Saturday, August 6, 2011

KERAJAAN MARITIM

a)Jelaskan maksud kerajaan maritim
F1 Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan 1
H1 Berfungsi sebagai pelabuhan 1
F2 Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai 1
H2 Terletak di lembah sungai dan kepulauan 1
C2a Kerajaan Srivijaya di Sungai Musi 1
C2b Kerajaan Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Muda 1
C2c Kerajaan Tiumah di Pulau Tioman (Pahang) 1
Maks (4 m)

b Huraikan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara 6
F1 Terletak di lembah sungai 1
H1a Di kawasan pesisir pantai dan di kepulauan 1
H1b Langkasuka di Sg. Yarang 1
C1a Kataha / Chieh-cha / Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Mud 1
C1b Chih-tu di Sg. Kelantan 1
C1c Srivijaya di Sg. Musi 1
C1d Mo-lo-yu di Sg. Batang Hari 1
C1e Kalah di Sg. Takuapafo-lo-an di Sg. Terengganu 1
C1f Peng-keng di Sg. Pekan, Pahang 1
C1g Tiumah di Pulau Tioman 1
F2 Kegiatan menangkap ikan 1
F3 Memungut hasil laut 1
F4 Petempatan berkembang menjadi perkampungan nelayan 1
H4a Ada menjadi pengeluar bijih logam seperti emas dan timah 1
H4b Lebihan hasil diperdagangkan di kalangan petempatan tersebut 1
H4c Petempatan itu berkembang sebagai tempat berdagang 1
H4d Menjadi Pelabuhan pembekal 1
H4e Bekalan hasil tempatan 1
C4a Logam emas dan timah 1
C4b Hasil hutan seperti kayu gaharu, rotan, damar 1
C4c Hasil laut dan makanan 1
F5 Disinggahi oleh para padagang 1
H5a Jenderam Hilir dan Klang (Selangor) 1
H5b Kuala Berang (Kuala terengganu) 1
F6 Pelabuhan Kerajaan apabila wujud kerajaan di situ 1
C6a Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya 1
F7 Pelabuhan entrepot 1
H7a Jalinan hubungan dengan kerajaan besar seperti China dan India 1
C7a Logam, hasil hutan dan hasil dari kerajaan lain 1
C7b Logam emas dan timah menarik pedagang asing 1
H7 Dikenali sebagai Suvarnadvipa dan Suvarnabhumi 1
F8 Penduduk – orang tempatan, orang laut dan pedagang luar 1
F9 Bahasa lingua franca 1
C9 Bahasa Melayu 1
F10 Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar kawasan 1
F11 Kemahiran membuat perahu dan kapal layar 1
H11a Perahu untuk perdagangan jarak dekat 1
H11b Kapal layar untuk perdagangan jarak jauh 1
H11c Mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit 1
Maks (6 m)

c Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan Srivijaya sebagai sebuah kuasa maritim utama di Asia Tenggara? 8
F1 Bala tentera laut yang besar 1
H1a Dianggotai pelbagai golongan rakyat 1
C1 Termasuk orang laut 1
H1b Mengawal perdagangan di Selat Melaka 1
FH1c Mengawal keselamatan kerajaan 1
F2 Pelabuhan baik dan strategic di Selat Melaka 1
H2a Tempat persinggahan kapal dagang dari China-India 1
F3 Terdapat hasil dan barangan 1
H3a Untuk perdagangan antarabangsa 1
C3a Dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya 1
C3b dan wilayah taklukan 1
F4 Mampu menghasilkan kapal besar 1
Maks (8 m)

d Pada pendapat anda, mengapakah pelabuhan penting kepada sesebuah kerajaan? 2
M1 Pusat pemerintahan 1
M2 Pusat perdagangan 1
M3 Pusat pembekal 1
M4 Kawalan laluan perdagangan 1
M5 Mana-mana isi munasabah 1
Maks 2

No comments:

Post a Comment