a Logam emas dan timah 1
C4b Hasil hutan seperti kayu gaharu, rotan, damar 1
C4c Hasil laut dan makanan 1
F5 Disinggahi oleh para padagang 1
H5a Jenderam Hilir dan Klang (Selangor) 1
H5b Kuala Berang (Kuala terengganu) 1
F6 Pelabuhan Kerajaan apabila wujud kerajaan di situ 1
C6a Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya 1
F7 Pelabuhan entrepot 1
H7a Jalinan hubungan dengan kerajaan besar seperti China dan India 1
C7a Logam, hasil hutan dan hasil dari kerajaan lain 1
C7b Logam emas dan timah menarik pedagang asing 1
H7 Dikenali sebagai Suvarnadvipa dan Suvarnabhumi 1
F8 Penduduk – orang tempatan, orang laut dan pedagang luar 1
F9 Bahasa lingua franca 1
C9 Bahasa Melayu 1
F10 Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar kawasan 1
F11 Kemahiran membuat perahu dan kapal layar 1
H11a Perahu untuk perdagangan jarak dekat 1
H11b Kapal layar untuk perdagangan jarak jauh 1
H11c Mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit 1
Maks (6 m)

c Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan Srivijaya sebagai sebuah kuasa maritim utama di Asia Tenggara? 8
F1 Bala tentera laut yang besar 1
H1a Dianggotai pelbagai golongan rakyat 1
C1 Termasuk orang laut 1
H1b Mengawal perdagangan di Selat Melaka 1
FH1c Mengawal keselamatan kerajaan 1
F2 Pelabuhan baik dan strategic di Selat Melaka 1
H2a Tempat persinggahan kapal dagang dari China-India 1
F3 Terdapat hasil dan barangan 1
H3a Untuk perdagangan antarabangsa 1
C3a Dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya 1
C3b dan wilayah taklukan 1
F4 Mampu menghasilkan kapal besar 1
Maks (8 m)

d Pada pendapat anda, mengapakah pelabuhan penting kepada sesebuah kerajaan? 2
M1 Pusat pemerintahan 1
M2 Pusat perdagangan 1
M3 Pusat pembekal 1
M4 Kawalan laluan perdagangan 1
M5 Mana-mana isi munasabah 1
Maks 2

KONSEP KHALIFAH

Selepas kewafatan Nabi Muhammad s. a. w. , pentadbiran kerajaan Islam diketuai
oleh khalifah.

a) Berikan maksud khalifah

i. Pengganti
ii. Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
(2 markah)

b) Nyatakan tiga syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.

i)Lelaki yang merdeka

ii)Beragama Islam

iii)Memiliki pengetahuan tentang Islam

(3 markah)
c) Senaraikan tiga kaedah pemiihan khalifah.
i) Musyawarah / syura (cth : Abu Bakar al-Siddiq)
i) Cadangan satu nama (cth : Umar al-Khattab)
iii) Pemilihan daripada beberapa orang calon (cth : Uthman bin Affan)
iv) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat (cth : Ali bin Abu Talib)
(3 markah)
d) Nyatakan maksud ”baiah”
perakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang yang telah dilantik sebagai pemimpin
(1 markah)

e) Pada pendapat anda,bagaimanakah cara terbaik untuk memilih pemimpin dalam dunia moden sekarang?
-Melalui cara demokrasi
(1 markah)

PERANG DUNIA PERTAMA

Perang Dunia Pertama (1914-1918) merupakan konflik antarabangsa yang berlaku pada awal abad ke-20.
a. Senaraikan dua buah negara yang membentuk Perikatan Kuasa Tengah.

i. Jerman
ii. Austria-Hungary
iii. Itali
iv. Turki
v.Bulgaria (2 markah)

b. Nyatakan tiga faktor berlakunya Perang Dunia Pertama (1914 – 1918)

i. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand(pewaris kepada takhta Austria-
Hungary) dan isterinya Dutchess Sophie di Sarajevo
ii. Kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan negara-negara Eropah
iii. Persaigan kuasa besar merebut peluang ekonomi
iv. Persaingan sengit dalam kalangan kuasa Eropah akibat Imperialisme Baru
v. Kuasa besar bersaing untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing
vi. Persaingan untuk mendapatkan bahan mentah
vii. Persaingan untuk memasarkan barangan siap mereka (3 markah)

c. Sebutkan tiga kesan Perang Dunia Pertama.

i. Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
ii. Pemeteraian Perjanjian Versailles dalam Persidangan Damai pada Jun 1919
iii. Peta Eropah diubah
i. Kemunculan beberapa buah negara baru
ii. Pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919
iii. Inflasi yang tinggi di kalangan negara yang berperang
iv. Hutang peperangan yang tinggi
v. Pengangguran
vi. Pasaran dunia mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
vii. Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya
viii. Kehiangan nyawa yang ramai
(3 markah)
d. Cadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya Perang Dunia Ketiga.

i. Sentiasa wujudkan hubungan diplomatik dgn negara-negara lain
ii. Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa
iii. Bekerjasama dalam melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa,
agama dan warna kulit
iv. Menjalinkan hubungan serta mengamalkan sikap berbaik-baik dengan negara-
negara lain
v. Mengamalkan prinsip keamanan antarabangsa
vi. Menghormati kedaulatan negara-negara lain
vii. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui permuafakatan dan rundingan
(mana-mana isi yang munasabah) (2 markah)

BAB 10 TING. 4 : BURUH CHINA DAN INDIA

Penggunaan Tenaga Buruh Luar (Bab 10 Tingkatan 4, hlm. 252 – 254)

a) Nyatakan sebab-sebab kedatangan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.
(4 markah)
• Faktor yang mendorong meninggalkan negara masing-masing
• Galakan kerajaan British
• Tidak ditentang oleh orang Melayu
• Hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
• Kemakmuran ekonomi Tanah Melayu
• Peluang pekerjaan
• Kestabilan politik di Tanah Melayu

b) Terangkan cara kemasukan buruh China ke Tanah Melayu. (10 markah)
• Sistem Tiket Kredit
- bakal imigran dikumpulkan dari kampung di China.
- oleh kheh-thau (ketua) sebelum dibawa ke pelabuhan.
- Kheh-thau dibayar bagi setiap imigran imigran China.
- bakal imigran dikenali sebagai sin-kheh (miskin tidak mampu membiayai perbelanjaan ke Tanah Melayu)
- Sin kheh diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal @ agensi buruh
- mereka terlebih dahulu menerima bayaran daripada bakal majikan.
- Sin kheh membuat perjanjian secara lisan @ bertulis.
- bekerja dengan majikan dalam satu tempoh untuk menjelaskan hutang.
- mereka dibekalkan dengan tiket menunjukkan pelabuhan yang dituju.
- serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.
- Di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh @ orang tengah.
- mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu.
- jawatan pegawai pelindung buruh dari China diwujudkan di Tanah Melayu bagi mengawasi.
- beberapa undang-undang diluluskan untuk membaiki sistem pengambilan buruh.
• Sistem Pengambilan Kakitangan
- majikan menghantar pegawainya ke China.
- untuk mendapatkan tenaga buruh.
- tambang buruh dibiayai majikan.
- pegawai bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh.
- mereka mesti sampai di tempat majikannya.
• Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
- pengambilan rumah kongsi oleh pegawai di negara China.
- dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
- pegawai membiayai perbelanjaan buruh.
- mereka mesti sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.
- buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi.
- pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu.
- seperti yang dipersetujui.

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri masyarakat berbilang
kaum di negara kita? (6 markah)

• Petempatan berbeza mengikut kaum
• Bahasa pertuturan berbeza
• Menyulitkan perpaduan kaum
• Perkembangan pendidikan vernakular
• Perbezaan budaya dan agama
• Perbezaan taraf hidup antara kaum
• Jenis pekerjaan berbeza mengikut kaum
• Orang Melayu bertani, tinggal di kawasan luar bandar
• Imigran India sebagai penoreh getah
• Imigran China berniaga, bekerja di lombong dan tinggal di kawasan bandar

MINDA PERLU DIASAHPemuda ini rajin bekerja.. semangat dan tenaga tetap hebat.. namun setelah berusaha beberapa hari, dia terlupa untuk MENGASAH KAPAK...
Oleh itu, sebagai pelajar, kita juga perlu sentiasa mengasah minda dengan mengikuti tazkirah, ceramah atau seminar yang boleh membantu meningkatkan keupayaan minda kita

PERANAN CANDI1. Terdapat banyak warisan kesenian yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha

(a)Apakah monumen?

Bangunan datau binaan yang dibuat daripada batu dengan tujuan memperingati orang ternama atau peristiwa penting [2 markah]

(b)Nyatakan tiga peranan candi.
i)Rumah Ibadat
ii)Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga

iii)Tempat menyimpan patung dewa utama [3 markah]

(c)Senaraikan tiga contoh tinggalan warisan candi yang terkenal di Asia
Tenggara.
i)Candi Borobudur
ii)Angkor Wat
iii)Candi lembah Bujang [3 markah]

(d)Pada pendapat anda, mengapakah warisan kesenian zaman lampau perlu dijaga?
i)Sumber pelancong
ii)Agar generasi akan datang dapat mengetahui warisan kesenian lampau
[2 markah]