Wednesday, April 23, 2014

SUMBANGAN TAMADUN HWANGHO (TARGET 2014)SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO


1)      Pengaruh Sistem Pemerintahan China Kuno
2)      Pembinaan Sistem Pengairan
3)      Pembangunan dlm sektor pertanian
4)      Sistem tulisan
5)      Kepercayaan Memuja Nenek Moyang Sejak Dinasti Shang
6)      Konsep Yin & Yang Serta Feng Hsui
7)      Memperkenalkan Sistem Kalendar 30 Hari Sebulan, 360 Hari Setahun
8)      Falsafah Perang Sun Tzu

1)      Pengaruh Sistem Pemerintahan China Kuno
ü  Sistem pemerinthan monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching
ü  Hanya sedikit perubahan dilakukan -- gelaran “raja” tukar “maharaja”
ü  Konsep anak syurga & mandat dr syurga dikaitkan dgn raja
ü  Amalan putaran dinasti diteruskan hingga abad ke-20

2)      Pembinaan Sistem Pengairan
ü  Pemimpin zaman Shang amat prihtin terhadap pembangunan pertanian
ü  Banyak terusan dibina utk
a)      Mengairkan kws pertania
b)      Mengelakkan banjir
 
3)      Pembangunan dlm sektor pertanian
ü  Kemajuan dlm teknologi pembajakan & penciptaan cangkul & sabit
ü  Petani mula guna batas utk tujuan penanaman
ü  Petani menggantikn alat pertanian drpd kayu dgn besi

4)      Sistem Tulisan
ü  Penggunaan tulisan dlm bidang penulisan & percetakan
ü  Tulisan diajar di sekolah2 di China
ü  Penggunaan tulisan ideogram berkembang penggunaannya oleh orang Korea & Jepun

5)      Kepercayaan Memuja Nenek Moyang Sejak Dinasti Shang
ü  Unsur korban manusia tidak diamalkan lagi & diganti oleh makanan, duit kertas & brgn hiasan

6)      Konsep Yin & Yang Serta Feng Hsui
ü  Kepercayaa ini masih terdapat di masyarakat China
ü  Orang China percaya alam semest & kejdiannya terdiri drpd 2 unsur yg saling melengkapi, iaitu Yin & Yang. Yin ialah kuasa pasif & Yang ialah kuasa aktif
ü  Falsafah alam semesta yg merujuk pd hubungan manusia dgn alam sekitar.

7)      Memperkenalkan Sistem Kalendar 30 Hari Sebulan, 360 Hari Setahun
ü  Raja guna kalendar utk menentukan musim menanam & musim menuai
ü  Kalendar utk menjalankan aktiviti harian spt
a)      Upacara perkahwinan
b)      Perburuan
c)      Pengebumian

8)      Falsafah Perang Sun Tzu
ü  Karyanya “the Art of War” – membicara selok belok perang & cara menangani musuh telah diulang cetak dlm pelbagai bahasa,
ü  kini, falsafah ini diaplikasi sbg taktik dlm urusan perniagaan.

Monday, February 4, 2013

Peningkatan Tamadun
PENGENALAN

Tamadun awal manusia terus berkembang kerana masyarakat sentiasa berusaha untuk mencapai kemajuan. Peningkatan berlaku setelah tamadun berkembang. Umumnya peningkatan tamadun merujuk kepada kemampuan manusia menggunakan pemikiran untuk mengawal dan menggunakan sepenuhnya persekitaran bagi membentuk kehidupan yang lebih kompleks, yang dapat dikaitkan dengan kemahiran menghasilkan idea-idea baru dalam meningkatkan cara hidup. Kemajuan tamadun dapat diukur melalui pencapaian manusia dari segi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Latar Belakang

Tamadun Yunani

1. Lokasinya berkembang di Semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi
oleh Laut Aegen dan Laut Meditteranean.

2. Bermula dengan pembentukan petempatan manusia di negara kota polis.

3. Pembentukan negara kota terbentuk daripada gabungan beberapa buah kampung dan bandar
sekitar tahun 1000 – 8 000 SM.

4. Negara kota Ynani ialah sebuah kota yang dikeliligi kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat
pasar, kubu, kuil dan istana.

5. Negara kota yang paling menonjol ialah Athens, Sparta dan Corinth yang terletak berhampiran
Laut Meditterranean.

6. Setiap negara kota mempunyai corak pemerintahan dan undang-undang negara tersendiri serta
memiliki beberapa tuhan.

7. Mereka sentiasa bersatu padu walau pun kadang-kadang berlaku peperangan antara negara kota.

Tamadun Rom

1. Terbentuk di kawasan bukit Palatine yang terletak berhampiran dengan Sungai Tiber di Lembah
Latium.
2. Masyarakat Latin menduduki Lembah Latium.
3. Lembah ini berkembang menjadi penting semasa pemerintahan Romulus pada tahun 753 SM.
4. Majlis Perbandaran diwujudkan di setiap bandar yang akan menjalankan pentadbiran tanpa
diganggu oleh pentadbiran pusat di Rom.
5. Kesan daripada kewujudan Majlis Perbandaran ini telah membawa kemajuan dan keselesaan
hidup di bandar.
6. Bandaraya dibina secara terancang dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, sistem
pemanas, rumah ibadat, teater, rumah mandi awam, sarkas dan tempat berdialog.
7. Antara bandarnya ialah Bandar Pompei

Tamadun India

1. Tamadun Indus mencapai era kecemerlangan pada tahun 2500 – 1800 S.M

2. Selepas tempoh tersebut tamadun Indus mengalami keruntuhan kerana
- Kedatangan orang Aryan yang membawa satu budaya dan tahap baru dalam masyarakat Indus
- Tahap ini dikenali sebagai zaman Vedik.
- Zaman Vedik merupakan zaman permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat Indus kerana lahir agama Hindu.
- Masyarakat tamadun Indus beralih ke Lembah Ganges setelah beberapa lama bertapak di Lembah Indus.
3. Kerajaan kecil beralih telah disatukan semasa pemerintahan Chandragupta Maurya yang
menyebabkan wujud empayar pertama .
4. Dinasti Maurya telah mencapai tahap kegemilangan pada masa pemerintahan Asoka.

Tamadun China

1. Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meliputi ke bahagian selatan China.
2. Perluasan kuasa bermula dengan kemunculan Dinasti Chin yang merupakan dinasti pertama.
3. Pengasas Dinasti Chin ialah Maharaja Shih Huang Ti yang menjalankan aktiviti perluasan kuasa
hingga ke Sungai Merah di Vietnam dan berjaya membentuk sebuah empayar.
4. Zaman pemerintahan Shih Huang Ti adalah zaman yang banyak berlaku peperangan, perluasan
kuasa dan penyatuan jajahan takluk di bawah sebuah pemerintahan pusat.

Aspek-aspek peningkatan Tamadun.

Pemerintahan dan Pentadbiran

Tamadun Yunani

1. Beberapa bentuk pemerintahan diamalkan oleh sesebuah negara kota.
2. Bentuk pemerintahannya daripada monarki, oligarki, aristokrasi, diktator(Tirani) terus berubah
kepada demokrasi.
3. Sebelum pemerintahan demokrasi, Athens mengamalkan sistem beraja.
4. Raja dibantu oleh satu badan yang dinamakan konsul.
5. Raja berperanan sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama.
6. Sistem pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki.
7. Daripada kalangan konsul lahir pula sistem pemerintahan bercorak aristokrasi.
8. Apabila sistem pemerintahan bercorak aristokrasi tidak disukai, lahir pula golongan yang
menuntut hak dan menyebabkan berlakunya rampasan kuasa dan membentuk pemerintahan berbentuk Tirani oleh Diktator.
9. Rakyat biasa tidak menyukai sistem pemerintahan tirani ini dan akhirnya terbentuklah sistem pemerintahan berbentuk demokrasi
10. Ciri-ciri sistem demokrasi Athens
- Terdapat dua dewan iaitu Dewan Perhimpunan dan Senat
- Semua warga lelaki diberi peluang menjadi anggota dawn dalam tempuh 6 bulan
- Dewan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan.
- Ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.
- Segala keputusan dewan dikendalikan oleh Majlis.
- Ahli Majlis, Majisterit dan Juri dilantik oleh Dewan

11. Di Sparta, Sistem pemerintahannya adalah bentuk sistem pemerintahan tentera.
Tamadun Rom

1. Bermula dengan sistem beraja sejak 753 S.M
2. Kemudian Rom membuat sebuah republik pada tahun 509 S.M
3. Ciri-ciri Sistem Republik Rom

- Kuasa tertinggi terletak kepada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat
- Dewan Senat diwakili oleh golongan bangasawan bagi membincang hal pentadbiran Negara dan merangka perundangan.
- Sebelum seseorang ahli Dewan Senat itu dilantik menjadi konsul beliau ialah Praeotor. Iaitu pemerintah tentera.
- Di bawah Dewan Senat ialah Dewan Perhimpunan diwakli semua rakyat. Segala keputusan Dewan Senat akan diluluskan oleh Dewan Perhimpunan.

4. Sistem republik berubah apabila Rom mencapai taraf empayar pada zaman pemerintahan Julius Ceasar.
5. Julius Ceaser telah menamatkan sistem republik dan menjadi diktator. Beliau menguasa angkatan tentera dan senat dengan memakai gelaran Maharaja.
6. Gelaran Maharaja diteruskan oleh Ausgustus yang memrintah dari tahun 27 – 14 S.M.
7. Beliau berjaya membawa keamanan dan keagungan empayar Rom.
8. Zaman kegemilangan ini digelar sebagai Pax Romana (Keamanan Rom).

Tamadun India

1. Tahap awal pembentukannya, iaitu tahun 600 – 320 S.M, tamadun India membentuk dua kerajaan iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar.
2. Kerajaan kecil bersifat kepuakan dan tidak mempunyai raja manakala kerajaan besar diketua raja seperti kerajaan Kashi, Kosala dan Magadha.
3. Chandragupta telah membentuk empayar Maurya dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari tahun 321 – 185 S.M.
4. Kerajaan Maurya meliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush. Ibu negara terletak di Pataliputra.
5. Zaman kegemilangan peemrintahan Dinasti Maurya adalah pada masa pemrintahan Maharaja Asoka (tahun 273 – 232 S.M)
6. Asoka pernah terlibat dalam Perang Kalinga yang menamatkan perang saudara yang berlaku sejak pemerintahan ayahnya Bindusara.
7. Walau beliau berkuasa mutlak tetapi beliau telah membentuk birokrasi pentadbiran untuk menjalankan pemerintahannya

Tamadun China

1. Perluasan Kuasa telah mengubah pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan sistem pentadbiran berpusat.
2. Perluasan kuasa berlaku pada zaman Dinasti Chin (tahun 211 – 206 S.M)
3. Konsep raja bertukar kepada maharaja.
4. Pemerintahan berbentuk maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan pentadbiran atau birokrasi awam yang dilantik oleh maharaja terdiri daripada orang awam.
5. Pelantikan pegawai-pegawai diasaskan kepada pencapaian mereka dalam pepriksaan awam.
6. Shi Huang Ti merupakan tokoh China yang memainkan peranan penting sistem peemrintahan ini.

Perundangan

Tamadun Yunani

1. Dewan Perhimpunan berfungi sebagai penggubal undang-undang.
2. Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato dalam bukunya Republic
3. Bagi Plato, negara harus diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap, terbaik dan berupaya
menggubal undang-undang.

Tamadun Rom

1. Undang-undang yang diguna adalah berbentuk undang-undang bertulis.
2. Undang-undang betulis yang pertama ialah Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu dikenali
sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat.
3. Oleh sebab terdapat terlalu banyak undang-undang dan ada yang rumit, Maharaja Justinian telah mengumpul, menyatukan dan membukukan undang-undang tersebut.
4. Undang-undang ini dikenali dengan Kod Undang-undang Rom (527M).

Tamadun India

1. Perundangan menjadi aspek penting untuk melihat perjalanan kerajaan dan keberkesanan pentadbiran.
2. Kitab Dharma Sastra dijadikan panduan untuk menggubal undang-undang dan dianggap kitab undang-undang Hindu yang tertua.
3. Raja merupakan tunggak perkembangan tamdun. Oleh itu, raja dikehendaki memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang.
4. Golongan Brahmin menjadi golongan dominan dalam bidang atau urusan undang-undang kerana golongan mahir tentang hukum-hakam agama.
5. Zaman Maurya, Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah raja.
6. Titah perintah raja diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan supaya undang-undang itu dibaca oleh rakyat.
7. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka.
8. Tiang didirikan pada zaman pemerintahan Asoka.

Tamadun China

1. Sistem perundangannya berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif.
2. Teras undang-undang adalah daripada falsafah legalisme.
3. Undang-undang ini digubal oleh seorang ahli falsafah, Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin.
4. Mengikut falsafah ini, undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia.
5. Undang-undang yang berteraskan falsafah ini bertentang dengan undang-undang ajaran Confucius yang diamalkan pada zaman Dinasti Han.
6. Mengikut Confucius, ianya menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga keharmonian manusia dan masyarakat

PERLUASAN KUASA

• Setelah menubuhkan kerajaan yang stabil dan kuat, seseorang pemerintah itu akan berusaha untuk meluaskan kawasan pemerintahannya.

• Perluasan kawasan pemerintah dilakukan melalui penaklukan dan pembukaan kawasan baru.


TAMADUN YUNANI

 Permulaan agenda penaklukan oleh pemerintah Yunani telah bermula sejak tahun 800 s.m.
 Dimulakan oleh Philip II dari Macedonia yang telah menyatukan semua bahagian Yunani untuk menjadi sebuah negara.
 Kemudian usaha penaklukan ini diteruskan oleh anaknya iaitu Alexander the Great. Beliau merupakan seorang jeneral yang terkenal dalam sejarah dunia dan menaiki takhta pada tahun 336 s.m.
 Semasa zaman pemerintahannya, beliau telah berjaya menguasai Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand. Akhirnya seluruh kawasan Laut Mediterranean berada di bawah kekuasaannya.
 Semasa era pemerintahannya memperlihatkan penyebaran Kebudayaan Hellinstik ke seluruh timur. Kebudayaan Hellinstik ini ialah campuran kebudayaan Yunani, Parsi, dan kebudayaan timur yang lain. Syracuse, Iskandar dan Antioch merupakan antara tempat yang menerima kebudayaan ini.
 Kegemilangan empayar Yunani ini tamat apabila kematian Alexander the Great dan bermulanya kemunculan Rom.


TAMADUN ROM

 Perluasan kuasa di Rom bermula pada tahun 27 S.M. iaitu pada period pemerintahan Agustus Caesar.
 Agustus Caesar adalah pengasas empayar Rom dan anak saudara kepada Julius Caesar. Semasa pemerintahannya, beliau telah menjalankan pemerintahan diktator.
 Keadaan ini berlaku setelah beliau berjaya mengalahkan tentera pimpinan Anthony, bekas jeneral Augustus Caesar yang telah bergabung dengan tentera Mesir di bawah pimpinan Cleoparta dalam peperangan Actium ( 31 S.M ).
 Pada era pemerintahannya, beliau telah menubuhkan sistem empayar yang berbeza daripada sistem republik sebelumnya, iaitu mewajibkan sistem pemerintahan warisan.
 Beliau telah berjaya membentuk empayar hinggga ke Britian, Sepanyol, kawasan Sungai Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Altas, Afrika Utara, Macedonia, sebahagian Turki dan Palestin.

TAMADUN INDIA

 Tokoh perluasan kuasa dalam tamadun India dimulakan oleh pemerintahan Dinasti Maurya iaitu Chandragupta Maurya ( 321-292 S.M. ).
 Kejayaan Chandragupta yang dapat membentuk empayar adalah disebabkan mempunyai pasukan tentera yang besar, 600 ekor gajah, 1000 orang tentera berkuda dan 10, 000 orang infantri.
 Beliau telah berjaya menguasai seluruh India Utara. Setelah mengukuhkan kedudukannya, beliau berjaya menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus.
 Kemudian agenda perluasan kuasa di India diteruskan oleh anaknya iaitu Bindusara. Bindusara telah meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan India.
 Selepas Bindusara, Asoka telah menguasai seluruh India menjadi kawasan takluk empayar Maurya. Keadaan tersebut adalah kesan daripada kemenangan Asoka ke atas kawasan Kalinga.
 Selepas kemenangan ke atas Perang Kalinga, Asoka tidak mengamalkan corak pemerintahan seperti tokoh-tokoh sebelumnya, tetapi menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan Maurya.
 Hal ini berlaku kerana lebih memberi tumpuan kepada penyebaran agama Buddha.


TAMADUN CHINA

 Perluasan kuasa juga telah membawa kepada kelahiran empayar pada zaman Dinasti Chin, iaitu pada era pemerintahan Shih Huang Ti yang berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China
 Shih Huang Ti telah melaksanakan ;
a) Corak pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak
b) Menghapuskan golongan bangsawan
c) Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir
d) Mencantumkan Tembok Besar China untuk tujuan pertahanan empayar China daripada serangan orang gasar
 Kemerosotan Dinasti Chin telah digantikan dengan kemunculan Dinasti Han. Pada zaman Dinasti Han kewibawaan Maharaja Han Wu Ti yang digelar Maharaja Tentera telah berjaya memperluaskan kawasan jajahannya melalui pasukan yang besar dan kuat.
 Antara kawasan ynag berjaya ditakluknya, meliputi Sinkiang, Lembah Tarim, dan Tutor di utara, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung di selatan.
 Beliau juga telah berjaya menyebarkan pengaruh China hingga sampai ke Jepun dan Turkistan serta dapat mewujudkan keamanan dan kemakmuran Negeri China.PENINGKATAN EKONOMI

• Ekonomi dalam tamadun awal, pada asalnya bercucuk tanam, menternak binatang dan menghasilkan barangan untuk perdagangan.
• Tetapi apabila tamadun itu semakin berkembang dan diikuti dengan kemunculan bandar, kegiatan tersebut membawa kepada penghasilan yang melebihi keperluan mereka sendiri.
• Hasil yang berlebihan itu dipasarkan dan ditukarkan dengan barangan perusahaan tempatan seperti barangan tembikar, peralatan memotong daripada logam dan perhiasan yang terdapat di bandar.


