Monday, March 28, 2011

PEPERIKSAAN AWAM CHINA

Huraikan sistem peperiksaan awam di China (Buku teks hlm. 55) (6 markah)
Peperiksaan awam di China mengandungi tiga tahap, iaitu tahap pertama Hsiu Tai, tahap kedua Chun-Jen dan tahap ketiga Chin Shih. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf dengan dengan sarjana dan tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah.
Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah, tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah dan tahap ketiga dijalankan di ibu kota empayar yang bertempat di istana, iaitu di hadapan maharaja.
Mereka yang lulus tahap pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga pula layak menjadi pendidik.
Peperiksaan awam tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun sementara peperiksaan awam tahap kedua dan tahap ketiga diadakan tiga tahun sekali.
Sistem peperiksaan awam di China adalah yang tertua di dunia.
Peperiksaan ini dikendalikan dengan ketat, mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman mati.
Untuk memastikan tidak berlaku penipuan, pemeriksa akan dikurung sebelum bita hari peperiksaan. Mereka yang akan mengambil peperiksaan akan ditempatkan di dalam bilik dengan disediakan makanan, malah mereka dikurung selama tiga hari untuk menulis jawapan.

Tuesday, March 1, 2011

SKEMA UJIAN MAC TINGKATAN 4 2011

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TING. 4 2011


JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF

Soalan Jawapan Muka Surat Soalan Jawapan Muka Surat
1 B 2 21 A 39
2 D 2 22 A 40
3 C 4 23 C 40
4 B 8 24 C 42
5 B 5 25 C 44
6 B 21 26 D 44
7 C 8 27 B 43
8 B 12 28 A 44
9 D 10 29 D 45
10 B 15 30 D 47
11 C 21 31 B 47
12 D 20 32 D 48
13 A 26 33 B 46
14 B 27 34 D 49
15 A 28 35 D 49
16 B 24 36 B 51
17 B 26 37 C 51
18 B 33 38 C 53
19 D 31 39 B 55
20 A 33 40 D 55


Bahagian B
Soalan 1
a) Berasal dari perkataan Yunani
Tanah di antara dua sungai (1 m)

b) Sg. Tigris
Sg. Euphrates (2 m)

c) Kod Undang-undang Hammurabi :
F1 Digubal semasa Raja Hammurabi
F2 berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
F3 hukuman dan denda mesti setimpal
F4 berbeza mengikut susun lapis masyarakat
F5mengandungi 282 undang-undang
F6 dipahat pada tembok / tiang batu
F7 menjadi dasar perundangan ( 3m)

d) Dua faedah hasil penguasaan bidang astronomi :
F1 perkembangan ilmu matematik
F2 sistem mengira perpuluhan
F3 Menambah / menolak / mendarab / membahagi / punca ganda dua
F4 ilmu geometri
F5 mengguna jalan laut
F6 mencipta kalendar berasaskan sistem solar (2 m)

e) Peranan :
F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 meneroka pelbagai ilmu pengetahuan
F3 menguasai ICT
F4 Memupuk perpaduan kaum
(Mana-mana isi yang munasabah) (2 m)

Soalan 2
a)Tiga kawasan dikuasai Alexander :
i.Parsi
ii. Mesir
iii. Turkistan
iv. Samarkand
v. seluruh kawasan laut Meditereerranean (3 m)

b) Dua peristiwa :
i.Kematian Alexander the Great
ii. Kemunculan Rom (2 m)

c)Dua perbezaan Asoka :
i.Tidak menekankan kekuatan tentera
ii.Menekankan dasar lebih lembut
iii. Dasar lebih terbuka
iv.Penekanan kepada agama Buddha (2 m)

d) Kegiatan menceroboh tidak wajar :
i. Melanggar hak asasi manusia
ii.Tidak menghormati kedaulatan negara lain
iii.Bercanggah dengan undang-undang PBB
iv.setiap negara berhak menentukan masa depan sendiri
(Mana-mana isi yang munasabah) (2 m)

Bahagian C
Soalan 1
a) Maksud tamadun
Pandangan Barat
F1 pembangunan lahiriah
F2 hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian an perbandaran
F3 Gordon Childe menegaskan pencapaian lahiriah sebagai kayu ukur kemajuan tamadun
F4 Darcy Riberio dan R. A. Buchanan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses
perkembangan tamadun. ( maks : 3 markah)

Pandangan Islam
F1 pembangunan lahiriah dan rohaniah
F2 Ibn Khaldun menganggap kehidupan bandar terbentuk hasil daripada semangat assabiyah, bekerjasama dan
saling membantu.
F3 Syed Mohd Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi
F4 dan kebudayaan yang luhur ( maks : 3 markah)

b) Ciri-ciri tamadun :
F1 Petempatan kekal
H1a corak hidup bersistematik
H1b kemajuan pertanian tanam / simpan
H1c Alatan mencangkul dan teknologi pengairan
H1d Wujud inovasi
H1e Mewujudkan lebihan pengeluaran

F2 Kehidupan berorganisasi
H2a mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka
H2b perimgkat awal, wujud pada tahap paling ringkas, iaitu sistem keluarga
H2c Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi
H2d membawa kepada proses pembahagian masyarakat lebih kompleks.
H2e berbentuk pirami dan bersusun lapis
H2f lapisan paling atas : bangsawan
H2g lapisan kedua : pembesar
H2h lapisan ketiga : rakyat biasa
H2i lapisan keempat : hamba

F3 Sistem pemerintahan
H3a pemimpin @ raja guna unsur magis
H3b mendakwa diri sebagai tuhan
H3c membawa kelahiran sistem perundangan
H3d menjadi panduan kepada masyarakat
H3e demi menjaga keamanan dan kemakmuran

F4 Pengkhususan kerja
H4a menghasilkan kemakmuran dan kestabilan politik
H4b barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu
H4c menghasilkan sistem barter
H4d titik permulaan bagi aktiviti perdagangan
H4e berlaku pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya
H4f hubungan dengan tamadun luar

F5 Agama dan kepercayaan
H5a berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap pemerintah
H5b pembahagian sosial masyarakat
H5c perkembangan ilmu pengetahuan
H5d kesenian
H5e pembinaan
H5f manusia cuba memahami dan menyesuaikankehidupan dengan alam sekeliling
H5g alam sekitar seperti pokok, batu, matahari dan laut
H5h kuassa ghaib
H5i animisme
H5j secara evolusi bertukar jadi agama
H5k politeisme

F6 Bahasa dan tulisan
H6a bahasa tertua – Yunani dan Sanskrit
H6b hieroglif, cuneiform, ideogram
H6c main peranan dalam penyebaran ilmu pengetahuan / perhubungan
H6d urusan pentadbiran spt penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan
H6e intsrumen paling penting utk menyampaikan, memperkembangkan dan mencatat idea & pemikiran
Maks : 6 markah

c) Mengapa tamadun bermula di lembah sungai :
F1 kemudahan harian
F2 kesuburan tanah
F3 bekalan air
F4 bekalan makanan
F5 kemudahan pengangkutan
F6 kemudahan perhubungan
Maks : 4 markah
d) Punca kemerosotan tamadun :
F1 kezaliman pemerintah
F2 pemberontakan rakyat
F3 bencana alam
F4 kemarau panjang
F5 banjir besar
(Mana-mana isi yang munasabah)
Maks : 4 markah

Soalan 2
a) Perbezaan demokrasi di Athens dengan Malaysia :
Athens
F1 Berbentuk penyertaan secara langsung
F2 Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan melalui undian
F3 Berpeluang menganggotai Dewan Perhimpunan

Malaysia
F1 Berbentuk penyertaan secara tidak langsung
F2 Demokrasi berparlimen kerana rakyat memilih wakil mereka melalui pilihanraya
F3 Wakil ini yang mengganggotai Dewan Rakyat

Maks : 4 markah
b) Ciri-ciri sistem pemerintahan republik di Rom :
F1 Tiada pemerintah berkuasa mutlak
F2 Kuasa tertinggi terletak pada 2 orang konsul
F3 Konsul ini dilantik oleh Dewan Senat
F4 Kedua-dua konsul mempunyai kuasa yang sama
F5 Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan
F6 Membiincangkan hal-hal pentadbiran negara
F7 Merangka perundangan
F8 Sebelum seseorang ahli dilantik sebagai konsul, beliau dikenali sebagai praetor / pemrintah tentera
F9 Dewan Senat ialah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom
F10 Keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan


Maks : 8 markah

c) Undang-undang yang digunakan dalam tamadun Rom :
F1 Berbentuk undang-undang bertulis
F2 Merupakan undang-undang Rom pertama
F3 Kekal selama 400 tahun
F4 Hukum Kanun Dua Belas dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas
F5 Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat
F6 Undang-undang awal lahir pada zaman Republik
F7 Maharaja Justinian telah mengumpulkan, menyatukan, membukukan undang-undang yang rumit
F8 Lahir Kod Undang-Undang Rom 527 M
F9 Dikenali Undan-Undang Justinian
F10 Terdiri drp 3 cabang iaitu undang-undang sivil, undang-undang rakyat dan undang-undang natural
F11 Semua manusia sama di sisi undang-undang
F12 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah
F13 Keadilan terhadap setiap individu
F14 Berasaskan bukti yang cukup
F15 Menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini.


Maks : 6 markah

d) Undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan :
F1 Mencegah jenayah
F2 Menjadi hukuman kepada pesalah
F3 Pengajaran kepada semua masyarakat
F4 Memastikan keamanan negara
* Mana-mana isi yang munasabah
Maks : 2 markah

SKEMA UJIAN MAC TINGKATAN 4 2011

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TING. 4 2011


JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF

Soalan Jawapan Muka Surat Soalan Jawapan Muka Surat
1 B 2 21 A 39
2 D 2 22 A 40
3 C 4 23 C 40
4 B 8 24 C 42
5 B 5 25 C 44
6 B 21 26 D 44
7 C 8 27 B 43
8 B 12 28 A 44
9 D 10 29 D 45
10 B 15 30 D 47
11 C 21 31 B 47
12 D 20 32 D 48
13 A 26 33 B 46
14 B 27 34 D 49
15 A 28 35 D 49
16 B 24 36 B 51
17 B 26 37 C 51
18 B 33 38 C 53
19 D 31 39 B 55
20 A 33 40 D 55

Bahagian B
Soalan 1
a) Berasal dari perkataan Yunani
Tanah di antara dua sungai (1 m)

b) Sg. Tigris
Sg. Euphrates (2 m)

c) Kod Undang-undang Hammurabi :
F1 Digubal semasa Raja Hammurabi
F2 berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
F3 hukuman dan denda mesti setimpal
F4 berbeza mengikut susun lapis masyarakat
F5mengandungi 282 undang-undang
F6 dipahat pada tembok / tiang batu
F7 menjadi dasar perundangan ( 3m)

d) Dua faedah hasil penguasaan bidang astronomi :
F1 perkembangan ilmu matematik
F2 sistem mengira perpuluhan
F3 Menambah / menolak / mendarab / membahagi / punca ganda dua
F4 ilmu geometri
F5 mengguna jalan laut
F6 mencipta kalendar berasaskan sistem solar (2 m)

e) Peranan :
F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 meneroka pelbagai ilmu pengetahuan
F3 menguasai ICT
F4 Memupuk perpaduan kaum
(Mana-mana isi yang munasabah) (2 m)

Soalan 2
a)Tiga kawasan dikuasai Alexander :
i.Parsi
ii. Mesir
iii. Turkistan
iv. Samarkand
v. seluruh kawasan laut Meditereerranean (3 m)

b) Dua peristiwa :
i.Kematian Alexander the Great
ii. Kemunculan Rom (2 m)

c)Dua perbezaan Asoka :
i.Tidak menekankan kekuatan tentera
ii.Menekankan dasar lebih lembut
iii. Dasar lebih terbuka
iv.Penekanan kepada agama Buddha (2 m)

d) Kegiatan menceroboh tidak wajar :
i. Melanggar hak asasi manusia
ii.Tidak menghormati kedaulatan negara lain
iii.Bercanggah dengan undang-undang PBB
iv.setiap negara berhak menentukan masa depan sendiri
(Mana-mana isi yang munasabah) (2 m)

Bahagian C
Soalan 1
a) Maksud tamadun
Pandangan Barat
F1 pembangunan lahiriah
F2 hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian an perbandaran
F3 Gordon Childe menegaskan pencapaian lahiriah sebagai kayu ukur kemajuan tamadun
F4 Darcy Riberio dan R. A. Buchanan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses
perkembangan tamadun. ( maks : 3 markah)

Pandangan Islam
F1 pembangunan lahiriah dan rohaniah
F2 Ibn Khaldun menganggap kehidupan bandar terbentuk hasil daripada semangat assabiyah, bekerjasama dan
saling membantu.
F3 Syed Mohd Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi
F4 dan kebudayaan yang luhur ( maks : 3 markah)

b) Ciri-ciri tamadun :
F1 Petempatan kekal
H1a corak hidup bersistematik
H1b kemajuan pertanian tanam / simpan
H1c Alatan mencangkul dan teknologi pengairan
H1d Wujud inovasi
H1e Mewujudkan lebihan pengeluaran

F2 Kehidupan berorganisasi
H2a mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka
H2b perimgkat awal, wujud pada tahap paling ringkas, iaitu sistem keluarga
H2c Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi
H2d membawa kepada proses pembahagian masyarakat lebih kompleks.
H2e berbentuk pirami dan bersusun lapis
H2f lapisan paling atas : bangsawan
H2g lapisan kedua : pembesar
H2h lapisan ketiga : rakyat biasa
H2i lapisan keempat : hamba

F3 Sistem pemerintahan
H3a pemimpin @ raja guna unsur magis
H3b mendakwa diri sebagai tuhan
H3c membawa kelahiran sistem perundangan
H3d menjadi panduan kepada masyarakat
H3e demi menjaga keamanan dan kemakmuran

F4 Pengkhususan kerja
H4a menghasilkan kemakmuran dan kestabilan politik
H4b barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu
H4c menghasilkan sistem barter
H4d titik permulaan bagi aktiviti perdagangan
H4e berlaku pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya
H4f hubungan dengan tamadun luar

F5 Agama dan kepercayaan
H5a berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap pemerintah
H5b pembahagian sosial masyarakat
H5c perkembangan ilmu pengetahuan
H5d kesenian
H5e pembinaan
H5f manusia cuba memahami dan menyesuaikankehidupan dengan alam sekeliling
H5g alam sekitar seperti pokok, batu, matahari dan laut
H5h kuassa ghaib
H5i animisme
H5j secara evolusi bertukar jadi agama
H5k politeisme

F6 Bahasa dan tulisan
H6a bahasa tertua – Yunani dan Sanskrit
H6b hieroglif, cuneiform, ideogram
H6c main peranan dalam penyebaran ilmu pengetahuan / perhubungan
H6d urusan pentadbiran spt penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan
H6e intsrumen paling penting utk menyampaikan, memperkembangkan dan mencatat idea & pemikiran
Maks : 6 markah

c) Mengapa tamadun bermula di lembah sungai :
F1 kemudahan harian
F2 kesuburan tanah
F3 bekalan air
F4 bekalan makanan
F5 kemudahan pengangkutan
F6 kemudahan perhubungan
Maks : 4 markah
d) Punca kemerosotan tamadun :
F1 kezaliman pemerintah
F2 pemberontakan rakyat
F3 bencana alam
F4 kemarau panjang
F5 banjir besar
(Mana-mana isi yang munasabah)
Maks : 4 markah

Soalan 2
a) Perbezaan demokrasi di Athens dengan Malaysia :
Athens
F1 Berbentuk penyertaan secara langsung
F2 Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan melalui undian
F3 Berpeluang menganggotai Dewan Perhimpunan

Malaysia
F1 Berbentuk penyertaan secara tidak langsung
F2 Demokrasi berparlimen kerana rakyat memilih wakil mereka melalui pilihanraya
F3 Wakil ini yang mengganggotai Dewan Rakyat

Maks : 4 markah
b) Ciri-ciri sistem pemerintahan republik di Rom :
F1 Tiada pemerintah berkuasa mutlak
F2 Kuasa tertinggi terletak pada 2 orang konsul
F3 Konsul ini dilantik oleh Dewan Senat
F4 Kedua-dua konsul mempunyai kuasa yang sama
F5 Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan
F6 Membiincangkan hal-hal pentadbiran negara
F7 Merangka perundangan
F8 Sebelum seseorang ahli dilantik sebagai konsul, beliau dikenali sebagai praetor / pemrintah tentera
F9 Dewan Senat ialah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom
F10 Keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan


Maks : 8 markah

c) Undang-undang yang digunakan dalam tamadun Rom :
F1 Berbentuk undang-undang bertulis
F2 Merupakan undang-undang Rom pertama
F3 Kekal selama 400 tahun
F4 Hukum Kanun Dua Belas dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas
F5 Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat
F6 Undang-undang awal lahir pada zaman Republik
F7 Maharaja Justinian telah mengumpulkan, menyatukan, membukukan undang-undang yang rumit
F8 Lahir Kod Undang-Undang Rom 527 M
F9 Dikenali Undan-Undang Justinian
F10 Terdiri drp 3 cabang iaitu undang-undang sivil, undang-undang rakyat dan undang-undang natural
F11 Semua manusia sama di sisi undang-undang
F12 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah
F13 Keadilan terhadap setiap individu
F14 Berasaskan bukti yang cukup
F15 Menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini.


Maks : 6 markah

d) Undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan :
F1 Mencegah jenayah
F2 Menjadi hukuman kepada pesalah
F3 Pengajaran kepada semua masyarakat
F4 Memastikan keamanan negara
* Mana-mana isi yang munasabah
Maks : 2 markah