Saturday, August 6, 2011

PERANAN CANDI1. Terdapat banyak warisan kesenian yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha

(a)Apakah monumen?

Bangunan datau binaan yang dibuat daripada batu dengan tujuan memperingati orang ternama atau peristiwa penting [2 markah]

(b)Nyatakan tiga peranan candi.
i)Rumah Ibadat
ii)Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga

iii)Tempat menyimpan patung dewa utama [3 markah]

(c)Senaraikan tiga contoh tinggalan warisan candi yang terkenal di Asia
Tenggara.
i)Candi Borobudur
ii)Angkor Wat
iii)Candi lembah Bujang [3 markah]

(d)Pada pendapat anda, mengapakah warisan kesenian zaman lampau perlu dijaga?
i)Sumber pelancong
ii)Agar generasi akan datang dapat mengetahui warisan kesenian lampau
[2 markah]

No comments:

Post a Comment