TAMADUN YUNANI

 Hampir semua negara kota dalam tamadun Yunani memberi tumpuan kepada perdagangan, kecuali Sparta. Ini kerana keadaan bentuk muka buminya yang bergunung ganang dan tidak sesuai untuk pertanian.
 Akibat kekurangan tanah untuk pertanian, Athens dan Corinth menghadapi masalah kekurangan makanan. Ini menyebabkan negara kota di Yunani terpaksa mendapatkan bekalan makanan dari luar.
 Athens mendapatkan bekalan makanan dari kawasan di selatannya dan Laut Hitam. Athens juga menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur.
 Kegiatan perdagangan di negara kota dikenakan cukai dan ini menyebabkan kenaikan harga barangan. Akibatnya ramai orang Yunani berpindah ke tempat-tempat lama seperti Alexandria pada zaman Graeco-Roman, iaitu pada tahun 300 s.m.
 Zaman Graeco-Roman ini dikenali juga sebagai Zaman Hellenstik. Zaman ini merujuk pada penyerapan budaya Greek ke dalam masyarakat Rom.


TAMADUN INDIA

 Bergantung kepada aktiviti perdagangan dan perindustrian
 Wujud hubungan perdagangan luar dan dalam. Antara pusat perdagangan yang penting termasuklah Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata, gading, emas, berlian dan mutiara.
 Hubungan perdagangan negara luar dapat dilihat melalui hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonic, Sri Lanka, rantau Asia Tenggara dan Asia Tengah.
 Wujud beberapa pelabuhan yang penting, antaranya Tamralipti, Ghantashala, dan Kadura di bahagian timur serta Broach, Chaul, Kalyan, dan Cambay di bahagian barat.
 Persatuan perdagangan dan perusahaan ( Sresthin ) wujud di setiap bandar untuk tujuan;
a) Mengawal harga
b) Mengawal kualiti barangan
c) Mengawal gaji pekerja
 Mata wang digunakan untuk medium dalam urusan jual beli.
 Syiling emas telah digunakan pada zaman Gupta yang dikenali sebagai Dinara. Selain itu terdapat wang perak serta wang yang terdiri daripada cangkerang siput. Ini jelas membuktikan bahawa Dinasti Maurya dan Gupta melaksanakan satu dasar ekonomi yang sistematik.
 Perkembangan perusahaan tekstil, kain kapas, dan sutera mempergiatkan aktiviti perdagangan sejak zaman Maurya.
 Perusahaan membuat sutera berpusat di Bengal dan Baneras. Barangan emas, mutiara dan batu permata turut berkembang di India.
 Pelbagai jenis cukai dikenakan ke atas hasil pertanian dan buah-buahan. Cukai-cukai yang dipungut adalah untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja.
 Sejak tahun 100 M, India menjalinkan hubungan perdagangan dengan Kepulauan Melayu, China, Rom dan Sri Lanka.


TAMADUN CHINA

 Bergantung kepada pertanian, perdagangan dan perindustrian.
 Sejak zaman Han, tenggala telah diperkenalkan untuk membuat batas.
 Kolar kuda digunakan untuk menarik kereta kuda, tenggala kayu, kereta sorong dan penyisir tanah.
 Sistem penggiliran tanaman diperkenalkan untuk menjaga kesuburan.
 Kawasan bukit ditereskan untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang.
 Pembinaan terusan adalah untuk memperoleh sumber air dan mengawal banjir.
 Perusahaan logam dan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han dan diperdagangkan ke kawasan luar China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat.
 Hasil itu dibawa melalui Jalan Darat iaitu, Jalan Sutera Darat. Jalan ini bermula di Barat iaitu dari Rom merentasi Asia Tengah ke India dan seterusnya ke China.
 Mulai zaman Dinasti Tang, Jalan Laut telah digunakan. Jalan ini merupakan jaringan jalan yang menghubungkan China dengan India dan Barat, iaitu di Rom.
 Jalan laut ini berkembang semenjak bermulanya pelayaran jarak jauh pada sekitar abad ke 5M. Kapal yang belayar dari Rom singgah di India. Kemudian melalui Teluk Benggala dan Selat Melaka, begitu juga dengan kapal dari China dan India.
 Penemuan tembikar China dibeberapa tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal adalah bukti perdagangan maritim telah mula wujud sejak zaman Dinasti Tang.
 Hasil perusahaan China juga didagangkan di dalam negeri. Persatuan perdagangan didirikan di China dan lahirnya golongan kelas pertengahan yang besar berikutan perkembangan perdagangan.
 Perkembangan ekonomi yang besar dicetuskan oleh perkembangan dalam sistem perhubungan iaitu pembinaan jalan raya, jambatan dan alat pengangkutan seperti alat pengangkutan kereta kuda dan kereta lembu.

PENINGKATAN SOSIAL

• Aspek sosial yang terdapat dalam sesebuah tamadun meliputi perkara seperti pendidikan, kesenian, kesusasteraan, seni bina, serta sains dan teknologi.

• Antara perkara yang tersebut pendidikan merupakan asas dan tonggaknya. Ia membantu manusia untuk meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain.


TAMADUN YUNANI

Pendidikan

Athens

a) Pendidikan bertujuan melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari segi aspek rohani dan jasmani
b) Manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal.
c) Manusia yang cemerlang juga dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan hidup manusia.
d) Untuk melahirkan masyarakat cemerlang, pendidikan sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca, menulis, menghafal amat dititikberatkan.

Sparta

a) Pendidikan bertujuan melahirkan anggota tentera yang gagah, sempurna dan taat setia kepada negara kota.
b) Pendidikan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata lebih diutamakan daripada pendidikan mental.

 Kesan pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan di Yunani telah tertubuhnya beberapa buah sekolah falsafah seperti di Athens, Thabes, Elea dan Miletus.
 Athens dikenali sebagai pusat cendiakawan Yunani yang penting semasa era pemerintahan Pericles. Sekolah-sekolah ini telah ramai melahirkan sejarawan seperti Thucydides dan Herodatus, di samping ramai pemikir dalam bidang sains dan teknologi seperti Thales, Anaximander, Heraclitus dan Anaxagoras.


TAMADUN ROM

 Pendidikan di Rom menitikberatkan ;
a) Apilikasi ilmu yang praktikal
b) Kesetiaan kepada Rom.

 Pada tahap awal, unsur dari Yunani diserapkan dalam pendidikan Rom. Pusat-pusat pendidikan ini telah melahirkan ;
a) Jurutera yang dapat membina sistem pengairan, bangunan dan jalan raya
b) Ahli falsafah
c) Sejarawan


TAMADUN INDIA

 Peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada zaman Vedik. Pendidikan pada zaman ini berteraskan agama Hindu adalah untuk manusia menghadap hari selepas mati.
 Ditekankan untuk mendalami kitab-kitab dan mempelajari bahasa Sanskrit. Kaedah merupakan bagi mendalami kitab-kitab Veda.
 Pendidikan cuma diberikan kepada kaum lelaki manakala kaum wanita tidak diberi peluang untuk belajar.
 Pada awalnya tempat belajar hanya di istana dan rumah. Kemudian apabila berkembang dengan baik pusat pendidikan tinggi telah dibina, iaitu yang pertama sekali tertubuhnya Kolej Brahman.
 Pada abad pertama Masihi wujud universiti yang pertama iaitu Universiti Taxila dan Universiti Nalanda pada abad kelima masihi.
 Untuk mencapai taraf Brahmin yang berpendidikan seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya kitab Veda yang mengandungi pelbagai peraturan ritual, mantera, dan lagu-lagu agama. Selain itu, mereka mempelajari karya saintifik dan falsafah.
 Bukan itu sahaja, malah pendidikan juga adalah untuk meningkatkan ilmu sains, mengatasi buta huruf serta menjawat jawatan dalam kerajaan.

TAMADUN CHINA

 Terdapat tiga peringkat pendidikan iaitu;

Tahap pendidikan Kaedah pembelajaran
Sekolah rendah Kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami maknanya
Sekolah menengah Tumpuan terhadap karangan dan sastera
Pendidikan tinggi Memperterjemah buku suci

 Matlamat utama pendidikan tamadun China adalah untuk lulus dalam Peperiksaan Awam Kerajaan. Peperiksaan ini dijalankan dalam tiga peringkat;
a) Peringkat daerah- tahap pertama Hsiu Tai, setaraf dengan ijazah pertama. Diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun. Sesiapa yang lulus pada tahap ini layak menjadi pegawai kerajaan untuk ijazah pertama sementara ijazah ketiga layak menjadi pendidik.
b) Peringkat wilayah-tahap kedua Chun–Jen, setaraf dengan sarjana. Diadakan tiga tahun sekali.
c) Peringkat Negara - tahap ketiga Chin Shih, setaraf dengan doktor falsafah. Diadakan tiga tahun sekali.

 Pengendalian peperiksaan awam;
a) Diadakan dengan ketat.
b) Mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman mati.
c) Untuk memastikan tidak ada penipuan, pemeriksa akan dikurung sebelum tiba hari peperiksaan.
d) Mereka yang akan mengambil peperiksaan akan ditempatkan di dalam bilik kecil dengan disediakan makanan dan dikurung selama tiga hari untuk menulis jawapan.

 Sistem peperiksaan awam China merupakan yang tertua sekali di dunia.

Falsafah

Tamadun Yunani

- Ahli falsafah ialah manusia yang menggunakan akal untuk berfikir secara berterusan bagi mencari jawapan yang logik dan rasional terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan harian dan alam sekitar mereka.
- Ahli falsafah terkenal ialah Herodotus, Socrates, Aristetle dan Plato.
- Socrates ialah Bapa Falsafah Barat merupakan pakar dalam perbincangan melalui kaedah soal jawab tentang kehidupan masyarakat bahagia dan beliau dituduh merosakkan pemikiran masyarakat dan telah dihukum bunuh dengan meminum racun.
- Plato adalah pengikut Socrates dan falsafahnya ialah masyarakat yang sempurna merupakan masyarakat yang diperintah oleh ahli falsafah.
- Beliau mengasaskan akademi falsafah di Athens.
- Aristotle adalah anak murid Plato yang cuba mendalami bidang sains dan falsafah dan hasil penerbitan beliau mengandungi ilmu logic,metafizik, etika, politik,fizik, sains tabii,astronomi dan geologi.
- Merupakan guru Alexander the Great.
- Karya utama ialah Republic.
- Isu utama adalah tentang nilai individualisme, kehidupan manusia dan demokrasi.
- Herodotus adalah ahli falsafah dan ahli sejarah menghasilkan History of Persian Wars digelar Bapa Sejarah.
- Thusydides adalah pengasas Sejarah Saintifik menghasilkan History of the Peloponnesian War yang ditulis berteraskan penyelidikan.

Tamadun Rom

- Falsafah Rom berasaskan kepada falsafah Stoisisme yang menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian dan perikemanusiaan.
- Falsafah ini mengajar bahawa kebahagian hidup manusia dan nasib seseorang bergantung kepada hubungannya dengan alam.

Tamadun India

- Wujud dalam dua bentuk pemikiran iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab
veda dan yang menolaknya.
- Kitab veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda.
- Falsafah bukan aliran veda bersumberkan ajaran Carvaka, Jainisme dan Buddhisme.

Tamadun China

- Falsafah China menekankan hal berkaitan hubungan manusia dengan manusia lain.
- Antara sumber falsafah ialah Kung-fu Tze atau Confucius dengan ajarannya Confucianisme, Lao Tze, Toisme dan Mo Tzu
- Mo Tzu Menolak beberapa ajaran Confucianisme.
- Menurutnya manusia berakhlak baik tetapi menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar.
- Falsafah legalisme pula percaya hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat.

Sains dan Teknologi

Tamadun Yunani

- Peningkatan berlaku dalam bidang matematik, astronomi,perubatan serta teknologi membuat perahu dan kertas.
- Thales telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba.
- Pythagoras memperkenalkan Teorem Pythagoras.
- Ahli sains terkenal seperti Hippocrates terkenal sebagai Bapa Perubatan.
- Archimedes sebagai ahli matematik dan fizik telah menyumbangkan teori berhubung dengan isi padu air dan graviti.
- Ptolemy merupakan tokoh bidang astronomi .
Tamadun Rom

- Di Rom, Boethius iaitu ahli matematik telah mengaitkan matematik dengan muzik, geometri dan astronomi.
Tamadun India

- Sains dan teknologi ialah cabang kepada pengetahuan Vedik. Pengetahuan tentang astronomi dipetik daripada Rig Veda.
- Matematik dalam tamadun India berkembang dalam Zaman Gupta.
- Ahli matematik India ialah Aryabhata dan Varahamihira.
- Wujud sistem angka dalam tamadun Yunani iaitu herodianic dan ionic.
- Ilmu perubatan berkembang di India disebabkan kecenderungan masyarakat dalam fisiologi kerana kaitannya dengan yoga.
- Dalam keempat-empat tamadun, ilmu pelayaran meningkat dengan penciptaan layar yang lebih kuat dan perahu yang lebih besar.
Tamadun China

- Di China konsep konsep keseimbangan kuasa Yang (aktif) dan Yin (pasif) membolehkan seseorang sihat digunakan dalam perubatan tradisional.
- Ilmu pelayaran telah meningkat dengan penciptaan layar yang lebih kuat dan perahu yang lebih besar.
- Perahu layar dapat meningkatkan aktiviti perdagangan laut dan menjadi alat pengangkutan penting dalam peperangan.
- Penciptaan kertas telah bermula dengan mencampurkan bahan mentah seperti rami, buluh dan sayur-sayuran yang dicincang dan dijadikan pulpa dan diratakan serta dikeringkan.

Seni bina

- Mencerminkan ketahanan manusia tamadun awal menghadapi cabaran untuk
hasilkan monumen yang turut melambangkan pencapaian paling agung bangsa ,
agama dan rajanya.


Tamadun Yunani

- Acropolis dibina untuk keagamaan.
- Merupakan pusat pentadbiran di Athens
- Didalamnya terdapat binaan yang menarik seperti berhala, teater serta bangunan
yang menarik iaitu Parthenon.
- parthenaon dibina untuk Dewi Athena dan untuk mengingati kejayaan
membebaskan diri daripada kuasa Persia.
- Patheon berbentuk kubah berfungsi sebagai tempat memuja dan menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam.

Tamadin Rom

- Aqueduct adalah untuk bekalan air di Rom.
- Bekalan air dibawa dari gunung melalui saluran air dalam tanah dan dalam pintu gerbang.
- Teknologinya berasaskan sistem gravity.
- Colloseum berfungsi sebagai tempat pahlawan Rom bertarung dan sebagai teater.

Tamadun India


- Great Bath merupakan binaan yang sangat baik dan lengkap.
- Kompleks kuil di Gua Ajanta mengandungi 20 buah kuil.
- Kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil mempamerkan penggunaan elemen geometri, iaitu bentuk segi empat dan bulat
- Stupa Besar di Sanchi adalah untuk keagamaan.

Tamadun China

- Tembok Besar China untuk pertahanan di China dibina sejak zaman Dinasti
Chou.
- Panjangnya 1500 batu dari Kansu ke Peking.
- Tembok kawasan Bandar lain dibuat daripada tanah liat dan batu bata dan
lumpur.
- kawasan dalam tembok menempatkan Maharaja.
- Istana yang masih kekal ialah kota larangan.
- Kuil dan pagoda juga merupakan seni bina penting tinggalan sejarah.


Bahasa dan Kesusasteraan

Tamadun Yunani

- Bahasa Yunani digunakan di wilayah dalam Yunani dan kawasan takluk Alexander
The Great.
- Tokoh sastera ialah Homer dan Hesiod. Hesiod menulis dua buah buku puisi iaitu
Theology dan Works and Days, manakala Homer menghasilkan dua buah epik iaitu
Illiad dan Odyssey.

Tamadun Rom


- Terdapat dua orang penyajak terkenal iaitu Cicero dan Virgil.
- Karya sastera bertujuan meningkatkan semangat patriotisme.
- Sastera Rom mencapai zaman keagungan pada zaman Agustus Caesar

Tamadun India

- Di India, masyarakat terbahagi kepada dua kelompok iatu Dravidia di Selatan dan
Indo –Arya.
- Bahasa masyarakat Dravidia adalah Telegu,Malayalam dan Kannada manakala Indo-Aryan ialah Sanskrit.
- Bidang sastera terbahagi kepada bentuk vedik, epik dan sajak.
- Dua epik terkenal ialah Mahabharata dan Ramayana.
- Mahabharata menceritakan peperangan antara dua tentera, iaitu yang baik dan jahat.
- Ramayana – pergaduhan Rama dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita.

Tamadun China

- Terdapat tujuh dialek utama di China, iaitu Mandarin, Wu, Hunanis, Kiangsi, Hakka, Kantonis dan Fukien.
- Semasa Dinasti Han, Ssu-ma Chien menghasilkan karya Shih Chi – berkaitan sosial, sejarah, kerajaan dan pemimpin.
- Tokoh puisi semasa Dinasti Tang – Tu Fu, Li Po danPo Chu-I.
- Kebanyakan karya sastera dalam tamadun-tamadun ini untuk menyampaikan mesej kepada rakyat.
- Tulisan di Yunani berasal dari orang Phoenesia dengan tambahan kepada huruf vokal dan tersebar ke Rom sehingga sampai kepada masyarakat Asia Tenggara dalam bentuk tulisan rumi.

Sistem Sosial

Tamadun Yunani

- Di Yunani, Athens – penduduk terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu pertama warganegara, kedua bukan warganegara dan ketiga hamba.
- Golongan pertama mempunyai hak dalam politik tetapi golongan lain tidak.
- Di Sparta pula kelas pertama ialah warganegara Sparta tulen, kedua ialah pekerja, artisan dan pedagang dan kelas ketiga ialah Helot (golongan majoriti yang mengusaha tanah)


Tamadun Rom

- Terbahagi kepada tiga iaitu warganegara , bukan warganegara dan hamba

Tamadun India
.
- Wujud sistem kasta – empat kasta utama iaitu Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sudra.
- Mengikut sistem ini, lelaki tidak boleh berkahwin dengan wanita kasta lain dan dilarang bergaul
Tamadun China
- Di China – terdapat tiga kelas utama iaitu lapisan pentadbir (Maharaja, keluarganya, pegawai bangsawan dan sida-sida. Kumpulan kedua - rakyat bahawan ( petani, dan artisan ). Golongan ketiga ialah hamba.
- Confucius membahagikan masyarakat China kepada empat kelas utama.
- Menurutnya golongan teratas ialah sarjana (pegawai kerajaan) , kedua ialah petani yang menjadi tulang belakang ekonomi dan ketiga ialah golongan tukang serta keempat (bawah) ialah pedagang.
- Setiap individu boleh menukar kelas kedudukannya (status) yang lebih baik melalui pendidikan.

