Thursday, May 6, 2010

SKEMA KERTAS 1 TINGKATAN 5

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010
SKEMA JAWAPAN KERTAS 1
TINGKATAN 5

No Jawapan Muka surat Catatan
1 C 2 Zaman Neolitk
2 C 8 Kesuburan tanah untuk pertanian mewujudkan tamadun awal
3 B 38-39 Ciri-ciri polis : agora, acropolis dan undang-undang sendiri
4 A 51 Kekurangan tanah untuk pertanian – luar kota
5 D 72 Tanah Melayu
6 C 80 Panduan bintang di langit
7 C 88 Memperingati orang ternama & peristiwa penting
8 B 108 Surah al-Alaq : perintah membaca
9 C 174 Kekayaan hasil bumi spt – pertanian logam & hasil hutan
10 B 187 Pesantren – pondok di Jawa
11 A 137 Gesaan bersatu padu & berpegang kpd Islam
12 D 164-165 Tamadun berasaskan pemikiran & agama
13 C 180 Mengurus pedagang dari pelabagi tempat
14 A 175 Tulisan jawi, kesusasteraan & kitab-kitab
15 D 79 Pelabuhan yang mempunyai kemudahan
16 C 215 Renaissance
17 A 218 Gereja Katolik bimbang pemikiran & kedudukan mereka tercabar
18 C 234 Pengingkatan perdgn antarabangsa/kemunculan buruh& majikan
19 A 239 Penstrukturan semula ekonomi, perubahan demografi /
komposisi etnik dan pengenlaan sistem pendidikan Barat
20 A 263 Aktiviti perlombongan
21 C 8 Datu (Barangay) & unit kecil yg tidak bersatu
22 B 15 Menyatukan rakyat tempatan
23 B 19 Penindasan penjajah Belanda & kemunduran rakyat
24 D 17 Negara kecil mampu mengalahkan negara besar
25 B 34 James Brooke menganggap orang Iban lanun
26 C 55 PASPAM – asas kesedaran perpaduan
27 A 58 MPAJA, Force 136 & PKM
28 A 53 Kebebasan / emansipasi wanita
29 C 59 Kekalahan mendadak Jepun
30 C 68 Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
31 A 68 Count Camillo Benso di Cavour
32 C 69 Tipu helah, Provokasi dan Pemalsuan dokumen
33 D 84 Menghalang British drp meluaskan kuasanya
34 D 78 Sistem Pembesar Empat Lipatan
35 C 88 Demokrasi
36 C 95 Ke arah berkerajaan sendiri
37 D 100 Menyokong konsep Melayu Raya
38 D 101 United Malay National Organization
39 D 100 Bantahan secara berterusan
40 A 110 Bercanggah dengan Perlembagaan 1941

Catatan : Soalan 1-20 berdasarkan buku teks ting. 5 dan 21-40 soalan ting. 5

1 comment: