Monday, May 31, 2010

Bab 5 : Jawapan

SKEMA JAWAPAN [BAB 5]

OBJEKTIF

1. D 11. C 21. A 31. B
2. D 12. B 22. B 32. A
3. C 13. C 23. B 33. C
4. D 14. A 24. C 34. C
5. A 15. B 25. D 35. C
6. A 16. D 26. D 36. C
7. B 17. A 27. D 37. D
8. D 18. D 28. A 38. A
9. A 19. B 29. C 39. D
10. B 20. B 30. B 40. A


STRUKTUR

1.a) Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu
( 2 markah )

b). Dasar memberi bantuan ke arah bekerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah
jajahan.
( 2 markah )

c). i. diwujudkan kabinet bayangan.
ii. anggotanya dikenali sebagai Ahli.
iii. perlantikan ahli oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja
Melayu.
iv. anggotanya seramai 9 orang iaitu 5 penduduk tempatan dan 4 pegawai Inggeris.
v. ahlinya di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
( 3 markah )

d). i. menguruskan pentadbiran harian jabatan.
ii. mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatan.
iii. membentangkan cadangan undang-undang dalam Majlis Perundangan Persekutuan.
iv. berbincang dengan pegawai kanan British berkaitan cadangan undang-undang.
( 3 markah )2. a). usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik
melalui rundingan.
( 2 markah )

b). i. penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa.
ii. Kerakyataan Negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Tanah Melayu.
iii.pilihan raya di peringkat bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan diadakan
( 2 markah )


c). i. cadangan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu dikecam dan ditolak.
ii. Kerakyatan Negeri menjadikan orang Melayu bukan rakyat tunggal Tanah Melayu.
iii. keperluan kerjasama semua kaum dalam sebuah parti untuk mencapai kemerdekaan
Tanah Melayu. ( 2 markah )

d). i. mengiktiraf kedudukan istimewa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan.
ii. agama Islam agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu.
iii. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. ( 2 markah )

e). i. kerajaan demokrasi berkonsepkan raja berperlembagaan dibentuk.
ii. wujud perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu.
iii. tercapainya keharmonian kaum di Persekutuan Tanah Melayu.
iv. hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang berdaulat dan
merdeka. ( 2 markah )ESEI

1. a). Langkah-langkah ke arah Pakatan Murni

Tema Huraian
CLC menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC) yang dianggotai wakil pelbagai kaum di Tanah Melayu.
Kerjasama titik permulaan kerjasama kaum di Tanah Melayu.
Dasar perubahan dasar UMNO kerana kesanggupan berunding dengan kaum lain untuk kepentingan masa depan negara.
Buka cadangan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu.
IMP penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) oleh Dato’ Onn Ja’afar.
Kaum konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti ke arah kemerdekaan Tanah Melayu.
Gagal IMP gagal kerana kaum-kaum di Tanah Melayu masih mengasingkan diri mereka.
Persidangan penubuhan Persidangan Nasional bagi mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman.
Konvensyen UMNO menganjurkan Konvensyen Nasional yang disertai pelbagai parti dan persatuan politik.

b). Pekara dalam manifesto Parti Perikatan menghadapi pilihan raya 1955.

Tema Huraian
Kemerdekaan kemerdekaan Tanah Melayu dalam masa empat tahun.
Pendidikan mewajibkan pendidikan kepada penduduk Tanah Melayu.
Tempatan menjadikan perkhidmatan awam di Tanah Melayu bercorak tempatan.
Hak menjaga hak asasi manusia.
Raja-Raja melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan.


2. a) Isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid merangka perlembagaan .

Tema Huraian
Merdeka perlembagaan yang dirangka adalah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
Pusat pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat.
Autonomi mengwujudkan kuasa autonomi negeri dalam bidang-bidang tertentu.
Kedudukan mengambil kira kedudukan khas Raja-Raja Melayu.
Istimewa mengambil kira hak istimewa orang Melayu.
Bangsa pengwujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu.b). Isi-isi penting dalam Perjanjian Persekutuan 1957.

Tema Huraian
Kerajaan pembentukan sebuah kerajaan persekutuan.
Pemisahan pemisahan kuasa pusat dan kuasa negeri melalui Senarai Pusat dan Senarai Negeri.
Berperlembagaan institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan di peringkat negeri dan negara.
Kerakyatan diwujudkan tiga jenis kerakyatan iaitu secara Kuatkuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi.
Jus Soli prinsip Jus Soli diterima.
Kedudukan kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan.
Islam agama Islam diterima sebagai agama rasmi Persekutuan.
Tanah konsep Tanah Simpanan Melayu diteruskan.
Bahasa bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan.
YdPA Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara.
Demokrasi pentadbiran negara bersifat demokrasi iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa parlimen.
Negeri di peringkat negeri Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran yang dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO.

Thursday, May 27, 2010

KISMIS : MAKANAN MINDA


Assalamu’alaikum w.b.t. dan salam 1 Malaysia,

Pada hari ini, cikgu akan berkongsi suatu makanan yang dapat membantu menguatkan minda seseorang iaitu KISMIS atau juga dsebut ZABIB. Kismis kaya dengan vitamin C yang boleh menguatkan minda pelajar dan elok dimakan setiap hari.

Dinyatakan di dalam kitab At-Tib An-Nabawi (perubatan Nabi) dalam hadis yang bermaksud:
"Sebaik-baik makanan ialah buah zabib (kismis), ia menghilangkan keletihan, menguatkan urat saraf, meredakan kemarahan, mencerahkan warna kulit dan mengharumkan bau hidung serta mulut."

Sayidina Ali k.w. berkata: "Kismis dapat menguatkan jantung, menghilangkan penyakit, menghilangkan panas dan memulihkan kesihatan jiwa".

Khaisat Lain :

• Makan 21 biji sebelum sarapan pagi, dapat mengelakkan penyakit.
• Menguatkan jantung, menghilangkan panas dan memulihkan kesihatan jiwa.
• Menghilangkan lender di kerongkong.
• Mengelokkan rupa.
• Mengharumkan bau mulut dan hidung
• Menguatkan saraf.
• Menghilangkan letih.

Selamat mencuba.. Gayu Guru Gerai Nyamai..

BAB 5 PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA YANG MERDEKA

SOALAN OBJEKTIF

1. British memperkenalkan Sistem Ahli di Tanah Melayu bertujuan (hlm.117)

I. melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran.
II. menerapkan sistem pentadbiran Barat.
III. mengukuhkan lagi penguasaan politik.
IV. mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya.

A. I dan II
B. II dan IV
C. III dan IV
D. I dan IV

-Menteri Besar Selangor
-Terlibat dalam perbincangan idea Sistem Ahli
2. Tokoh yang berkaitan dengan maklumat di atas ialah (hlm.117)

A. Raja Uda
B. Dato’ Onn Ja’afar
C. Dato’ Nik Ahmad Kamil
D. Dato Hamzah Abdullah

3. Majlis Raja-Raja Melayu merujuk kepada (hlm.117)

A. badan yang menguruskan persidangan raja-raja Melayu.
B. badan yang menguruskan hal ehwal raja-raja Melayu.
C. badan yang dianggotai oleh sembilan orang raja Melayu yang memerintah.
D. persidangan raja-raja Melayu.

4. Setiap ahli dalam Sistem Ahli menjaga satu (hlm.118)

A. jabatan
B. kementerian
C. bahagian
D. portfolio

5. Dari sudut kaum, Sistem Ahli menjadi asas perpaduan kerana (hlm. 119)

A. ahlinya gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum.
B. pandangan setiap kaum diambil kira dalam sesuatu keputusan.
C. idea penubuhannya hasil cadangan pelbagai kaum.
D. setiap kaum berhak memilih anggota Sistem Ahli.6. Kaitan di antara Sistem Ahli dengan pentadbiran negara ialah (hlm. 119)

I. tapak asas melatih orang tempatan bekerajaan sendiri.
II. setiap ahli menjaga satu portfolio.
III. satu bentuk kerajaan yang mentadbir negara.
IV. keahliannya dipilih oleh rakyat.

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

7. Kewujudan Pakatan Murni adalah hasil daripada (hlm. 119)

A. pemilihan yang melibatkan semua kaum.
B. tolak ansur politik melalui rundingan.
C. kesanggupaan kaum menerima kaum lain.
D. penglibatan setiap kaum dalam pentadbiran.

- Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum
8. Jawatankuasa di atas adalah langkah awal ke arah Pakatan Murni kerana (hlm. 120)

A. sering membincangkan kepentingan setiap kaum.
B. penubuhannya adalah idea daripada pelbagai kaum.
C. bertanggung jawab menjaga kepentingan setiap kaum.
D. keanggotaannya terdiri daripada pelbagai kaum.

Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum - Perubahan dasar
UMNO

9. Perkaitan di antara kedua-dua di atas dilihat dari sudut (hlm. 120)

A. kesanggupan UMNO berunding dengan kaum lain.
B. UMNO dibuka keahliannya kepada kaum lain.
C. jawatankuasa tersebut adalah idea UMNO
D. UMNO adalah peneraju jawatankuasa tersebut.


10. Sebagai tukar ganti kepada kelonggaran Kerakyatan Negeri, ditubuhkan (hlm. 120)

A. Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum.
B. Lembagan Pembangunan Industri Desa.
C. Majlis Amanah Rakyat.
D. Majlis Perundangan Persekutuan.

11. Lembaga Pembangunan Industri Desa yang ditubuhkan pada Oktober 1950 memberikan
penumpuan kepada (hlm. 120)

I. pembangunan
II. sosial
III. ekonomi
IV. pendidikan

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV


- Kerakyataan Negeri
12. Syarat utama kerakyataan di atas ialah (hlm.120)

A. bermastautin tetap di Tanah Melayu.
B. ibu bapanya rakyat Tanah Melayu.
C. dilahirkan di Tanah Melayu
D. bermastautin lebih daripada 10 tahun di Tanah Melayu.


“…. hidup hanyalah di bawah tempurung sendiri dan
tidak menghiraukan tempurung lain di sebelahnya”
Dato’ Onn Ja’afar

13. Tindakan Dato’ Onn Ja’afar terhadap kata-kata beliau di atas ialah (hlm.121)

A. membubarkan UMNO
B. menubuhkan parti mewakili kaum.
C. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu.
D. mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil kaum.

14. Sifat pandangan jauh Dato’ Onn Ja’afar berkaitan dengan isu kaum boleh dilihat kepada
tindakan beliau (hlm. 121)

A. menubuhkan parti yang berkonsepkan kerjasama kaum.
B. mengalakkan kerjasama antara kaum.
C. mencadangkan pertukaran budaya antara kaum.
D. mengwujudkan satu kawasan petempatan pelbagai kaum.

Kaum-kaum di Tanah Melayu sekitar 1950an
masih mengasingkan diri antara satu sama lain.

15. Kesan daripada keadaan di atas ialah (hlm. 121)

I. pengekalan parti mewakili kaum.
II. idea satu parti pelbagai kaum ditolak.
III. wujud parti politik bercorak setempat.
IV. Parti Kemerdekaan Malaya gagal.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

16. Dato’ Onn Ja’afar bertindak menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya kerana (hlm.121)

I. parti politik meruapakan pengerak utama ke arah kemerdekaan
II. kerakyatan negeri meletakkan orang Melayu bukan rakyat tunggal.
III. cadangan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu ditolak.
IV. perlunya kerjasama kaum dalam sesebuah parti politik untuk perpaduan.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

17. Parti Kemerdekaan Malaya yang ditubuhkan oleh Dato’ Onn Ja’afar bercirikan (hlm. 121)

I. anggotanya terdiri daripada pelbagai kaum.
II. kepentingan kerjasama dalam satu parti.
III. penglibatan semua kaum ke arah kemerdekaan.
IV. parti politik penting ke arah kemerdekaan negara.

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

18. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya 1952 dan 1954 membuktikan (hlm.121-122)

A. masyarakat Tanah Melayu boleh bekerjasama dalam sebuah parti politik.
B. pelbagai parti tidak menghalang kerjasama antara kaum.
C. tidak perlu wujud parti pelbagai kaum di Tanah Melayu
D. kerjasama antara kaum tidak tercapai jika wujud pelbagai parti.

• Ditubuhkan oleh Malcom Mac Donald
• Dipengerusikan oleh Dato’ Panglima Bukit Gantang

19. Penubuhan pertubuhan yang berkaitan dengan maklumat di atas bertujuan (hlm. 121)

I. mengwujudkan kerjasama politik di kalangan penduduk.
II. mencari resolusi berkaitan masalah perkauman.
III. mengenalpasti langkah mengatasi masalah perkauman.
IV. mengurangkan masalah perkauman di kalangan penduduk.

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV


• 1951 dilantik sebagai presiden UMNO
• dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan

20. Maklumat di atas merujuk kepada (hlm. 121)

A. Dato’ Onn Ja’afar
B. Tunku Abdul Rahman
C. Tun Abdul Razak Hussein
D. Dato’ Dr. Ismail Abdul Rahman

21. Tokoh penting yang menerajui kerjasama UMNO-MCA dalam pilihan raya Perbandaran
Kuala Lumpur ialah (hlm. 121-122)

I. Dato’ Yahya Razak
II. H.S. Lee
III. Ong Yoke Lin
IV. Abdul Aziz Ishak

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

22. Asas pembentukan parti Perikatan lahir hasil kerjasama UMNO-MCA yang dicapai menerusi
(hlm. 121)

A. Persidangan Nasional.
B. Konvensyen Kebangsaan.
C. Pakatan Murni.
D. Jawatan Kuasa Perhubungan Antara Kaum.

PILIHAN RAYA NEGERI 1954
Parti Bertanding Kerusi Dipertandingkan Kerusi Dimenangi
Parti Perikatan 268 226

23. Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan rajah di atas ialah (hlm. 122)

A. Parti Perikatan diterajui oleh pemimpin yang berwibawa.
B. penduduk Tanah Melayu menerima pemuafakatan kaum dalam pelbagai parti.
C. rakyat percaya kepada kemampuan Parti Perikatan untuk mentadbir.
D. majoriti rakyat Tanah Melayu anggota Parti Perikatan.


PILIHAN RAYA 1955
Parti Bertanding Kerusi Dipertandingkan Kerusi Dimenangi
Parti Perikatan 52 51

24. Kemenangan majoriti Parti Perikatan sebagaimana statistik di atas dipengaruhi oleh
(hlm. 122)

A. kerjasama Parti Perikatan dengan British.
B. Parti Perikatan mewakili rakyat Tanah Melayu.
C. Parti Perikatan mempunyai manifesto yang jelas.
D. sumber kewangan yang kukuh yang dimiliki oleh Parti Perikatan.

25. Manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955
meliputi (hlm. 122)

I. penglibatan penduduk tempatan dalam perkhidmatan awam.
II. program pembangunan yang lebih seimbang.
III. pemerolehan kemerdekaan dalam tempoh empat tahun.
IV. perlindungan hak Raja-Raja Melayu.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

26. Wakil Raja-Raja Melayu yang turut serta dalam rombongan kemerdekaan ke London terdiri
daripada (hlm. 123)

I. Dato’ Panglima Bukit Gantang
II. Dato’ Nik Ahmad Kamil
III. Dato’ Abdul Razak Hussein
IV. Dato’ Mohd Seth

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

Pelajar : Saya berbangga tinggal di Bandar Hilir Melaka
27. Kebanggaan terhadap bandar di atas berkaitan dengan peristiwa (hlm. 124)

A. pengisytiharan kemerdekaan.
B. perjanjian kemerdekaan.
C. perhimpunan kemerdekaan
D. pengisytiharan tarikh kemerdekaan.

28. Kepentingan Perjanjian Persekutuan 1957 merujuk kepada (hlm. 125)

A. persetujuan British memberikan kemerdekaan Tanah Melayu.
B. persetujuan pemimpin Tanah Melayu memenuhi syarat kemerdekaan.
C. persepakatan pelbagai kaum ke arah kemerdekaan Tanah Melayu.
D. persepakatan parti-parti politik memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu.


- Suruhanjaya Reid Mac 1956

29. Peranan suruhanjaya di atas ialah (hlm. 125)

A. mengkaji syarat-syarat kemerdekaan Tanah Melayu.
B. merangka bentuk pemerintahan Tanah Melayu selepas merdeka.
C. menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
D. menyelia peralihan kuasa selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.

30. Isu pentadbiran yang menjadi tumpuan Suruhanjaya Reid sewaktu menjalankan
tanggungjawabnya meliputi (hlm. 125)

I. corak kerajaan yang hendak dibentuk.
II. kuasa kerajaan pusat yang kuat.
III. kuasa autonomi negeri dalam bidang tertentu.
IV. perlantikan ketua kerajaan pusat.
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

31. Kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada
(hlm. 126)

A. dasar mengekalkan kedudukan orang Melayu dalam bidang pentadbiran.
B. dasar melindungi kepentingan orang Melayu dalam bidang pendidikan dan permit
perniagaan.
C. dasar memberi peluang secukupnya kepada orang Melayu untuk menguasai ekonomi.
D. dasar melindungi kepentingan kedudukan orang Melayu dalam semua bidang.
32. Bukti penduduk tempatan turut terlibat dalam merangka Perlembagaan Persekutuan 1957 ialah (hlm. 127)

A. memorandum daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik.
B. Suruhanjaya Reid turut dianggotai oleh Raja-Raja Melayu dan penduduk tempatan.
C. perbincangan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Reid diselia oleh penduduk tempatan.
D. perlembagaan yang dibentuk disahkan oleh Raja-Raja Melayu.


Kerakyatan Jus Soli - Diterima oleh Raja-Raja Melayu
orang dagang

33. Persetujuan di atas dicapai setelah orang bukan Melayu mengiktiraf (hlm. 127)

I. kedudukan istimewa orang Melayu.
II. kedudukan Raja-Raja Melayu.
III. agama Islam agama rasmi persekutuan.
IV. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Isu kewarganegaraan menjadi isu penting sejak pengenalan Malayan Union 1946 yang sering menimbulkan ketegangan.
34. Jika anda seorang pemimpin, bagaimanakah anda menangani masalah di atas? (hlm. 127)

A. Memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi.
B. Mendapat bantuan nasihat daripada Barat.
C. Mengwujudkan tolak ansur di kalangan rakyat.
D. Mengubal peraturan berkaitan isu kerakyatan.


35. X telah dipertanggungjawabkan untuk mengesahkan Perlembagaan Merdeka 1957. X
merujuk kepada (hlm. 127)

A. Suruhanjaya Reid
B. Majlis Raja-Raja Melayu
C. Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan
D. Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum.

Kerakyatan Jus Soli - Kedudukan orang Melayu lemah
untuk orang dagang

36. Mengapakan kesan di atas boleh terjadi? (hlm. 126)

A. Orang Melayu hilang kuasa politik dan ekonomi.
B. Orang dagang berada di kedudukan yang lebih baik.
C. Semua kaum diberikan hak yang sama rata.
D. Kuasa politik dan ekonomi beralih kepada orang dagang.

37. Kaitan pakatan murni dengan sistem pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu ialah
(hlm.128-130)

A. setiap kaum mempunyai wakil dalam kerajaan persekutuan.
B. setiap kaum berhak mencadang bentuk kerajaan persekutuan.
C. kerajaan yang dibentuk hasil daripada persetujuan bersama.
D. kerajaan yang demokrasi berkonsepkan raja berperlembagaan dibentuk.

38. Kaitan Perjanjian Persekutuan dengan pentadbiran negara ialah ( hlm. 130)

A. hak mutlak penduduk tempatan mentadbir negara.
B. penentuan bentuk pentadbiran negara.
C. jumlah ahli yang dilantik dalam sistem pentadbiran.
D. cara perlantikan ahli dalam sistem pentadbiran.

39. Kerakyatan jenis naturalisasi bermaksud (hlm. 268)

A. kerakyatan berdasarkan undang-undang.
B. kerakyatan berdasarkan tempat kelahiran.
C. kerakyatan yang mengikut kerakyatan ibu bapa.
D. kerakyatan yang diluluskan Yang di-Pertuan Agong.

• Digelar ‘Bapa Pembangunan Malaysia’
• Menteri Pendidikan kabinet 1955
• Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1955

40. Tokoh yang berkaitan dengan maklumat di atas ialah (hlm. 131)

A. Tun Abdul Razak Dato’ Hussein.
B. Dato’ Dr. Ismail Abdul Rahman.
C. Dato’ Panglima Gantang.
D. Sulaiman Abdul Rahman

BERBUAT BAIKBaik-baik meletakkan kaki,
Jika tersilap terpijak duri.

Baik-baik meletakkan budi,
Jika tersilap orang tak sudi.

Baik-baik meletakkan janji,
Jika tersilap memakan diri.

Baik-baik meletakkan diri,
Jika tersilap orang benci.

Baik-baik meletakkan kata,
Jika tersilap banyak yang dusta.

Baik-baik meletakkan kerja,
Jika tersilap jadi tak sempurna.

Baik-baik meletakkan mata,
Jika tersilap jatuh cinta.

Baik-baik meletakkan cinta,
Jika tersilap jiwa merana.

Oleh,
Hj. Yasmin Hashim @ Yasin
SMK St. Teresa

Wednesday, May 26, 2010

KHASIAT PISANGPisang ialah buah yang boleh ditemui sepanjang tahun dan harganya juga berpatutan. Di Malaysia, pisang terdiri daripada jenis seperti pisang emas, rastali, kapas, embun, nagka dan sebagainya.
Selain enak dimakan, pisang juga boleh dimasak untuk dijadikan kueh, kek, kerepek, goreng atau gulai.
Kajian menunjukkan bahawa pisang juga mampu mencegah kemurungan dan melancarkan sistem perkumuhan. Tahukah anda, pisang mengandungi empat kali lebih protein, dua kali lebih karbohidrat, tiga kali lebih fosforus dan lima kali lebih vitamin A dan zat besi berbanding epal. Mulai hari ini, banyak-banyakkanlah maakan pisang.
Pisang juga dibuat pembayang pantun oleh orang Melayu dahulu kala :

Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati

GURU OH GURU


Guru ialah insan yang perlu dihormati. Saban tahun, 16 Mei disambut sebagai Hari Guru. Pelbagai tema dicipta untuk memuliakan insan yang bergelar guru. Akan tetapi, hakikatnya, guru juga adalah insan biasa yang mempunyai perasaan untuk menghargai dan dihargai. Selaku pelajar, anda perlu mengambil hati guru supaya setiap guru berasa senang untuk mencurahkan ilmu kepada anda.
Petua Mengambil Hati Guru:
1. Bersedia sebelum kelas
-baca dulu sebelum sesuatu topik itu diajar keesokan harinya di dalam kelas.
2. Rajin membantu guru
-tolong bawa buku, komputer riba, LCD, fail dan sebagainya. Insyaallah Tuhan akan menambahkan berkat kepada orang yang membantu guru mereka.
3. Memberi salam / ucapan selamat ketika berselisih
-ringankan mulut untuk memberi ucapan salam, selamat pagi, selamat petang tidak kira berjumpa dengan guru sama ada di sekolah, di masjid, di kedai dan sebagainya.
4. Jaga percakapan dan tingkah laku
-jangan meninggi suara terhadap guru. Jangan pula berkelakuan tidak senonoh di hadapan guru.
5. Terima teguran guru dengan hati terbuka
-tunjukkan yang anda boleh menerima teguran guru dengan hati terbuka. Ucapkan "maaf" jika memang melakukan kesalahan.
6. Tarikh penting guru
-tidak salah anda mengingati tarikh lahir guru, tarikh hari guru dan ucapkan selamat sempena hari-hari tersebut. Lebih bermakna lagi, kalau tarikh tersebut diiringi dengan sedikit hadiah, walaupun kecil.
7. Menziarahi guru
-jika guru sakit.. ziarahilah mereka. Pada hari raya, kunjungilah guru-guru anda
8. Elakkan daripada menyinggung perasaan guru
-Jaga gurauan anda dengan guru. Pastikan anda tahu batas gurauan anda dengan guru. Jangan sesekali mengucapkan sesuatu yang boleg melukakan hati guru.

Bakar gaharu di tengah laman,
Asam dikerat si pisau raut,
Kalau berguru salah pedoman,
Lemas di darat karam di laut.

Monday, May 17, 2010

SKEMA Kertas 1 Tingkatan 4

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1
TINGKATAN 4

No Jawapan Muka surat
1 B 5
2 B 8
3 A 12
4 C 23
5 C 26
6 B 31
7 B 13
8 C 5
9 D 27
10 B 20
11 D 38
12 B 88
13 C 100
14 C 41
15 D 42
16 A 44
17 A 48
18 C 45
19 C 45
20 C 52
21 A 64
22 B 65
23 A 67
24 D 73
25 C 75
26 C 75
27 D 77
28 A 76
29 D 78
30 C 87
31 A 88
32 D 88
33 D 90
34 C 88
35 C 90-93
36 D 92
37 C 92
38 D 106
39 C 105
40 B 108

SKEMA KERTAS 2 TINGKATAN 4 PENGGAL PERTAMA

SKEMA PEMARKAHAN KERTAS SEJARAH 2(1249/2) T 4
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010
Bahagian A ( struktur )

1 a. Tiga ciri sistem demokrasi yang dilaksanakan di Athens 3m

i. berbentuk penyertaan langsung
ii. warganegara lelaki dewasa terlibat dlm membentuk krjn melalui undian
iii. waganegara lelaki dewasa berpeluang menganggotai dewan perhimpunan
iv. Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan
v. terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis

b. Dua tokoh falsafah Yunani yang terkenal 2m

i. Socrates
ii. Plato
iii. Aristotle
iv. Herodotus
v. Thucydides
vi. Zeno

c. Tiga ciri sistem republik yang diamalkan oleh Tamadun Rom 3m

i. tiada pemerintah berkuasa mutlak
ii. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul
iii. dua orang konsul dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh
iv. tiada yang lebih berkuasa antara dua orang konsul
v. konsul dibantu oleh Dewan Senat
vi. Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan
vii. Membincangkan hal-hal pentadbiran dan negara
viii. Merangka perundangan

d. Dewan yang anggotanya dipilih secara demokrasi di Malaysia 1m

i. Dewan Rakyat

e. Tindakan anda sekiranya dipilih sebagai pemimpin ? 1m

i. mewujudkan perpaduan rakyat
ii. mewujudkan keamanan
iii. kestabilan politik
iv. mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat
v. menjadi pemimpin yang berwibawa dan kuat
vi. memajukan pendidikan dan keilmuan
vii. menekankan pembangunan negara dari segi ekonomi, sosial, dan politik
viii. menitikberatkan kemajuan lahiriah dan rohaniah yang seimbang
ix. menekankan tanggungjawab, keberanian dan perikemanusiaan

(Mana – mana yang munasabah)
2. a. Dua bandar terancang dalam Tamadun Indus 2m

i. Mohenjo Daro
ii. Harappa

b. Dua ciri keistemwaan bandar tersebut 2m

i. bandar terbahagi kepada dua bahagian
ii. dikelilingi oleh tembok
iii. bhgn utama bandar merupakan pusat pentadbiran & keagamaan
iv. bhgn utama bandar menempatkan bangunan pentadbiran,tempat mandi
awam
v. bhgn kedua bandar ialah kawasan perumahan

c. Bidang keilmuan yang digunakan masykt. Indus dlm membina bandar
terancang. 2m

i. Geometri
ii. Matematik
iii. Pembinaan
iv. Kesenian

d. Sikap masykt. Tamadun Indus yang membantu kejayaan mereka membina
bandar terancang. 2m

i. sifat keterbukaan
ii. sentiasa membuat hubungan dgn pihak lain
iii. bertukar-tukar pandangan dengan pihak lain
iv. masykt. Indus menekankan keamanan dan kedamaian

e. Cara bagi memastikan keindahan bandar terpelihara 2m

i. mendidik rakyat/masykt. agar menghargai keindahan
ii. menerapkan nilai bertanggungjawab
iii. menggalakkan rakyat menceburi seni rekacipta/kreativiti
( mana-mana yang munasabah )

3 a. Perubahan yang dilakukan oleh Julis Caesar dalam sistem pentadbiran 2m

i. mengubah sistem republik
ii. mengamalkan pemerintahan bercorak empayar
iii. mengadakan sistem pentadbiran berpusat
iv. menyatukan wilayah-wilayah kecil yang ditakluknya
v. memerintah secara diktator
vi. beliau menguasai angkatan tentera dan senat
vii. menggunakan gelaran maharaja

b. Dua pembaharuan yg dilakukan oleh Asoka dalam dasar perluasan kuasanya
2m
i. menekankan kedamaian
ii. menekankan kemajuan sosial
iii. menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha
iv. membentuk birokrasi pentadbiran

c. Usaha Alexander The Great dalam meluaskan jajahan takluknya 2m

i. meluaskan kawasan takluk Yunani
ii. menguasai Parsi,Mesir,Turkistan dan Samarkand
iii. mengepalai gabungan tentera macedonia dan Yunani menakluk empayar Parsi
iv. menyebar dan memperkembangkan kebudayaan Hellenistik ke seluruh Timur

d. Cara-cara Shih Huang Ti mengukuhkan kuasa Dinasti Chin 2m

i. menyatukan seluruh kerajaan kecil di China
ii. memerintah secara autokratik
iv. memerintah secara tegas dan mutlak
v. menghapuskan kuasa golongan bangsawan
vi. melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir
vii. mengarahkan pembinaan Tembok Besar bagi mempertahankan empayar
China daripada serangan orang gasar ( Han ).

e. Ciri kepimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin negara pada masa kini 2m

i. berwawasan
ii. waja diri
iii. berwibawa
iv. bijaksana
v. berilmu pengetahuan tinggi
vi. sanggup berkorban untuk negara dan bangsa
( mana-mana yang munasabah )

4 a. Maksud kerajaan agraria 1m

i. menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian
ii. penternakan
iii. pemungutan hasil hutan dan sungai
iv. umumnya terbentuk di kawasan pertanian yang subur
v. di kawasan pedalaman(spt. di tanah berbukit dan lereng gunung berapi)
vi. di lembah-lembah sungai

b. Contoh kerajaan awal yang terkenal di AT 3m

i. Sailendra(Jawa Tengah)
ii. Angkor(Kemboja)
iii. Sukhotai(Thailand)
iv. Dvaravati
v. Sg. Merah
vi. Sg. Mekong

c. Tiga ciri kerajaan agraria 3m

i. wujud di kawasan yang subur spt. di lembah sungai
ii. mengusahakan tanaman padi (padi sawah/padi huma)
iii. mengusahakan tanaman sampingan spt. jagung,pisang,keledek dan sayur-
sayuran
iv. menghasilkan pelbagai jenis rempah spt. cengkih dan lada hitam


v. mengumpul hasil hutan spt. kayu gaharu,kapur barus,tanduk,gading,damar
kayu cendana, dan pelbagai jenis buah-buahan
vi. mengambil sarang burung dari gua untuk tujuan perdagangan
vii. menangkap ikan di sawah,paya dan sungai
viii. menternak binatang spt. lembu,kerbau,kambing dan ayam
ix. memasarkan lebihan dari hasil ternakan dan tanaman
x. berusaha mendapatkan kulit kura-kura
xi. membina sistem pengairan untuk pertanian
xii. kerajaan bertanggungjawab secara langsung dalam pembinaan sistem pengairan

d. Faktor-faktor yang membolehkan kerajaan Angkor menjadi sebuah krjn Agraria
yang kuat 3m

i. kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap
ii. tanah di sekeliling tasik sangat subur
iii. iklim panas lembap sepanjang tahun yang amat sesuai untuk pertanian
iv. Tasik Tonle Sap sebagai punca air utama untuk mengairi sawah
v. Tasik Tonle Sap juga menjadi punca bekalan air minuman
vi. Kawasan Tonle Sap berupaya menampung keperluan makanan penduduk yang
besar jumlahnya
vii. Tasik Tonle Sap juga membekal sumber protein spt. ikan kepada penduduk sekitar

Bahagian B(Esei )

5 (a) Terangkan lokasi dan proses pembentukan tamadun Mesopotamia. 6m

Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani
Bermakna tanah di antara dua sungai
Terletak di antara Sungai Tigris dan Euphrates
Pembentukan tamadun Mesopotamia dapat dibahagikan kepada dua bahagian
Bahagian utara dan bahagian selatan bandar Baghdad
Bahagian utara ialah Assyria
Bahagian selatan dikenali sebagai Babylon
Babylon pula dibahagikan kepada Akkad(utara) dan Sumeria(selatan)
Pertumbuhan tamadun ini bermula di wilayah selatan iaitu, Sumer.
Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina petempatan
Menjlnkan kerja pertanian dengan menebus guna tanah melalui sistem pengairan
Mereka boleh mengawal pengaliran air sungai
Aktiviti ini membawa kepada lebihan penghasilan makanan
Mampu menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah
Perkampungan kemudiaannya berkembang secara evolusi kepada bandar
Seterusnya kepada beberapa buah negara kota spt. Kish,Nippur,Lagash,Uruk, Ur,Eridu,Assur dan Mari.

(b) Ciri-ciri sistem pemerintahan Tamadun Mesopotamia. 5m

Raja merupakan pemerintah
Sistem pemerintahan beraja
Berbentuk teokrasi
Raja di anggap sebagai tuhan atau wakil tuhan
Raja pemilik negara kota
Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja mereka sebagai tuhan
Teokrasi ialah pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan
Berasaskan hukum agama dan
Bersifat ketuhanan
Masyarakat menyembah raja sebagai tuhan hanya semasa pemerintahan Raja Naramsin di Akkad
Raja Naramsin menggelar dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Alam
Raja juga menjadi ketua pentadbir,ketua tentera,ketua pendeta dan berkuasa dalam hal keagamaan
Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja unruk memegang jawatan di zigurat
Raja berkuasa menentukan bentuk pentadbirannya

(c) Sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada manusia sejagat 10m

Kod undang-undang Hammurabi
Digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon
Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan
Tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat
Mengandungi kira-kira 282 undang-undang
Dipahat pada tembok serta tiang besar
Rakyat dapat membaca undang-undang tersebut
Kewujudan sistem tulisan telah membawa kepada sistem pendidikan
Bertujuan melahirkan jurutulis
Melahirkan tradisi kesusasteraan
Epik Gilgamesh merupakan hasil kesusasteraan yang terkenal
Perkembangan ilmu astronomi
Pencerapan terhadap pergerakan bulan,bintang,dan matahari
Membawa kepada perkembangan ilmu Matematik
Sistem mengira perpuluhan
Menambah
Menolak
Mendarab
membahagi
Punca ganda dua
Perkembangan ilmu geometri
Mereka boleh menggunakan jalan laut hasil penguasaan dalam bidang astronomi
Mencipta kalendar berasaskan sistem solar
Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun
Perkembangan dalam ilmu perubatan semasa krjn Assyria
Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan
Dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya
Cara mengubat penyakit dgn menggunakan ubat-ubatan dicatat
Sebagai panduan kepada pengamal perubatan
Penciptaan roda
Diguna untuk menghasilkan kereta kuda
Mencipta kincir air untuk mengalirkan air ke kawasan tandus
Dan meningkatkan hasil pertanian
Mengawal banjir
Mencipta dan menggunakan kapal layar serta pengangkutan beroda
Mampu menguasai jalan darat dan jalan laut
Memperkenalkan kepada dunia cara membuat batu bata daripada tanah liat
Mencipta arca dan tiang batu
Cth. arca ialah patung Raja Gudea
Arca dan tiang batu dapat dilihat dalam seni bina zigurat
Perpustakaan diraja yang ditubuhkan oleh Ashurbanipal di bandar Nineveh
Mengandungi lebih kurang 22 000 keping tablet
Mengandungi pelbagai penemuan ilmu pengetahuan dan sejarah lampau Mesopotamia


6 (a) Kelainan pd bentuk seni bina Tamadun China berbanding tamadun lain. 6m

Salah satu seni bin yang dihasilkan ialah Tembok Besar China
Tembok ini dibina sejak zaman Dinasti Chou
Dibina sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking
Bandar-bandar purba China spt. Changan,Anyang,Peking dan Loyang juga dibina dgn rekaan bertembok batu
Tembok-tembok di kawasan bandar lain dibuat dpd tanah liat dan batu bata
Di kampung-kampung juga terdapat tembok yang dibina dpd tanah lumpur
Setiap tembok mempunyai pintu gerbang dikelilingi oleh parit besar dan menara
Terdapat pelbagai jenis pintu gerbang,tembok dan jambatan
Kawasan di dalam tembok menempatkan kediaman Maharaja
Kota Larangan ialah salah sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini
Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman
Dewan ini berfungsi sebagai balai penghadapan
Serta tempat hukuman,keraian dan perjumpaan
Kuil dan pagoda juga merupakan binaan penting di China
Kuil-kuil yang besar mempunyai beberapa buah bangunan
Merangkumi tempat tinggal,ruang tetamu dan tempat pemujaan
Pagoda pula berbentuk meninggi sehingga 15 tingkat
Biasanya pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama


(b) Sistem sosial yang wujud dalam Tamadun India. 4m

Wujud sistem kasta
Sistem ini merupakan sebuah institusi yang sangat unik
Mempunyai empat kasta utama
Brahmin
Ksyatria
Vaisya
sudra
Keempat-empat kasta ini mempunyai tanggungjawab yang berbeza
Sistem kasta telah menjadi darah daging kepada sistem sosial India
Sistem ini diikuti dengan ketat
Seseorang lelaki tidak boleh mengahwini wanita daripada kasta yang berbeza
Tidak boleh bercampur gaul dengan ahli kasta yang berbeza

(c) Sumbangan Tamadun Yunani,Rom, India dan China dari segi politik,
ekonomi dan sosial. 10m

Tamadun Yunani telah mewariskan sistem pemerintahan berbentuk demokrasi
Dalam sistem demokrasi itu rakyat terlibat dalam membuat keputusan politik
Rakyat terlibat secara langsung dalam membentuk kerajaan
Kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat
Kerajaan Rom pula mewariskan sistem republik
Sistem republik ini diamalkan di India,Perancis dan Afrika Selatan
Sistem republik moden mempunyai unsur demokrasi sama seperti di Rom
Rakyat terlibat dalam pemilihan ketua negara, iaitu Presiden
Sumbangan yang ketara dari segi sosial ialah dlm bidang pendidikan,falsafah,sains dan teknologi
Contoh yang jelas dalam pendidikan ialah peperiksaan
Falsafah Tamadun Yunani dijadikan asas kepada falsafah zaman moden
Sains dan teknologi berkaitan dgn matematik,astronomi,fizik,perubatan dan seni bina digunapakai
Beberapa teori matematik spt. Teorem Pythagoras dan Teori Archimedes
Perkembangan pesat dalam ekonomi merangsang kewujudan persatuan dan perusahaan
Matlamat persatuan ialah untuk mengawal harga barangan,kualiti barangan dan gaji pekerja
Mata wang diguna sebagai medium jual beli
Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis perdagangan
Cukai adalah untuk menyara anggota tentera,para pentadbir dan raja
Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang
Hasil perusahaan China didagangkan ke ksan luar spt. Alam Melayu,India,Timur Tengah dan Barat

7 (a) Nyatakan ciri-ciri yang menjadikan kerajaan Srivijaya sebaga kerajaan
maritim yang terulung di AT adri abad ke-7 hingga abad ke-13 M . 6m

memiliki bala tentera laut yang besar
dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat
termasuk orang laut
tentera laut mengawal perdagangan di Selat Melaka
mengawal keselamatan kerajaan
pelabuhannya baik
kedudukan yang strategik di Selat Melaka
tempat persinggahan kapal yang berdagang di antara India dan China
terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa
dibekalkan oleh kawasan pemerintahan dan wilayah taklukannya
catatan I Tsing pada tahun 671 m
mampu menghasilkan kapal besar

(b) Nyatakan faktor-faktor perkembangan pelabuhan Kedah Tua sejak abad
ke-5 hingga abad ke-13 M . 6m

Gunung Jerai menjadi panduan kapal pedagang
keluar masuk waktu malam melalui nyalaan api
kedudukannya yang strategik di laluan selat melaka
terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut
kemudahan menyimpan barang dagangan
kekayaan hasil hutan
spt. damar, rotan
kekayaan sumber bumi spt. timah
adanya barang dagangan yang diperoleh dari luar
spt. kain kapas, sutera, teh, tembikar, kaca dan manik

(c) Mengapakah kedua-dua kerajaan agraria dan kerajaan maritim dikatakan
saling bergantungan atau saling melengkapi antara satu sama lain ? 6m

krjn agraria dapat membekalkan tenaga kerja yang mencukupi kepada krjn maritim
cth. krjn Sailendra( krjn agraria di Jawa Tengah)
membekalkan beras(makanan utama) kepada krjn maritim
beras menjadi dagangan utama antara krjn maritim dengan krjn agraria
krjn agraria dapat membekalkan bahan mentah spt. kayu
krjn maritim mendapatkan bahan kayu yang baik utk membuat kapal
daripada krjn Pegu di Burma
krjn maritim memperoleh binatang kenderaan spt. gajah dari Burma dan Siam
krjn agraria bergantung pada krjn maritim untuk mendapatkan barangan mewah
barangan mewah akan dijadikan sumber kekayaan dan keagungan krjn agraria
barang mewah spt. tembikar asing khususnya tembikar China
tekstil dari India dan China
pelbagai jenis gelas dan manik


(d) Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan
kegemilangan lampau yang dicapai oleh masyarakat maritim ? 2m

Mempunyai semangat meneroka
Menghayati tradisi pelaut
Mempelpagaikan aktiviti ekonomi
Berani menceburi bidang perdagangan laut
Menghidupkan kembali kegiatan dan kegemilangan dalam bidang pelayaran
Menghidupkan kembali kegiatan dan kegemilangan perdagangan maritim
Mana-mana yang berkaitan .

8 (a) Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke AT ? 5m

Dibawa oleh golongan kysatria atau tentera
Pengaruh itu disebarkan oleh golongan penakluk dari India
Dibawa oleh pedagang atau vaisya
Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta
Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik saja
Disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan
Pendapat ini diperkuatkan oleh kajian arkeologi
Berdasarkan jumpaan seni arca yang kasar
yang mempunyai langgam bercirikan AT
Seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang ditemui di Srivijaya

(b) Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan
Awal di AT . 8m

Gelaran raja mula digunakan
Dipengaruhi oleh sistem beraja di India
Raja berada di puncak pemerintahan
Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan
Meliputi pentadbiran,hubungan luar, ketenteraan, dan khazanah negara
Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan
Sesiapa yang melanggar perintah raja dianggap menderhaka
Rakyat takut untuk menderhakai raja walaupun raja tidak berlaku adil
Raja dipercayai sebagai bayangan tuhan
Lahir konsep dewa-raja
Raja tuhan atau dewa-raja dipercayai memiliki kesaktian
Maka lahirlah unsur mitos dan legenda tentang asal usul raja
Untuk memperkuatkan kedudukan dan status raja sebagai pemerintah
Kedaulatan raja diperkukuhkan melalui pelbagai adat istiadat
Spt. pertabalan raja
Dipimpin oleh golongan Brahmin
Adat istiadat bertujuan untuk membezakan kedudukan raja dpd gol. yang diperintah
Setiap raja di AT bercita-cita untuk menjadi raja berkuasa terhadap seluruh alam
Mereka mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep orde kosmos


(c) Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang kesenian dan kesusasteraan di AT ? 7m

Monumen merupakan salah satu warisan kesenian yang mempunyai pengaruh HB
Monumen ialah binaan atau bangunan yang dibuat daripada batu
Bertujuan memperingati orang ternama atau peristiwa penting
Monumen boleh berupa candi, iaitu kuil, wat atau stupa, arca dan patung
Candi ialah monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
Berperanan sebagai rumah ibadat
Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya
Tempat menyimpan patung dewa utama bagi sesebuah kerajaan awal
Menjadi lambang kepada keagungan seseorang pemerintah
Angkor Wat dan candi Borobudur melambangkan orde kosmos
Rumah ibadat di Burma dikenali sebagai stupa
Penggunaan nama candi bagi rumah ibadat agama Hindu dan Buddha bermula di Indonesia
Antara candi terkenal di AT ialah candi Dieng, candi Borobudur, candi Prambanan, Angkor Wat, candi di Chaiya dan Yarang, candi di Lembah Bujang
Candi Dieng dan Prambanan berunsur agama Hindu
Candi di Thailand hamper semuanya berunsur agam Buddha
Patung Avalokitsevara merupakang patung agama Buddha
Patung dewa Visnu, Siva, Brahma, Durga dan Lingga merupakan patung agama Hindu
Patung Darwapala dan Nandiswara berperanan menjaga candi dpd dimasuki roh jahat
Gaya seni bina arca dan patung di AT menunjukkan adunan tamadun India dan AT
Cth. arca Buddha di Lembah Bujang menunjukkan campuran gaya Sarnath dari India dan India
Angkor Wat dibina untuk agama Hindu
Terdapat ukiran yang menggambarkan antara epik Ramayana dan Mahabharata
Candi Borobudur di Jawa Tengah mewakili agama Buddha Mahayana
Terbahagi kepada tiga tingkat
Setiap tngkat melambangkan satu tahap kehidupan
Diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha
Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha
Tiga tingkat itu melambangkan tiga tahap kehidupan, iaitu sila, samadhi dan panna spt. dalam ajaran Buddha
Candi agam Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama
Vimana( bahagian suci tempat meletakkan arca keagamaan)
Mandapa( bahagian luar candi )
Candi berunsur Buddha memiliki pelan jenis cruciform
Pengaruh India dalam kesusasteraan di AT dikesani melalui peranan bahasa sanskrit
Bahasa sanskrit digunakan dalam kitab sastera Hindu, Buddha dan Tamil
Epik Ramayana dan Mahabharata serta Puranas menyumbang kpd unsur mitos dan k'ast. Klasik AT
Pengaruh awal India dalam kast. dilihat dalam puisi dan prosa Jawa
Spt. Nagarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha dan Kunjarkarna
Teater seperti wayang kulit
Cerita-cerita adunan epik Mahabharata dengan unsur tempatan spt. Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pendawa Raja dan Hikayat Sang Samba
Cerita adunan epik Ramayana dengan unsur tempatan ialah Hikayat Seri Rama.
• epik – puisi(sajak) panjang yang menceritakan bakti(jasa) pahlawan(pahlawan dalam sejarah atau legenda)
• pendawa – sejenis keris9 (a) Mengapakah masyarakat Arab dari tempoh 310 Masihi hingga tempoh 610
Masihi digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah ? 4m

Tidak menerima kebenaran
Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul
Spt. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain
Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa
Menyembah berhala
Mempercayai animisme
Kehidupan kucar-kacir
Tiada nabi / rasul /kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk
Akhlak mereka rendah/bersifat kejam/angkuh dan degil

(b) Huraikan ciri-ciri masyarakat jahiliah. 10m

Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral
Spt. berjudi, berzina dan meminum arak
Seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk dikatakan sempurna
Kedudukan wanita adalah rendah
Wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa
Menanam bayi perempuan hidup-hidup
Bayi perempuan dibunuh kerana dianggap akan menjatuhkan maruah keluarga
Tiada peraturan khusus tentang perkahwinan
Ssorg lelaki boleh berkahwin dgn bbp orang wanita sekaligus/dgn sspa yg disukai
Mengamalkan sistem kabilah
Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok
Setiap kabilah ada identiti dan peraturannya sendiri
Ahli kabilah sangat taasub atau fanatik terhadap kabilah masing-masing
Kabilah diketuai oleh seorang syeikh kabilah
Muncul semangat assabiah/semangat kesukuan yang melampau
Mencetuskan peperangan
Mengamalkan agama wathani/menyembah berhala
Animisme(menyembah alam spt. pokok)
Samawi(kristian dan Yahudi)
Kepercayaan spt. menilik nasib, sihir
Mempercayai roh orang mati akan menjadi burung
Segelintir menganut agama Hanif(disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s)
Mencampuradukkan ajaran agama Hanif dengan amalan tradisi masykt. Arab Jahiliah
Kepercayaan karut/tahyul(khurafat)
Pemakaian cincin perak dan tembaga boleh menjadi ssorg itu kuat
Perniagaan berasaskan riba
Penindasan
Lebih mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata
Merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir
Sebagai punca pencarian/pendapatan
Merompak dianggap suatu kewajipan yg harus dilakukan oleh setiap individu dlm kabilah
Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin

(c) Nyatakan kesan-kesan negatif akibat amalan sistem kabilah dalam kehidupan
Masyarakat Arab Jahiliah . 4m

Kemunculan semangat assabiah
Semangat kesukuan yang melampau
Tercetusnya peperangan dalam masyarakat
Sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah mereka
Keadaan hidup kucar-kacir dan tidak aman
Peperangan al-Basus antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar
Tiada persefahaman dalam kalangan masyarakat
Tiada perpaduan

(d) Pada pendapat anda, apakah akan terjadi jika semangat assabiah menebal dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita ? 2m

Hidup kucar-kacir
Tiada persefahaman
Tiada perpaduan
Kemajuan sukar dicapai
Tidak tenteram/tidak aman
Saling benci-membenci antara satu sama lain
Masalah politik, sosial dan ekonomi
( Mana-mana yang munasabah )

Sunday, May 9, 2010

SKEMA PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1
TINGKATAN 5
KERTAS 2
SOALAN STRUKTUR : BAHAGIAN A
Soalan 1

Soalan Butiran Markah
1 (a) Siapa menduduki lapisan atasan dalam tamadun Hwang Ho
Raja
Pembesar (2 m)

1(b) Maksud mandat daripada tuhan
F1 masyarakat Hwang Ho percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan
F2pemerintah yang direstui tuhan (2 m)
1(c) Tiga kepercayaan masyarakat Hwang Ho
Animisme
Politeisme
Penyembahan roh nenek moyang
Menyembah tuhan syurga
Menyembah tuhan bumi dan tuhan langit
Penyembahan terhadap sungai, bukit dan gunung (3 m)

1 (d) Tiga sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
Pemmbinaan sistem pengairan
Teknologi pembajakan
Penciptaan peralatan
Seperti cangkul dan sabit
Penggunaan batas dalam penanaman
Penciptaan peralatan pertanian daripada besi bagi menggantikan kayu (3 m)

Soalan 2

Soalan Butiran Markah
2 (a) Dua sejarawan yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara
John Crawford
Syed Muhammad Naquib al-Attas
Emanuel Gadinho Eredia
S. Q. Fatimi
Snouck Hurgronje (2 m)
2(b) Tiga bukti Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
Catatan Cina mengatakan orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton / Amoy
Pedagang Arab menetap selama beberapa bulan untuk menunggu perubahan angin monsun dan membina perkampungan Islam Ta Shih di Sumatera
Wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan karya yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab
Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan jawi telah diambil dari bahasa Arab
Adat resam dan budaya orang Melayu banyak dipengaruhi budaya Arab
Karya tempatan banyak menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Semenanjung Tanah Arab (3 m)
2(c) Dua perkara yang tercatat pada Batu Bersurat Terengganu
Kewajipan menjalankan hukum syarak
Peraturan dan undang-undang keluarga
Hukuman terhadap penzina
Hukuman terhadap mereka yang tidak mahu membayar hutang (2 m)
2 (d) Wujud pelbagai teori
Penemuan teori yang berbeza
Penyebaran Islam secara meluas
Kedudukan Asia Tenggara yang strategik
Tumpuan para pedagan
Kajian dibuat oleh pelbagai tokoh
Hubungan tradisi Asia Tenggara dengan India / China / Arab
Mana-mana jawapan yang munasabah (3 m)


Soalan 3

Soalan Butiran Markah
3 (a) Tiga ciri Dasar Pemerintahahn Jepun di Tanah Melayu
Mengharamkan semua akhbar yang diterbitkan sebelum itu
Menukar nama akhbar tempatan kepada nama Jepun
Malai Shimbun untuk Utusan Melayu
Semua sekolah menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar
Nilai budaya Jepun diperkenalkan (3 m)
3(b) Tiga pertubuhan yang menentang Jepun
Parti Komunis Malaya
MPAJA
Pasukan Bintang Tiga
Force 136
Pasukan Wataniah Pahang (3 m)
3(c) Dua ciri gagasan Melayu Raya
Slogan dan cita-cita politik sebahagian kecil orang Melayu
Mahu menghidupkan semula kegemilangan empayar Melayu seperti Majapahit, Srivijaya dan Melaka
Dimulakan di Maktab Perguruan Sultan Idris
Oleh Abdul Hadi Hassan, pensyarah Ilmu Tawarikh (2 m)
3 (d) Pendirian terhadap gagasan Melayu Raya

Setuju :
Mewujudkan sebuah negara yang lebih kuat
Menghapuskan sistem feudal yang menghalang kemajuan bangsa
Memperkukuhkan kedudukan politik orang Melayu
Mana-mana jawapan yang munasabah

Tidak setuju :
Malaysia akan berada di bawah kuasa Indonesia
Integrasi kaum sukar dicapai
Urusan negara menjadi sukar kerana negara terlalu luas
Mana-mana jawapan yang munasabah (2 m)

Soalan 4

Soalan Butiran Markah
4 (a) Tiga faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union
Perpaduan orang Melayu daripada semua golongan
UMNO tidak menuntut kemerdekaan
Sikap politik Melayu yang sederhana
Sokongan bekas pegawai-pegawai British
Sokongan pegawai-pegawai tinggi British
Gesaan Piagam Atlantik 1945 (3 m)
4 (b) Tiga ciri Persekutuan Tanah Melayu
Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan sebelas buah negeri
Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan
Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk
Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu (3 m)
4 (c) Dua kumpulan yang menentang perundingan PTM 1948
Orang dagang
Golongan radikal Melayu (2 m)
4 (d) Alasan dan tuntutan golongan yang menentang
Jawatankuasa Eksekutif PTM tidak mewakili semua pihak
Tidak disertai oleh seorang pun orang dagang
Menuntut konsep sebuah republik
Menuntut kemerdekaan penuh (2 m)


BAHAGIAN B : SOALAN ESEI
Soalan 5
(a) Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. (8 markah)
F1 Mengamalkan sistem beraja seperti di India
H1a Menggunakan gelaran raja
F2 Raja berada di puncak pemerintahan
H2a Di bawah aja terdapat kerabat diraja
H2b Di bawah kerabat diraja ialah pembesar / ahli agama / Brahmin
H2c Selepas pembesar ialah rakyat
H2d Golongan hamba merupakan kedudukan paling bawah
F3 Di bawah raja terdapat pentadbiran pusat dan daerah
H3a Pentadbiran pusat terdiri kumpulan anak raja
H3b Di bawah anak raja terdapat ketua pentadbiran pusat / parvanda / senapati
H3c Di bawahnya terdapat pegawai lain seperti hakim / temenggung / penghulu
H3d Daerah ditadbir oleh datu yang dilantik oleh raja
F4 Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek
H4a Berkuasa dalam pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan / khazanah
H4b Perintah raja menjadi undang-undang
H4c Perintah raja wajib dilaksana
H4d Sesiapa yang melanggar perintah raja dianggap derhaka
H4e Golongan yang menderhaka tidak akan diampun
H4f Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
F5 Raja sebagai bayangan tuhan
H5a Rakyat takut menderhaka walaupun raja tidak adil
H5c Melahirkan konsep dewa raja
H5d Melahirkan unsur mitos dan lagenda tentang asal usul raja
H5e Memperkuat kedudukan / status raja sebagai pemerintah
F6 Kedaulatan raja diperkukuh dengan pelbagai adat istiadat
H6a Adat istiadat pertabalan raja
H6b Golongan Brahmin memimpin upacara pertabalan raja / upacara keagamaan
H6c Adat istiadat bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
F7 Raja berkuasa seluruh alam semesta
H7a Mendirikan kompleks kota
H7b Melambang konsep alam semesta / order kosmos
H7c Raja Suryavarman II dari kerajaan Angkor membina Angkor Wat
8 X 1 m = maks 8 markah
b) Jelaskan peranan candi kepada kerajaan-kerajaan tersebut.
F1 Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
F2 Sebagai rumah ibadat
F3 Tempat menyimpan abu jenazah raja / keluarga
F4 Tempat menyimpan patung dewa raja
F5 Lambang keagungan seseorang pemerintah
F6 Membukti kehebatan seni bina / ahli seni agama membina monumen
F7 Lambang order kosmos
F8 Memperingati orang ternama / peristiwa penting Maks : 6 markah

c) Terangkan peranan bahasa Sanskrit dalam kerajaan di Asia Tenggara.
F1Bahasa intelek
H1a Bahasa Sanskrit meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
F2 Maklumat / catatan
H2a Pada batu bersurat mengandungi maklumat tentang agama / pemerintahan / raja / undang-undang
F3 Menerangkan tentang keturunan raja
H3a Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
F4 Menerangkan tentang ajaran agama
H4a Batu bersurat Sg. Mas berkaitan ajaran Buddha
F5 Bahasa pemerintah / arahan
H5a Batu bersurat yang ditemui mengandungi arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat
H5b Arahan raja kepada rakyat dan pembesar
H5c Rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja
F6 Bahasa keagamaan
H6a Bahasa Sanskrit digunakan dalam upacara keagamaan / terdapat kitab berkaitan keagamaan
F7 Bahasa komunikasi / perhubungan
H7a Banyak perkataan bahasa Sanskrit kekal dalam Bahasa Melayu
H7b Sesetengah perkataan mengalami penyesuaian dengan bahasa Melayu
F8 Bidang Kesusasteraan
H8a Terdapat dalam kitab sastera Hindu, Buddha dan Tamil
H8b Pengaruh kesusasteraan dapat dilihat dalam puisi dan prosa Jawa
H8c Cerita lisan / teater / wayang kulit diperolehi oleh cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabrata.
Mana-mana 6 X 1 m = Maks 6 markah


Soalan 6
Rajah berikut merujuk kepada perkembangan masyarakat Eropah dari Zaman Gelap ke Zaman Renaisance.
(a) Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap. (5 markah)
F1 Kemerosotan bidang ilmu pengetahuan / perdagangan / perbandaran
F2 Kemerosotan dalam kehidupan
F3 Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / lemah
F4 Pembentukan sistem feudal
F5 Kemusnahan kuasa pusat untuk mentadbir wilayah-wilayah
F6 Wujud golongan tuan tanah / baron dan petani
F7 Terdapat golonagn hamba
F8 Gereja yang mengongkong kehidupan masyarakat
F9 Kegiatan perdagangan tidak meluas
F10 Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan
F11 Kegiatan ekonomi terhad Mana-mana 5 X 1 m = Maks 5 m
(b) Huraikan faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan Zaman Renaisance di Eropah. (9 markah)
F1 Wujud aliran pemikiran Humanisme
H1a Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah
C1a Lahir tokoh Francesco Petrarch /Niccolo Machiavelli
F2 Kemunculan semangat inkuiri / semangat ingin tahu yang kuat
H2a Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup
C2a Kesediaan untuk meneroka bidang dan kawasan baru
F3 Kemunculan bandar-bandar terkenal di Itali
H3a Menjadi pusat perdagangan antarabangsa
C3a Sepeerti Venice / Florance / Rom / Milan / Genoa
H3b Menjadi pusat pertembungan budaya / bahasa / agama / perkembangan idea baru
C3b Seperti di Venice, Genoa
F4 Kemunculan para pedagang kaya
H4a Mengguna kekayaan untuk mengindahkan bandar yang menjadi tumpuan seniman / cendekiawan
H4b Menjadi penaung / patron kepada pelukis / pemuzik / saintis / penulis
H4c Bersaing menarik seniman / cemdekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang ke bandar masing-masing
C4a Seperti keluarga Medici di Florence
F5 Peranan Paus di Rom
H5a Menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
H5b Memberi perhatian kepada kegiatan seni lukis / seni ukir
C5a Paus Julius II mengupah Leonardo da Vinci / Michelangelo / Raphael di Rom
C5b Pembinaan Katedral St. Peter
F6 Lahir tokoh-tokoh Renaissance berpengaruh
H6a Menekankan kepada keupayaan individu yang meliputi semua aspek intelektual / fizikal
C6a Contohnya Leonardo da Vinci / Michelangelo / Thomas More / Francis Bacon / William Shakespeare
Mana-mana 9 X 1 m = Maks 9 m
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada kedua-dua zaman tersebut? (6 markah)
F1 Kita harus menguasai ilmu pengetahuan
F2 Mewujudkan kestabilan politik
F3 Memajukan bidang ekonomi
F4 Membentuk perpaduan masyarakat
F5 Meluaskan bidang perdagangan antarabangsa
F6 Meningkatkan semangat inkuiri dalam masyarakat
F7 Bersikap terbuka / berfikiran terbuka / sanggup menerima perubahan
F8 Sifat kepercayaan diri sendiri
F9 Mempunyai idea yang imaginatif
F10 Menjalankan kegiatan yang inovatif
F11 Gigih dalam keusahawan
F12 Mempunyai komitmen tinggi
F13 Semangat positif / kreatif
F14 Berani meneroka bidang baru
M Mana-mana jawapan munasabah Maks : 6 m


Soalan 7
Nasionalisme ialah perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air.
(a) Terangkan faktor-faktor yang mendorong kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. (8 markah)
F1 Dasar Penjajahan Barat
H1a menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat
H1b rakyat tidak diberi peluang dalam pentadbiran moden
H1c rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional
H1d dasar ekonomi penjajah menindas rakyat
C1a Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
H1d penjajah mweujudkan jurang sosial
H1e bergaul dengan golongan elit tradisional / bangsawan
H1f Dasar keterbukaan penjajah terhadap kemasukan imigran
F2 Pengaruh agama
H1a menyatukan rakyat tempatan
H1b menghadapi peniindasan dan pengaruh kebudayaan Barat
C2a Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu
C2b Persatuan Belia Buddha di Burma
C2c agama Kristian di Filipina menyatukan penduduk pribumi untuk menentang Sepanyol
F3 Karya keusasteraan
H3a membangkitkan nasionalisme di Asia Tenggara
H3b menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penndasan penjajah
C3a Noli Me Tangera, Kerikil-Kerikil Tajam, KeMakam Bonda, Putera Gunung Tahan
F4 Sistem pendidikan
H4a penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam menyediakan pendidikan
H4b mengutamakan sekolah yang menggunabahasa penjajah
H4c penjajah menyediakan pendidikan di peringkat rendah
H4d terhad kepada golongan elit dan di bandar
H4e anak golongan priyayi diberi pendidikan yang tersendiri
C4a pendidikan sekular dan mubaligh mengancam sekolah Buddha di Burma
C4b di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan
F5 Kemunculan golongan intelektual
H5a berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat atau Asia Barat
H5b didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam
H5c golongan ini memimpin gerakan nasionalisme di tanah air
F6 Pengaruh media massa
H6a menyemarakkan idea nasionalisme
H6b menyebar idea nasionalis
H6c menanam perasaan anti penjajah
C6a akhbar Tribune Indegene, Cloche Felee di Nietnam, Ikhwan, Saudara, Warta Malaya, Majlis di Tanah Melayu
F7 Sistem pengangkutan dan perhubungan
H7a telefon dan telegraf memudahkan hubungan antara nasionalis
H7b pembinaan jalan raya dan kereta api
H7c menghubungkan kawasan-kawasan yang terpisah
H7d memudahkan rakyat bertemu pemimpin dan membincangkan idea nasionalisme
F8 Pengaruh luar
H8a mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara
C8a kejayaan Jepun menewaskan China 1895
C8b Jepun menewaskan Rusia 1905
C8c perjuangan Mahatma Ghandi di India
Mana-mana 8 X 1 m = Maks 8 m
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan tentang gerakan nasionalisme di Filipina. (7 markah)
F1 Gerakan nasionalisme tahap pertama
H1a gerakan dakyah
H1b dipimpin oleh Jose Rizal
H1c mempunyai pengaruh yang kuat dan disokong oleh gol. Pertengahan yang berpendidikan Barat
H1d menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
H1e bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
H1f bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara.
F2 Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina
H2a mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial.
H2b Jose Rizal ditangkap
H2c dibuang negeri ke Dapitan
H2d dihukum bunuh
H2f mencetuskan gerakan nasionalisme lebih radikal di tahap kedua
F3 Gerakan nasionalisme tahap kedua
H3a Katipunan di tubuhkan oleh Andres Bonifacio
H3b penentangan secara radikal terhadap Sepanyol
H3c matlamat : menyatukan bangsa Filipina
H3d dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi
H3e menggunakan media cetak
C3a akhbar Kalayan
H3f lancar revolusi bersenjata tetapi gagal
H3g Katipunan semakin lemah selepas Bonifacia dihukum mati
F4 Aguinaaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat
H4a berjaya mengusir Sepanyol 1898
H4b memulakan penguasaan Amerika
H4c Pengisytiharan kemerdekaan Filipina 1899
H4e tidak disahkan oleh Amerika
H4f revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap
7 isi x 1 m = 7 markah
(c) Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi? (5 markah)
F1 murid-murid senang dibentuk jiwa mereka
F2 diterapkan melalui subjek Sejarah dan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
F3 diterap menerusi aktiviti kokurikulum
F4 disemai melalui program seperti Bulan Kemerdekaan
F5 peranan guru menanam semangat nasionalisme
F6 konsep nasionalisme merentas kurikulum
M1 mana-mana isi yang sesuai
5 isi x 1 m = 5 markah

Soalan 8
Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15 merupakan asas pembentukan negara dan bangsa kita. Ciri-cirinya mempunyai banyak persamaan dengan ciri-ciri negara bangsa moden pada hari ini.
(a) Terangkan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
F1 Wilayah Pengaruh
H1a kawasan yang rakyatnya menerima / memperakui pemerintahan seorang raja.
H1b Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas
C1a meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu
C1b timur Sumatera
F2 Kedaulatan
H2a kekuasaan tertinggi terhadap rakyat
H2b Kesultanan Melayu Melaka : kedaulatan dirujuk terus kepada raja yang memerintah
H2c raja yang memerintah mewakili negeri / kawasan pemerintahan
F3 Lambang-lambang
H3a simbol atau identiti
H3b Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan
C3a Sistem pemerintahan beraja
C3b adat istiadat melayu
C3c bahasa Melayu
C3d agama Islam
C3e alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana
F4 Keunggulan undang-undang
H4a cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan
H4b terdapat dua sumber undang-undang bertulis
C4a Hukum Kanun Melaka
C4b Undang-Undang Laut Melaka
H4c Hukum Kanun Melaka : menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar
H4d pantang larang di kalangan anggota masyarakat
H4e hukuman terhadap kesalahan jenayah awam
H4f undang-undang keluarga
H4g Undang-Undang Laut Melaka : berkaitan dengan tatacara pelayarandi laut
H4h tanggungjawab pengawal kapal
H4i atur cara pelayaran, perbiagaan
H4j bidang kuasa nakhoda kapal
H4k hukuman kesalahan jenayah
F5 Rakyat
H5a seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah
H5b terikat kepada undang-undang dan peraturan
C5a Zaman Melaka : rakyat bertanggungjawab untuk mentaati raja yang memerintah
C5b sebagai balasan : rakyat bersedai mempertahankan negara
C5c menghadiri adat istiadat kerajaan
C5d mengadakan gotong royong, kerahan tenaga
F6 Kerajaan
H6a badan yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran
H6b menjaga keamanan
H6c mempertahankan kedaulatan negara
H6d menjalin hubungan diplomatik
C6a Zaman Melaka : raja/ sultan pemerintah tertinggi
C6b dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana
C6c diberi portfolio mengikut bidang masing-masing
C6d Sistem Pembesar Empat Lipatan
10 isi x 1 m = 10 markah

(b) Jelaskan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu. (6 markah)
F1 Sistem Pemerintahan di Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
H1a warisan seperti adat istiadat Melayu
H1b agama Islam
H1c bahasa Melayu
F2 Kerajaan Johor, Perak dan Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka
H2a gelarann Sultan
H2b sistem pewarisan takhta
H2c jurai keturunan bapa
F3 Sistem Pembesa Empat Lipatan
H3a seperti diamalkan di Melaka
H3b perbezaan pada gelaran pembesar
H3c perubahan semasa dan penyesuaian dengan keadaan tempatan
F4 Kitab Undang-Undang
H4a disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka
C4a Undang-Undang Pahang
C4b disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah 1596
6 isi x 1 m = 6 markah

(c) Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengekalkan institusi kesultanan di negara kita? (4 markah)
F1 warisan sejak Kesultanan Melayu Melaka
F2 simbol kedaulatan negara
F3 lambang perpaduan rakyat
F4 payung negara
F5 ketua agama Islam
M1 mana-mana isi yang sesuai
4 isi x 1 m = 4 markah
Soalan 9
(a) Jelaskan sebab-sebab pengenalan Malayan Union.
F1 persediaan membentuk kerajaan sendiri
F2 melahirkan pentadbiran yang licin
H2a sebelum PD2, Tanah Melayu terbahagi kpd MMS, NNMB dan NNMTB
F3 menjimatkan kos
H3a menelan kos yg besar
H3b pembangunan tidak seimbang
F4 membentuk bangsa Malayan Union
H4a supaya golongan pendatang melupakan Negara asal
H4b menumpu taat setia kpd Malayan Union
F5 memastikan sumber tenaga & pelaburan tidak terbantut
F6 menjamin penguasaan berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu
F7 mengurangkan kuasa politik orang Melayu 6 isi X 1 m = 6 markah

(b) Huraikan ciri-ciri Perjanjian Malayan Union.
F1 semua NMB, NMTB dan dua NNS disatukan
F2 seorang gabenor British yg dilantik oleh Ratu England akan mengetuai MU
F3 Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk
F4 Singapura diasingkan
H4a kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas
F5 kewarganegaraan sama rata
H5a prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan MU
F6 Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
H6a hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu
F7 seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri sbg ketua pentadbir
6 isi X 1 m = 6 markah

(c) Ceritakan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Malayan Union.
F1 akhbar-akhbar Melayu menyuarakan bantahan secara berterusan
C1 Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara
F2 orang Melayu mengadakan demonstrasi secara damai
H2 semasa Sit Harold MacMicahel mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu
C2 di Kota Bharu, Kelantan dan Alor Star, Kedah
F3 Persatuan-Persatuan Melayu dihidupkan semula
H3 menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London
F4 Dato' Onn Ja'afar menyeru orang Melayu berkongres
H4 dan menubuhkan U. M. O
F5 Kongres Melayu 1946 diadakan 1 – 4 Mac 1946
H5 dihadiri 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu
F6 Kongres Melayu Kedua 30-31 Mac 1946
H6 untuk membantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946
F7 orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar besar
H7 untuk menunjukkan bantahan kepada L.D. Gammans dan David Reese Williams
F8 Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar 28 April 1946
H8 menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen tersebut
6 isi X 1 m = 6 markah
(d) Sekiranya anda hidup pada tahun 1946, apakah reaksi anda terhadap gagasan Malayan Union?
F1 turut menyertai demonstrasi menentang Malayan Union
F2 menulis surat kepada Pejabat Tanah Jajahan membantah Malayan Union
F3 mendesak raja-raja Melayu memulaukan Malayan Union
F4 menyertai UMNO untuk menentang Malayan Union
F5 menubuhkan sayap pemuda untuk menghapuskan Malayan Union
M1 mana-mana isi yang sesuai
2 isi x 1 m = 2 markah

Saturday, May 8, 2010

MOTIVASI : KISAH PEMUDA MALANG


Salam Sejahtera,
Pada masa dahulu, ada seorang pemuda miskin yang bekerja mengambil upah menebang kayu. Suatu hari, dia mendapat tawaran kerja menebang kayu balak dengan upah RM 50 sebatang. Hari pertama, dengan bersemangat pemuda itu membawa kapaknya dan bermula jam 8.00 hingga 5.00 petang dia berjaya menebang sebanyak 15 batang. Ini bermakna dia berjaya mendapat upah RM 750.

Hari kedua, pemuda itu lebiih bersemangat dan turun jam 7.00 pagi sehingga jam 5.00 petang, tapi hanya berjaya menebang sebanyak 12 batang sahaja. Hari ketiga dia terus turun lebih awal, iaitu jam 6.00 pagi, malangnya hasil penebangan sekadar 8 sahaja, dan hari keempat dia bekerja sejak jam 5.30 pagi hingga 6.00 petang. Namun hanya 2 batang balak sahaja yang dapat ditumbangkan.
Persoalannya!! Mengapa hasil kerjanya semakin menyusut sedangkan dia bekerja semakin rajin dan turun lebih awal?
JAWAPANNYA MUDAH .....Pemuda itu terlupa untuk MENGASAH KAPAK...
Justeru, pelajar sekalian, kita perlu sekali-sekala mengasah minda kita dengan mendengar atau membaca bahan-bahan motivasi, menukar teknik belajar serta meminjam nota-nota / bertukar nota dengan kawan-kawan.
Sekian, jumpa lagi..

Hj. Yasmin Al-Kelantani

MOTIVASI : TUMPUAN KETIKA GURU MENGAJAR


Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia,
Hari ini saya ingin kongsikan satu petua belajar yang sangat berkesan iaitu "TUMPUAN KETIKA GURU MENGAJAR".
Pelajar sekalian,
Mengikut pakar-pakar psikologi, tumpuan sangat penting ketika guru sedang memberikan pengajaran di kelas. Malah, keberkesanannya lebih daripada kita MENYALIN NOTA 10 KALI jika kita tidak hadir ketika itu.
Atas sebab itulah, saya nasihatkan pelajar agar jangan sekali-kali keluar kelas ketika guru mengajar (kecuali atas sebab tertentu), kerana asas keberkatan belajar bermula dari penerangan guru.
Justeru, kita mesti :
1. Hadapkan wajah ke arah guru yang sedang mengajar.
2. Simpan semua hal yang tidak berkaitan dengan subjek berkenaan, contoh simpan dulu buku lain jika guru Sejarah sedang mengajar.
3. Angkat tangan jika ingin bertanya.
4. Jangan bersembang dengan rakan-rakan ketika guru mengajar.
5. Catat isi-isi penting atau soalan-2jika ingin bertanya selepas itu.
6. Jangan malu bertanya selepas proses P & P.
Pepatah mengatakan : "Malu bertanya sesat jalan, malu berkayuh perahu hanyut"
Contohilah seorang pelajar terbaik Malaysia dalam STPM (gambar atas)yang mengamalkan konsep TUMPUAN, iaitu Wan Roslina bt Ahmad
sekian dari,

Cikgu Yasmin ibn Hashim Al-Kelantani

SOALAN PENDAPAT / KBKKSoalan berbentuk "Pendapat" sebenarnya mudah dijawab dan hanya memerlukan sedikit idea / pemikiran calon.
Dalam SPM, soalan bentuk pendapat diajukan dalam kata kunci seperti "Pada pendapat anda," "Sekiranya anda hidup pada zaman tersebut," atau seumpamanya..
Biasanya soalan KBKK ini disoal dalam soalan pecahan terakhir.
Contoh :Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengekalkan institusi kesultanan di negara kita (4 markah)
Skema :
F1 warisan sejak Kesultanan Melayu Melaka
F2 simbol kedaulatan negara
F3 lambang perpaduan rakyat
F4 payung negara
F5 ketua agama Islam
M1 mana-mana isi yang sesuai

Contoh jawapan :

Pada pendapat saya, kita perlu mengekalkan institusi kesultanan di negara kita kerana ianya merupakan warisan negara sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Selain itu, institusi kesultanan juga menjadi simbol kedaulatan negara kita, di samping merupakan lambang perpaduan rakyat yang berbilang kaum.
Institusi ini juga menjadi payung negara yang menaungi rakyat, malah mengikut perlembagaan, raja merupakan ketua gama Islam. Selain itu juga, institusi raja penting sebagai pendamai jika berlaku perselisihan pendapat di kalangan rakyat atau tokoh-tokoh politik di negara kita.Raja juga penting untuk memastikan perjalanan demokrasi di Malaysia terus terpelihara.
*Perhatian : Isi dua yang terakhir itu berpandukan M1 dan M2, iaitu mana-mana isi yang sesuai.

SOALAN ESEI 'HURAIAN'Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian,
Hari ini saya kongsikan teknik menjawab soalan esei berkata kuncikan "huraikan".
Soalan berbentuk huraikan memerlukan huraian, dan contoh. Selepas isi utama (F), calon perlu memasukkan huraian (H) dan contoh (C)
(b) Huraikan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem pemerintahan di negeri- negeri Melayu (6 markah)
*Catatan : pelajar perlu ingat, selepas Melaka ditawan Portugis 1511, warisannya berkembang di Johor, Perak dan Pahang. Negeri lain tidak pernah wujud ketika itu
F1 Sistem Pemerintahan di Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
H1a warisan seperti adat istiadat Melayu
H1b agama Islam
H1c bahasa Melayu
F2 Kerajaan Johor, Perak dan Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka
H2a gelaran Sultan
H2b sistem pewarisan takhta
H2c jurai keturunan bapa
F3 Sistem Pembesa Empat Lipatan
H3a seperti diamalkan di Melaka
H3b perbezaan pada gelaran pembesar
H3c perubahan semasa dan penyesuaian dengan keadaan tempatan
F4 Kitab Undang-Undang
H4a disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka
C4a Undang-Undang Pahang
C4b disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah 1596
6 isi x 1 m = 6 markah

PERANAN BAHASA SANSKRIT


Kata kunci "terangkan" . Pelajar perlu menulis fakta dan membuat huraian beserta contoh untuk mendapat markah penuh.
Kod pemarkahan : F - Fakta, H - Huraian, C - contoh. Setiap 1 isi diberi 1 markah.

Contoh Soalan : Terangkan peranan bahasa Sanskrit dalam kerajaan di Asia Tenggara.
F1Bahasa intelek
H1a Bahasa Sanskrit meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
F2 Maklumat / catatan
H2a Pada batu bersurat mengandungi maklumat tentang agama / pemerintahan / raja / undang-undang
F3 Menerangkan tentang keturunan raja
H3a Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
F4 Menerangkan tentang ajaran agama
H4a Batu bersurat Sg. Mas berkaitan ajaran Buddha
F5 Bahasa pemerintah / arahan
H5a Batu bersurat yang ditemui mengandungi arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat
H5b Arahan raja kepada rakyat dan pembesar
H5c Rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja
F6 Bahasa keagamaan
H6a Bahasa Sanskrit digunakan dalam upacara keagamaan / terdapat kitab berkaitan keagamaan
F7 Bahasa komunikasi / perhubungan
H7a Banyak perkataan bahasa Sanskrit kekal dalam Bahasa Melayu
H7b Sesetengah perkataan mengalami penyesuaian dengan bahasa Melayu
F8 Bidang Kesusasteraan
H8a Terdapat dalam kitab sastera Hindu, Buddha dan Tamil
H8b Pengaruh kesusasteraan dapat dilihat dalam puisi dan prosa Jawa
H8c Cerita lisan / teater / wayang kulit diperolehi oleh cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabrata.

Thursday, May 6, 2010

SKEMA KERTAS 1 TINGKATAN 5

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1
TINGKATAN 5

No Jawapan Muka surat Catatan
1 C 2 Zaman Neolitk
2 C 8 Kesuburan tanah untuk pertanian mewujudkan tamadun awal
3 B 38-39 Ciri-ciri polis : agora, acropolis dan undang-undang sendiri
4 A 51 Kekurangan tanah untuk pertanian – luar kota
5 D 72 Tanah Melayu
6 C 80 Panduan bintang di langit
7 C 88 Memperingati orang ternama & peristiwa penting
8 B 108 Surah al-Alaq : perintah membaca
9 C 174 Kekayaan hasil bumi spt – pertanian logam & hasil hutan
10 B 187 Pesantren – pondok di Jawa
11 A 137 Gesaan bersatu padu & berpegang kpd Islam
12 D 164-165 Tamadun berasaskan pemikiran & agama
13 C 180 Mengurus pedagang dari pelabagi tempat
14 A 175 Tulisan jawi, kesusasteraan & kitab-kitab
15 D 79 Pelabuhan yang mempunyai kemudahan
16 C 215 Renaissance
17 A 218 Gereja Katolik bimbang pemikiran & kedudukan mereka tercabar
18 C 234 Pengingkatan perdgn antarabangsa/kemunculan buruh& majikan
19 A 239 Penstrukturan semula ekonomi, perubahan demografi /
komposisi etnik dan pengenlaan sistem pendidikan Barat
20 A 263 Aktiviti perlombongan
21 C 8 Datu (Barangay) & unit kecil yg tidak bersatu
22 B 15 Menyatukan rakyat tempatan
23 B 19 Penindasan penjajah Belanda & kemunduran rakyat
24 D 17 Negara kecil mampu mengalahkan negara besar
25 B 34 James Brooke menganggap orang Iban lanun
26 C 55 PASPAM – asas kesedaran perpaduan
27 A 58 MPAJA, Force 136 & PKM
28 A 53 Kebebasan / emansipasi wanita
29 C 59 Kekalahan mendadak Jepun
30 C 68 Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
31 A 68 Count Camillo Benso di Cavour
32 C 69 Tipu helah, Provokasi dan Pemalsuan dokumen
33 D 84 Menghalang British drp meluaskan kuasanya
34 D 78 Sistem Pembesar Empat Lipatan
35 C 88 Demokrasi
36 C 95 Ke arah berkerajaan sendiri
37 D 100 Menyokong konsep Melayu Raya
38 D 101 United Malay National Organization
39 D 100 Bantahan secara berterusan
40 A 110 Bercanggah dengan Perlembagaan 1941

Catatan : Soalan 1-20 berdasarkan buku teks ting. 5 dan 21-40 soalan ting. 5

Sunday, May 2, 2010

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAANAssalamualaikum dan salam 1 Malaysia,
Bulan Mei merupakan bulan peperiksaan Penggal 1 bagi kebanyakan sekolah di Malaysia. Beberapa tips perlu diamalkan, antaranya :
1. Tidur mencukupi - jangan terlalu 'berjaga' hingga larut malam. Mesti tidur sekurang-kurangya 5 jam sehari.
2. Kesihatan - jaga kesihatan meliputi pemakanan yang seimbang, elakkan memakan makanan ringan seperti mee segera, coklat, air berkarbonat.
3. Ketenangan jiwa - diperolehi melalui solat 5 waktu, solat hajat, berdoa, bertawakal.
4. Doa & restu ibu bapa - keberkatan ibu bapa menjadi senjata tersembunyi di sebalik tabir kejayaan seorang anak.
5. Restu guru - pelajar digalakkan meminta maaf kepada guru dan mendoakan keampunan & hidayah untuk semua guru.

Selamat menduduki peperiksaan penggal pertama..
"Usaha sepahit hempedu akan menghasilkan kejayaan semanis madu."
Dari :
Cikgu Yasmin al-Kelantani.

FIKIRKAN BOLEHJika kau fikirkan kau BOLEH
Kau hampir boleh melakukan
Jika kau fikirkan ragu-ragu
Usahamu tidak menentu

Jika kau fikirkan kekalahan (kekalahan)
Kau hampiri kegagalan
Jika kau fikirkan kemenangan
Kau hampiri kejayaan

Engkaulah apa kau fikirkan
Terkandung dalam pemikiran
Berfikir boleh melakukan
FIKIRKAN BOLEH

Percaya apa kau lakukan
Tabah apa kau usahakan
Bertindak atas kemampuan
ENGKAU BOLEH

TEORI KEDATANGAN ISLAM : SEMENANJUNG TANAH ARAB


Pelajar sekalian,
Soalan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara merupakan sub topik yang popular dalam SPM. Pelajar perlu faham, terdapat tiga (3) pendapat yang mengatakan dari mana punca tersebarnya Islam ke Asia Tenggara. Teori pertama ialah mengatakan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab, iaitu dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Hujah John Crawford:
1.Catatan Cina mengatakan orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton / Amoy sejak tahun 300 Masehi. Sejak awal lagi pedagang Arab juga dapat menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. Mereka telah berdagang secara berterusan di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam di Makkah pada abad ketujuh Masihi.
2. Pedagang Arab menetap selama beberapa bulan untuk menunggu perubahan angin monsun
3. Terdapat orang Arab di perkampungan ini yang berkahwin dengan wanita tempatan.
4. Catatan China mengatakan telah wujud sebuah perkampungan Islam bernama Ta Shih di Sumatera Utara pada tahun 650 M.
Hujah Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas :
1. Wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab.
2. Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan jawi telah diambil daripada bahasa Arab.
3. Adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, seperti amalan menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin.
4. Pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Semenanjung Tanah Arab, misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan bahawa mubaligh / pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah sufi berketurunan Arab yang bernama Syeikh Ismail