Sumbangan Tamadun

1. Tamadun Yunani – mewariskan system pemerintahan berbentuk demokrasi.
2. Tamadun Rom mewariskan sistem republik. Sistem ini diamalkan di India, Perancis dan Afrika Selatan.
3. Agama Hindu, Buddha, Confucianisme dan Taoisme merupakan warisan yang masih diamalkan hingga ke hari ini.
4. Ilmu falsafah seperti legalisme, stoicisme dan falsafah oleh Aristotle, Socrates dan Plato masih jadi rujukan.
5. Teknologi pembinaan seperti aqueduct, colloseum, pantheon, Tembok Besar China, Stupa di Sachi, candid an pagoda merupakan warisan yang dikagumi dan berharga sbg sumber pelancongan.
6. Tamadun China mewariskan teknologi membuat kertas dan tembikar.
7. Hasil sastera seperti Iliad, Odyssey, Mahabharata dan Ramayana dijadikan rujukan sehingga hari ini.
8. Bahasa Latin dan Bahasa Sanskrit merupakan bahasa penting yang berkaitan keagamaan dan kesusasteraan, untuk agama Kristian (Latin) dan Hindu dan Buddha (Sanskrit)
9. Dari segi sosial, wujud sistem pendidikan, falsafah, sains dan teknologi yang berkaitan matematik, astronomi, fizik, perubatan dan seni bina, teori matematik seperti Teorom Pythagoras dan Teori Archimedes.
10. Kelahiran Sukan Olimpik yang diperkenalkan di Yunani 776 M. Diadakan di Olympia iaitu pertandingan antara Negara kota 4 tahun sekali bertujuan menghormati Tuhan Zeus. Negara terlibat ialah Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Olympia dan Argos. Perbezaan dengan Sukan Olimpik sekarang dari segi : tujuan organisasi, bilangan peserta dan bilangan acara.
Kemunculan Agama Dan Ajaran Utama Dunia

1. Agama Hindu
- Muncul sejak zaman tamadun Indus
- Pada zaman Vedik wujud kitab suci Veda sebagai rujukan.
- Mempercayai tuhan mempunyai tiga fungsi utama iaitu menciptakan (Brahman) , memelihara (Vishnu) dan membinasa (Siva)
- Terdapat enam aliran iaitu Saivisme , Vaishnavisma, Sakhtam, Ganapathyam, Kaumaram dan Saura.
- Pada zaman empayar Maurya agama Hindu menjadi penting dan menjadi dominasi golongan Brahmin.
- Pada masa pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka, Agama Hindu mendapat saingan daripada agama Buddha.
- Penganut agama hindu mempercayai Hukum Karma iaitu mempercayai kelahiran semula selepas mati bergantung kepada kelakuan semasa hidup.
- Tujuan hidup penganut agama Hindu ialah untuk mencapai Moksya. Apabila seseorang telah mencapai Moksya, ia akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan dilahirkan ke dunia lagi.
- Seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya (kebebasan mutlak).
2. Agama Buddha
- Agama ini diasaskan oleh Siddharta Gautama yang dikenali sebagai Buddha.
- Gautama Buddha telah menemui kebenaran sewaktu bertapa di bawah pokok bodhi di kampung Uruveda.
- Kebenaran yang ditemui oleh Gautma Buddha boleh melepaskan manusia daripada kesengsaraan.
- Empat kebenaran mulia akan dapat dicapai melalui lapan jalan.
- Pada masa pemerintahan Asoka agama Buddha telah menjadi agama rasmi kerajaan Maurya.
- Agama Buddha telah tersebar ke Tibet, Sri Lanka, negeri-negeri Asia Tenggara dan China.
- Agama Buddha menggunakan bahasa Pali.
- Kitab suci agama Buddha ialah Tripitaka yang mengandungi Sutta Pitaka , Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka.
3. Agama Kristian
- Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ.
- Dua kitab suci iaitu bible yang terdiri daraipada Old Testament dan New Testament.
- Pada zaman kerajaan Rom semasa pemerintahan Constantine agama Kristian dipraktikkan oleh masyarakat.
- Hari Ahad dikhaskan sebagai hari untuk melakukan aktiviti keagamaan.
- Agama Kristian telah gemilang di zaman Rom sehingga Rom dikenali sebagai empayar Kristian.
4. Agama Islam
- Agama Islam telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W pada 6 Ogos tahun 610M bersamaan 17 Ramadhan.
- Ajaran Islam telah ditentang oleh orang Quraisy Makkah.
- Pada 12 September tahun 622M baginda telah berhijrah ke Madinah, di madinah Islam telah berkembang dan tersebar ke seluruh dunia.
- Di dalam Islam terdapat dua teras iaitu akidah dan syariah.
- Akidah merupakan keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah.
- Syariah pula ialah undang-undang yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah (hadis).
- Orang Islam juga wajib meyakini rukun Iman dan rukun Islam
5. Confucianisme
- Ajaran Confucianisme diasaskan oleh Confucius yang dilahirkan di negeri Lu (Shantung) pada tahun 551 S.M.
- Beliau pernah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan Negeri Lu. Beliau meletak jawatan selepas kematian ibunya dan mengembara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menyebar ideanya kepada penduduk China.
- Masyarakat China telah menjadikan ajaran Confucius ini sebagai satu bentuk kepercayaan dan tokoh Confucius disembah sebagai salah satu dewa utama dalam masyarakat China.
- Menekankan prinsip moral seperti perikemanusiaaan (ren), kesusilaan (li) dan ketaatan (xiao).
6. Taoisme
- Ajaran ini diasaskan oleh Lao Tze dan kemunculannya agak lewat dibandingkan dengan ajaran Confucius.
- Beliau dilahirkan di negeri Chu pada tahun 604S.M. dan pernah menjawat jawatan penting semasa pemerintahan Dinasti Chou. Beliau telah keluar mengembara dan menyebarkan ajarannya ke seluruh negeri China.
- Peringkat awal ajaran ini berbentuk falsafah kemudiannya menjadi agama.
- Ajaran menekankan konsep Tao iaitu jalan setiap tindakan manusia yang perlu ditentukan oleh Tao. Manusia tidak perlu bertindak apa-apa (Wu-Wei).
- Manusia tidak boleh mengubah sesuatu ke arah kebaikan.


Selamat maju jaya : Hj. Yasmin bin Hashim @ Yasin

TAMADUN MESIR PURBA

Sampel Soalan (esei) Soalan A Jelaskan lokasi Tamadun Mesir Purba (hlm. 17) - 4 markah Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterrenean. (1 m) Di tebing sungai inilah lahirnya tamadun Mesir Purba. (1 m) Sungai Nil ini berpunca dari daripada dua anak sungai, (1 m) iaitu Sungai Nil Biru (1 m) yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia (1 m) dan Sungai Nil Putih (1 m) yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda (1 m). Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta berpadang pasir telah berjaya menukarkan bentuk muka bumi Mesir kepada sebuah tanah dataran yang subur. (1 m) Selain itu, tanah lanar yang dibawanya pula berjaya membentuk sebuah delta yang subur untuk pertanian dan petempatan manusia. ( 1m) Soalan B Huraikan sistem pendidikan yang diamalkan dalam tamadun Mesir Purba. - 5 markah Dalam Tamadun Mesir Purba, pendidikan hanya dikhususkan kepada kanak-kanak dari keluarga atasan. (1 m) Mereka diberikan pendidikan sejak dari umur yang rendah. (1 m) Institusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat (1 m) dan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan. (1 m) Penekanan terhadap pendidikan bertujuan melahirkan para pegawai kerajaan ( 1m ) terutamanya jurutulis yang sempurna dan terlatih (1 m). Ilmu geometri (1 m), matematik (1 m) dan sains diajar (1 m) bagi melahirkan golongan yang terlatih (1 m) yang boleh menguruskan hal ehwal pertanian (1 m), pengawalan air Sungai Nil (1 m) serta pembinaan bangunan dan piramid (1 m). Soalan C Huraikan empat kejayaan yang telah dicapai oleh Tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. (6 markah) Tamadun Mesir telah berjaya melahirkan pengamal perubatan (1 m). Mereka mendapat status yang tinggi dalam masyarakat (1 m) dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat (1 m). Mereka juga maju dalam proses memumiakan mayat (1 m). Tahap keilmuan mereka yang maju dalam bidang fizik (1 m), kimia (1 m), perubatan (1 m) dan pembedahan (1 m) memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hingga kini. (1 m)

Sunday, November 4, 2012

TAJUK WAJIB LULUS SEJARAH 2012

Tingkatan 4 1. Bab 1 :Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal • Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam • Tamadun awal yang terbina di lembah sungai • Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal 2. Bab 2 : Peningkatan Pendidikan dan Ekonomi (Pertanian dan Perdagangan) 3. Bab 3 :Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara 4. Bab 5 :Perjanjian Aqabah dan Hijrah / Piagam Madinah/ Pembukaan Kota Makkah 5. Bab 7 : Pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam pentadbiran, undang-undang, bahasa/kesusasteraan dan cara hidup 6. Bab 9 : Zaman Gelap 7. Bab 10 :Pembandaran di Tanah Melayu • Maksud pembandaran • Faktor kemunculan bandar baru • Fungsi bandar baru • Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan • Langkah mewujudkan pembandaran seimbang Tingkatan 5 1. Bab 2 : Peranan Akhbar,majalah dan novel/KMS,KMM & PASPAM dan Gerakan Islah 2. Bab 3: Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan/ sistem kabinet di Kelantan 3. Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK) 3. Bab 5 : Pakatan Murni • Maksud pakatan murni • Faktor yang mewujudkan pakatan murni • Langkah mewujudkan pakatan murni • Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni • Kejayaan pakatan murni • Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni/Suruhanjaya Reid dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 4. Bab 6 : Pembentukan Malaysia -SuruhanjayaCobbold(SC) - Nama ahli, Tujuan@peranan SC/Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK) 5. Bab 7 : Plihan Raya/Peranan generasi muda dalam memperkukuhkan sistem pemerintahan Negara (KBKK) 6. Bab 8 : Dasar Pembangunan Sosial,memartabatkan BM, Dasar Kebudayaan,Sukan utk Perpaduan / Wawasan 2020 7. Bab 9 : Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK)/ASEAN DAN ZOPFAN/ Perang Dunia Pertama

Saturday, November 3, 2012

KOLEKSI SOALAN KBKK : SPM

TINGKATAN 4 Bab 1 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia F1 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki F2 Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian F3 Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa F4 Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan F5 Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat F6 Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus F7 Teknologi pembakaran batu bata F8 Sikap keterbukaan F9 Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba F10 Agama Hindu F11 Tugasan piktograf F12 Cap mohor F13 Ilmu pengetahuan F14 Arca Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang? Berikan alasan-alasan anda. Ya: F1 Ada jalan raya F2 Petempatan tersusun, berjajar F3 Sistem pembentungan F4 Kewujudun majlis perbandaran F5 Bangunan tersusun F6 Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaa Tidak: F1 Petempatan berselerak F2 Tiada jalan raya F3 Kemudahan infrastruktur tidak teratur F4 Ketiadaan badan pengawal selia petempatan F5 Petempatan sering dilanda bencan Bab 2 Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi? F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak F4 Menjamin hak asasi rakyat F5 Tidak kejam F6 Kedaulatan di tangan rakyat F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. F1 Sentiasa bersikap inovatif F2 Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan F3 Memelihara/ mengekalkan keamanan negara F4 Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil F5 Pemerintahan yang berwibawa F6 meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau F7 Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi F8 Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh F9 Meningkatkan pemikiran/ kemahiran F10 Meningkatkan ilmu F11 Meneroka bidang baru Mana-mana jawapan munasabah Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ? F1 Menjamin kedaulatan sesebuah negara F2 Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah F3 Menjaga hak asasi rakyat F4 Melaksanakan hukuman yang adil F5 Menjalankan pentadbiran mengikut protokol F6 Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur F7 Memastikan rakyat berdidiplin F8 Memastikan rakyat hidup bersatu padu F9 Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum F10 Memupuk sikap saling hormat menghormati F11 Menjamin keamanan negara F12 Menjamin kemakmuran negara F13 Menjamin keselamatan Negara Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara? F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan F2 Kreatif dan inovatif F3 Berfikiran terbuka F4 Bersifat daya saing F5 Bersifat gigih dan dinamik F6 Berani menanggung risiko F7 Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor F8 Membeli barangan buatan Malaysia [Mana-mana jawapan munasabah] Bab 3 Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang? F1 Memelihara monumen F2 Menubuhkan agensi yang mengurus monumen F3 Mewartakan sebagai khazanah negara F4 Mewartakan sebagai tapak warisan dunia F5 Menggubal undang-undang khazanah negara F6 Kempen melindungi monumen Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ? F1 Memahami budaya sendiri / negara F2 Mempelajari segala aspek budaya tempatan F3 Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian F4 Tidak terikut-ikut dengan budaya luar F5 Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa F6 Memestikan rancangan televisyen memaparkan banyak budaya tempatan F7 Media massa juga tidak digalakkan qq mempamerkan / mengagungkan budaya luar Mana-mana yang munasabah Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita? F1 Membina pelabuhan F2 Menurunkan cukai F3 Menyediakan kemudahan moden F4 Membina pusat-pusat perdagangan F5 Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ? i. Pendidikan ii. Pertanian Pendidikan F1 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan F2 Melahirkan modal insan berilmu F3 Memajukan negara/ membangunkan negara F4 Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum [mana-mana jawapan munasabah] Pertanian F1 Menyediakan sumber makanan kepada rakyat F2 Rakyat boleh mengusahakan tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanaman F3 Menambahkan sumber pendapatan F4 Menyumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industri F5 Mengelakkan pengangguran di kawasan luar bandar Pada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini? F1 Dalam bidang kesenian/pembinaan F2 Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan F3 Kesusasteraan F4 Keagamaan F5 Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan (Mana-mana jawapan munasabah) Bab 5 Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan? F1 Mengutamakan kebajikan rakyat F2 Mengamalkan akhlak yang mulia F3 Saling bertolak ansur F4 Menunjukkan teladan yang baik F5 Mengutamakan kesabaran F6 Memiliki kebijaksanaan F7 Mengutamakan perpaduan F8 Mengadakan perundingan F9 Mengadakan perjanjian damai F10 Menggunakan diplomasi F11 Menunjukkan sikap persefahaman F12 Tidak mudah menyerah kalah F13 Menanam sikap perjuangan F14 Cekal menempuh rintangan/ halangan F15 Mengamalkan sikap berkecua F16 Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’ Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah. F1 Toleransi antara kaum F2 Kebijaksanaan dalam kepimpinan F3 Mengutamakan keamanan F4 Permuafakatan F5 Kesungguhan dalam perjuangan F6 Menepati janji F7 Bijak mengatur strategi F8 Amalan bersaudara F9 Memberi bantuan kepada yang memerlukan F10 Berakhlak mulia F11 Tidak mudah berputus asa F12 Memohon pertolongan Allah Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah ? F1 Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama F2 Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan F3 Menepati janji F4 Kesetiaan kepada pemimpin F5 Mementingkan sikap berdisiplin F6 Mewujudkan persefahaman F7 Keikhlasan F8 Semangat setia kawan F9 Bersifat terbuka F10 Tolak ansur / diplomasi Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan F1Membina persefahaman F2 Kaedah perundingan F3 Sumber rujukan masa hadapan F4 Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiri F5 Kepentingan ekonomi F6 Kepentingan sosial Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar. F1 Sifat negatif kepada positif F2 Pemalas kepada rajin F3 Berusaha mencari ilmu pengetahuan F4 Menggunakan strategi dalam pembelajaran Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan? F1 Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama F2 Mengelakkan perbalahan semasa sendiri F3 Mematuhi undang-undang F4 Taat kepada ketua F5 Mementingkan persaudaraan F6 Menjaga keamanan F7 Mengamalkan sikap bekerjasama F8 Bertolak ansur F9 Mematuhi ajaran agama F10 Sanggup berkorban Bab 6 Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin? F1 Menjamin bakal pentadbir yang tepat F2 Memilih pemimpin yang benar-benar layak F3 Memastikan pemimpin yang berhemah F4 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat F5 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara F6 Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran F7 Memastikan kelancaran pentadbiran F8 Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat (Mana-mana jawapan munasabah) Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan? F1 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju F2 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa F3 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia F4 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara F6 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu F7 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D F8 Menggalakkan kegiatan penulisan F9 Menggalakkan kegiatan penterjemahan (Mana-mana jawapan munasabah) Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia? F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) F4 Menaiktaraf universiti di negara ini F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar F8 Memajukan program penterjemahan F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan? F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan F2 Menaikkan imej negara F3 Melahirkan masyarakat berilmu F4 Memajukan negara F5 Meningkatkan ekonomi negara F6 Membina modal insane cemerlang F7 Melatih pemimpin masa depan F8 Membina ilmu drp pelbagai sumber F9 Mengadun budaya positif dari tamadun lain F10 Menjana transformasi negara F11 Melahirkan ilmuan / intelektual Mana-mana yang munasabah Bab 8 Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita? F1 Raja merupakan ketua negara F2 Raja lambing kedaulatan negara F3 Warisan turun temurun sejak zaman KMM F4 Lambang keamanan rakyat F5 Lambang perpaduan F6 Pelindung semua rakyat F7 Pelindung orang Melayu F8 Menjaga hak istif1mewa orang Melayu dan bumiputera F9 Memastikan keadilanj dilaksanakan F10 Melicinkan pentadbiran Mana-mana yang munasabah Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang? F1 Kuasa membeli F2 Lambang status F3 Keperluan hidup F4 Penjagaan kesihatan F5 Peluang pendidikan F6 Keselesaan hidup F7 Keharmonian rumahtangga F8 Memenuhi kehendak (Mana-mana jawapan munasabah) Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia? F1 Melalui kempen F2 Melalui didikan ibu bapa F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan budaya ini F8 Peranan pemimpin Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan. F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara F2 Berusaha gigih demi masa depan negara F3 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat F4 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial F5 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul F6 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi F7 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa F8 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa F9 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru F10 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran F11 Meningkatkan disiplin diri F12 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik F13 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan F14 Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri F15 Menjauhi diri daripada gejala negatif F16 Mematuhi ajaran agama F17 Memelihara jati diri F18 Mengamalkan gaya hidup sihat F19 Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia (Mana-mana jawapan yang munasabah) Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia? F1 Membina institusi pelaut F2 Penambahan kemudahan pelabuhan F3 Kemudahan baik pulih kapal F4 Menyediakan pusat kemahiran F5 Menyediakanj kursus perkapalan F6 Memajukan sektor perikanan F7 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan Mana-mana yang munasabah Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadi mulia? F1 Menerap nilai-nilai murni F2 Mengajar manusia bertanggung jawab F3 Membangunkan sahsiah F4 Menjadikan manusia berfikiran matang F5 Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. (Mana-mana jawapan munasabah) Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu? F1 Membina banyak sekolah F2 Memastikan semua pelajar berpeluang belajar F3 Memberi bantuan kepada pelajar yang tidak mampu meneruskan pelajaran F4 Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT F5 Meluaskan penggunaan jalur lebar F6 Membekalkan komputer kepada sekolah F7 Membanyakkan institusi pengajian tinggi Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan ? F1 Melahirkan manusia berakhlak mulia F2 Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang F3 Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat F4 Mengukuhkan perpaduan antara kaum F5 Meningkatkan taraf hidup penduduk F6 Meningkatkan bilangan pekerja mahir F7 Memajukan ekonomi negara F8 Memajukan teknologi canggih/inovasi F9 Menguasai ilmu pengetahuan (Mana-mana jawapan munasabah) Bab 9 Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah? F1 Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan F2 Tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan mundur F3 Mentaati pemerintah F4 Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara Bab 10 Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini. Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk. F1 Sukatan pelajaran sekolah yang sama F2 Penubuhan sekolah wawasan F3 Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan F4 Pengamalan kebudayaan F5 Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati F6 Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama F7 One Malaysia F8 Sukan untuk semua F9 Program Latihan Khidmat Negara / PLKN F10 Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga F11 Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan F12 Perkahwinan antara kaum digalakkan Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu? F1 Terpaksa membayar cukai F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu (Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan. F1 Negara dapat dibangunkan kerana mempunyai sumber ekonomi yg banyak dan menguntungkan F2 Dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan F4 Kemudahan infrastuktur yang lebih baik F5 Kemudahan prasarana yg bberkembang dgn pesat F6 Jalinan jalan raya di seluruh negara dapat dibina F7 Wujudnya bandar-bandar baru di seluruh negara F8 Wujudnya kawasan-kawasan perindustrian Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah Melayu pada ketika itu? F1 Terbentuk masyarakat berbilang kaum F2 Penempatan yang berbeza F3 Orang Melayu di kampung / luar bandar F4 Orang India di estet F5 Orang Cina di lombong / bandar F6 Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi F7 Orang Melayu bertani / miskin F8 Orang India menjadi buruh F9 Orang Cina peniaga / bekerja di lombong F10 Bahasa pertuituran yang berbeza F11 Pertambahan penduduk Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda berusaha mengisi kemerdekaan negara? F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara F2 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat F3 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial F4 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul F5 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi F6 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa F7 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa F8 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru F9 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran F10 Meningkatkan disiplin diri F11 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik F12 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan F13 Menjauhi diri daripada gejala negatif F14 Mematuhi ajaran agama F15 Memelihara jati diri F17 Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan? F1 Dapat melindungi Tanah Simpanan Melayu F2 Sebagai warisan Melayu F3 Elak daripada jatuh ketangan bukan Melayu / orang asing F4 Menjaga warisan tanah orang Melayu Mana-mana yang munasabah Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut? F1 Tidak menjual tanah tersebut F2 Memajukan tanah yang dimiliki F3 Mengusahakannya dengan aktiviti yang menguntungkan F4 Memberikan pendidikan/ilmu tentang kepentingan tanah F5 Memberikan kesedaran pentingnya tanah pusaka untuk kelangsungan hidup F6 Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijual kepada orang asing F7 Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka Sebagai seorang rakyat Malaysia, apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing? F1 Tanah merupakan sumber ekonomi negara F2 Mengekalkan kedaulatan negara F3 Menjamin kekayaan sama rata F4 Mengekalkan hak warisan bangsa Sebagai warganegara yang prihatin, apakah peranan anda dalam mengekalkan perpaduan kaum? F1 Belajar di sekolah yang sama F2 Menggunakan bahasa pertuturan yang sama F3 Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum F4 Menggunakan kurikulum yang sama F5 Saling hormat-menghormati F6 Bekerjasama/bertoleransi F7 Kunjung –mengunjungi pada hari perayaan F8 Tidak membangkitkan isu-isu sensitif Bagaimanakah kepelbagaian budaya dapat disepadukan di negara ini? F1 Melalui Dasar Pendidikan Negara F2 Melalui kempen 1 Malaysia F3 Melalui aktiviti sukan F4 Melalui program/aktiviti di sekolah F5 Melalui aktiviti kokurikulum F6 Sambutan perayaan semua kaum Tingkatan 5 Bab 1 Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita. F1 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar F2 Menghormati lambang-lambang kebesaran F3 Menghayati Rukun Negara F4 Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja F5 Lawatan ke muzium diraja F6 Mencari maklumat berkaitan melalui internet F7 Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja F8 Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu F9 Meraikan hari keputeraan sultan F10 Kembara Tengku Mahkota dibukukan (Mana-mana jawapan munasabah) Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat? F1 Cekal/tabah F2 Tidak berputus asa F3 Berani F4 Bijaksana F5 Berfikiran positif F6 Berdayasaing F7 Menguasai pelbagai ilmu F8 Mempunyai jati diri yang kukuh F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama F10 Sentiasa bersatupadu F11 Semangat patriotik/cinta akan negara F12 Berinovasi/kreatif (Terima mana-mana jawapan munasabah) Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ? F1 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan F2 Menguasai pentadbiran F3 Memudahkan perluasan pengaruh F4 Mengekalkan kuasa politik F5 Mendapatkan cukai F6 Menyebarkan agama Kristian F7 Meluaskan jajahan takluk F8 Menyebarkan budaya Barat F9 Menguasai jabatan kerajaan F10 Menghapuskan kuasa raja dan pembesar Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan? F1 Kemerosotan pengaruh golongan Datu F3 Jawatan pembesar tradisional terhapus F4 Institusi raja terhapus F5 Pengaruh golongan agama merosot F6 Cukai yang tinggi terhadap rakyat F7 Kerahan tenaga kepada rakyat Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya? F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat F3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan F4 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain F5 Penasihat kastam dari Amerika Syarikat F6 Penasihat tentera dari Perancis F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah F8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara F10 Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak. F11 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah F12 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan? F1 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat F2 Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat F3 Raja kehilangan kuasa F4 Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama F5 Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat F6 Memperkenalkan undang-undang Barat F7 Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka F8 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat F9 Melaksanakan sistem pungutan cukai F10 Memaksa raja menerima penasihat Barat Bab 2 Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita. F1 Perpaduan/Integrasi Nasional F2 Satu Malaysia F3 Kemakmuran Malaysia F4 Keistimewaan Malaysia F5 Kejayaan Malaysia F6 Malaysia Boleh F7 Malaysia Gemilang F8 Malaysia Kebanggaan Kita F9 Patriotik F10 Keindahan Malaysia Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi? F1 Tidak berputus asa F2 Berani menghadapi risiko F3 Cekal/tabah F4 Berfikiran positif F5 Rasional F6 Bijaksana F7 Berilmu F8 Bertoleransi Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ? F1 Berwibawa F2 Semangat perjuangan yang kental F3 Berilmu pengetahuan F4 Berjuang melalui organisasi F5 Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas F6 Mempunya ilmu pengetahuan F7 Bekerjasama F8 Mementingkan perpaduan Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ? F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan F2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri F3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu F4 Memajukan bangsa F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diri F6 Memajukan pendidikan untuk semua kaum F7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi Mana-mana jawapan munasabah Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini. F1 Pentingnya ilmu pengetahuan F2 Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial F3 Sikap kerjasama / tolak ansur F4 Semangat patriotik F5 Memelihara jati diri F6 Menghindari budaya negatif F7 Menguasai ilmu teknologi F8 Peluang pendidikan kepada semua Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu menubuhkan persatuan? F1 Menggalakkan kesedaran untuk bersatu F2 Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang F3 Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama F4 Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat F5 Suara orang Melayu akan didengari oleh British F6 Semangat kenegerian akan diatasi F7 Orang Melayu tidak mudah ditindas F8 Mengukuhkan kuasa politik orang melayu F9 Kebajikan orang Melayu akan terbela F10 Memupuk semangat kebangsaan Mana-mana yang munasabah Bab 4 Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ? F1 Masa tidak sesuai F2 Kuasa Raja-Raja terhakis. F3 Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti F4 Agama Islam akan tercabar F5 Zakat dipungut di bawah nama Gabenor F6 Pemberian kerakyatan yang longgar F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil F8 Mengancam status quo orang Melayu. F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur F10 Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur. F11 Bimbang warisan tamadun akan hilang. F12 Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ? F1 Bangsa Melayu akan terhakis F2 Kesultanan Melayu terhapus F3 Adat istiadat Melayu pupus F4 Orang Melayu akan mundur ekonomi F5 Agama Islam bukan agama rasmi F6 Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan F7 YDP Agong tidak menjadi ketua negara F8 Imigran akan menguasai ekonomi Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union? F1 Bersikap tegas. F2 Bersatu padu F3 Berdiplomasi F4 Bersikap sederhana F5 menyelesaikan masalah melalui perundingan F6 Bersedia mentadbir kerajaan sendiri F7 Bekerjasama F8 Patuh kepada ketua F9 Muafakat/musyawarah F10 Cinta kepada negara/patriotik Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita? F1 Berusaha sehingga mencapai kejayaan F2 Bertolak ansur dalam politik F3 Mewujudkan kerjasama F4 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat F5 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama F6 Menjaga kedaulatan negara F7 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan F8 Menjaga nama baik negara F9 Mempromosikan Malaysia di luar negara F10 Menjayakan konsep 1Malaysia Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian? F1 Menjamin keharmonian hidup F2 Menjamin kestabilan negara F3 Mempercepat pembangunan negara F4 Tidak berlaku pertumpahan darah F5 Menjaga nama baik/imej negara F6 Mengeratkan perpaduan Bab 5 Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. F1 Rela berkorban F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan F3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin F4 Menggunakan kebijaksanaan F5 Permuafakatan dalam membuat keputusan F6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakat F7 Mengutamakan keamanan F8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur F9 Mengamalkan pendekatan diplomasi F10 Perpaduan kaum diutamakan F11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan F12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ? F1 Negara bebas daripada penjajahan F2 Mewujudkan keamanan F3 Membentuk masyarakat bersatu padu F4 Menegakkan maruah bangsa F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial F6 Menjadi negara berdaulat Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ? F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia F2 Taat kepada Raja/ pemimpin F3 Cinta akan negara F4 Memupuk perpaduan di antara kaum F5 Menghormati hak orang lain F6 Taat kepada agama Bab 6 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi? F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin F4 Pemimpin memberikan kerjasama F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang terlibat F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan Kekerasan semasa menghadapi tentangan F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan F9 Menggunakan cara diplomasi F10 Kerjasama daripada rakyat (Terima mana-mana munasabah) Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia? F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah F4 Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik F5 Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara F6 Memastikan kepentingan British terpelihara F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas F8 Menggalakkan pelaburan F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri (Mana-mana jawapan yang munasabah) Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut. F1 Kekayaana Negara bertambah F2 Negeri yang kurang maju dibantu F3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan F4 Pengaruh komunis dihapuskan F5 Keluasan negara bertambah F6 Jumlah penduduk bertambah F7 Pasaran lebih luas F8 Kepelbagaian budaya masyarakat Mana-mana yang munasabah Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ? F1 Keluasan negara bertambah F2 Bilangan penduduk bertambah F3 Pertahanan negara lebih kukuh F4 Komunis dapat dibanteras F5 Penjajahan asing dapat ditamatkan F6 Merapatkan hubungan antara kaum F7 Memperkayakan budaya negara F8 Meluaskan pasaran dalam negara F9 Sumber hasil diperkayakan F10 Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan (Mana-mana jawapan munasabah) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan pembentukan Malaysia ? F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian. F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota. F7 Menggalakkan pelaburan F8 Menggalakkan perkembangan industri pertanian F9 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi F10 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun F11 Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama [mana-mana jawapan munasabah] Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini? F1 Keluasan negara bertambah F2 Bilangan penduduk bertambah F3 Pertahanan negara kukuh F4 Komunis dapat diatasi F5 Penjajahan asing ditamatkan F6 Memperkayakan budaya negara F7 Meluaskan pasaran negara F8 Negeri kurang maju dapat dibangunkan (Mana-mana jawapan munasabah) Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia? F1 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong F2 Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum F4 Bersatu-padu F5 Patuh akan undang-undang/peraturan F6 Menghormati lambang/simbol negara F7 Patuh akan perlembagaan negara (mana-mana munasabah) Bab 7 Pada pendapat anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ? F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah F2 Menentukan kesahihan undang-undang F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri F4 Melaksanakan tugas kehakiman F5 Mentafsir undang-undang F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah Mana-mana yang munasabah Sebagai seorang warga negara , apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita? F1 Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan F2 Mendaftar sebagai pengundi F3 Keluar mengundi F4 Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian F5 Bekerjasama dengan semua kaum F6 Sedia bekorban demi tanah air F7 Cintai negara F8 Perasaan bangga akan negara Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita? F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air F2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air F3 Taat kepada pemerintah F4 Rakyat sentiasa bersemangat F5 Simbol perpaduan F6 Lambang kemegahan penduduk F7 Membezakan Malaysia dengan negara lain F8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara F9 Memupuk semangat bersyukur F10 Menyemarakkan semangat patriotisme F11 Memupuk kesetiaan kepada raja F12 Lambang jati diri bangsa dan negara F13 Lambang identiti negara F14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara F15 Simbol kedaulatan negara F16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? F1 Negara akan kucar-kacir F2 Pentadbiran tidak mantap F3 Berlaku rusuhan kaum F4 Tiada kesetabilan politik F5 Ekonomi yang tidak mantap F6 Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa ( mana-mana munasabah) Bab 8 Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi F2 Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa Melayu F3 Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’ F4 Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu F5 Menghayati Bulan Bahasa F6 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu F7 Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik Mana-mana yang munasabah Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai F2 Mengamalkan budaya yang baik F3 Menghormati kebudayaan kaum lain F4 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum F5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum F6 Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah F7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum Mana-mana yang munasabah Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? F1 Untuk memartabatkan bahasa Melayu F2 Jamin perpaduan F3 Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu F4 Bahasa utama negara F5 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka F6 Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa? F1 Memastikan keamanan negara berkekalan F2 Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat F3 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara F4 Mengelak daripada penjajahan kuasa asing F5 Memastikan ekonomi negara terus berkembang F6 Dapat menarik kedatangan pelabur asing F7 Akan dihormati oleh negara luar F8 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat F9 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum F10 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum (Mana-mana jawapan munasabah) Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan? F1 Kestabilan politik F2 Tiada pemusatan kuasa F3 Raja sebagai ketua negara F4 Pertahanan menjadi lebih kukuh F5 Perkongsian ekonomi yang sama rata F6 Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi F7 Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat F8 Keseimbangan kaum [Mana-mana jawapan munasabah] Bab 9 Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia? F1 Elakkan daripada peperangan F2 Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatik F3 Perpaduan di kalangan rakyatnya F4 Menghormati kedaulatan negara lain F5 Perlumbaan senjata harus dielakkan F6 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang F7 Menyelesaikan masalah melalui rundingan F8 Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa F9 Tidak menjalankan dasar penjajahan (Mana-mana jawapan munasabah) Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara? F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi F2 Memupuk perpaduan antara kaum F3 Menjaga keamanan dan keselamatan negara F4 Hidup bertoleransi dan berganding bahu F5 Memajukan ekonomi ke peringkat global F6 Menghasilkan produk untuk pasaran F7 Memelihara kedaulatan negara F8 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita F9 Menghidupkan semangat 1Malaysia Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara? F1 Meningkatkan eksport/import negara F2 Menarik pelabur asing F3 Pertukaran teknologi/kepakaran F4 Mengekalkan kedaulatan negara F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek F7 Mewujudkan perdagangan dua hala F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan F9 Menarik lebih ramai pelancong luar F10 Meningkatkan imej negara di mata dunia (Terima mana-mana jawapan munasabah) Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar? F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia F2 Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi F3 Meningkatkan kemajuan sains / teknologi F4 Memastikan kemajuan negara berterusan F5 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing F6 Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara F7 Meluaskan pasaran eksport keluaran negara F8 Mendapat pertukaran teknologi F9 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat F10 Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara F11 Mengekalkan persefahaman F12 Meneruskan hubungan diplomatik F13 Membina semangat setiakawan F14 Membuka peluang pekerjaan F15 Membantu meningkatkan prasarana F16 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain? F1 Mengadakan hubungan diplomatik F2 Membuat perjanjian perdagangan F3 Menjalinkan hubungan kebudayaan F4 Melalui sukan F5 Melaksanakan projek usaha sama Mana-mana yang munasabah Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama F2 Bantu membatnu bila diserang musuh F3 Sering mengadakan mesyuarat F4 Kerjasama dalam ekonomi F5 Kerjasama pertahanan F6 Kerjasama ekonomi F7 Kerjasama politik F8 Pertukaran budaya F9 Hormati kedaulatan negara lain F10 Bertindak satu suara Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan? F1 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa F2 Melalui PBB F3 Kerjasama serantau F4 Hubungan baik antara negara jiran F5 Hormat menghormati antara negarea F6 Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya Mana-mana yang munasabah Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa F1 Mewujudkan hubungan diplomatik F2 Menjamin hak asasi manusia F3 Mengelakkan pertelingkahan F4 Membangunkan ekonomi negara F5 Pasaran ekonomi meluas F6 Meningkatkan nilai ringgit Malaysia F7 Membangunkan prasarana pendidikan F8 Pertukaran kepakaran / teknologi F9 Mengadakan rundingan/perbincangan F10 Pertukaran ilmu F11 Pertukaran pelajar Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ? F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain F3 Menanam kesedaran pentingnya keamanan F4 Mengutamakan keharmonian kaum F5 Berbaik-baik dengan semua negara F6 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar F7 Mematuhi matlamat Piagam PBB F8 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi F9 Kerjasama di peringkat antarabangsa F10 Bersama-sama menentang keganasan F11 Meningkatkan taraf hidup rakyat Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia? F1 Kehancuran perpaduan manusia F2 Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa F3 Kehilangan nyawa F4 Keruntuhan ekonomi F5 Kemunculan kuasa besar/ besar F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan F7 Kehancuran negara bangsa F8 Kehilangan hak asasi manusia [mana-mana jawapan munasabah]