Sunday, November 13, 2011

KOLEKSI SOALAN KBKK : SPM 2011

TINGKATAN 4
Bab 1
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia
F1 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki
F2 Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian
F3 Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa
F4 Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan
F5 Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat
F6 Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus
F7 Teknologi pembakaran batu bata
F8 Sikap keterbukaan
F9 Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba
F10 Agama Hindu
F11 Tugasan piktograf
F12 Cap mohor
F13 Ilmu pengetahuan
F14 Arca
Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang?
Berikan alasan-alasan anda.
Ya:
F1 Ada jalan raya
F2 Petempatan tersusun, berjajar
F3 Sistem pembentungan
F4 Kewujudun majlis perbandaran
F5 Bangunan tersusun
F6 Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaa
Tidak:
F1 Petempatan berselerak
F2 Tiada jalan raya
F3 Kemudahan infrastruktur tidak teratur
F4 Ketiadaan badan pengawal selia petempatan
F5 Petempatan sering dilanda bencan
Bab 2
Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi?
F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan
F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak
F4 Menjamin hak asasi rakyat
F5 Tidak kejam
F6 Kedaulatan di tangan rakyat
F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
F1 Sentiasa bersikap inovatif
F2 Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
F3 Memelihara/ mengekalkan keamanan negara
F4 Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil
F5 Pemerintahan yang berwibawa
F6 meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau
F7 Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi
F8 Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
F9 Meningkatkan pemikiran/ kemahiran
F10 Meningkatkan ilmu
F11 Meneroka bidang baru
Mana-mana jawapan munasabah
Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ?
F1 Menjamin kedaulatan sesebuah negara
F2 Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah
F3 Menjaga hak asasi rakyat
F4 Melaksanakan hukuman yang adil
F5 Menjalankan pentadbiran mengikut protokol
F6 Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur
F7 Memastikan rakyat berdidiplin
F8 Memastikan rakyat hidup bersatu padu
F9 Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum
F10 Memupuk sikap saling hormat menghormati
F11 Menjamin keamanan negara
F12 Menjamin kemakmuran negara
F13 Menjamin keselamatan Negara
Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara?
F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan
F2 Kreatif dan inovatif
F3 Berfikiran terbuka
F4 Bersifat daya saing
F5 Bersifat gigih dan dinamik
F6 Berani menanggung risiko
F7 Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor
F8 Membeli barangan buatan Malaysia
[Mana-mana jawapan munasabah]
Bab 3
Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang?
F1 Memelihara monumen
F2 Menubuhkan agensi yang mengurus monumen
F3 Mewartakan sebagai khazanah negara
F4 Mewartakan sebagai tapak warisan dunia
F5 Menggubal undang-undang khazanah negara
F6 Kempen melindungi monumen
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ?
F1 Memahami budaya sendiri / negara
F2 Mempelajari segala aspek budaya tempatan
F3 Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian
F4 Tidak terikut-ikut dengan budaya luar
F5 Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa
F6 Memestikan rancangan televisyen memaparkan banyak budaya tempatan
F7 Media massa juga tidak digalakkan qq mempamerkan / mengagungkan budaya luar
Mana-mana yang munasabah
Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita?
F1 Membina pelabuhan
F2 Menurunkan cukai
F3 Menyediakan kemudahan moden
F4 Membina pusat-pusat perdagangan
F5 Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ?
i. Pendidikan
ii. Pertanian
Pendidikan
F1 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan
F2 Melahirkan modal insan berilmu
F3 Memajukan negara/ membangunkan negara
F4 Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum
[mana-mana jawapan munasabah]


Pertanian
F1 Menyediakan sumber makanan kepada rakyat
F2 Rakyat boleh mengusahakan tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanaman
F3 Menambahkan sumber pendapatan
F4 Menyumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industri
F5 Mengelakkan pengangguran di kawasan luar bandar
Pada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini?
F1 Dalam bidang kesenian/pembinaan
F2 Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan
F3 Kesusasteraan
F4 Keagamaan
F5 Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bab 5
Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan?
F1 Mengutamakan kebajikan rakyat
F2 Mengamalkan akhlak yang mulia
F3 Saling bertolak ansur
F4 Menunjukkan teladan yang baik
F5 Mengutamakan kesabaran
F6 Memiliki kebijaksanaan
F7 Mengutamakan perpaduan
F8 Mengadakan perundingan
F9 Mengadakan perjanjian damai
F10 Menggunakan diplomasi
F11 Menunjukkan sikap persefahaman
F12 Tidak mudah menyerah kalah
F13 Menanam sikap perjuangan
F14 Cekal menempuh rintangan/ halangan
F15 Mengamalkan sikap berkecua
F16 Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah.
F1 Toleransi antara kaum
F2 Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F3 Mengutamakan keamanan
F4 Permuafakatan
F5 Kesungguhan dalam perjuangan
F6 Menepati janji
F7 Bijak mengatur strategi
F8 Amalan bersaudara
F9 Memberi bantuan kepada yang memerlukan
F10 Berakhlak mulia
F11 Tidak mudah berputus asa
F12 Memohon pertolongan Allah
Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh
diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah ?
F1 Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama
F2 Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan
F3 Menepati janji
F4 Kesetiaan kepada pemimpin
F5 Mementingkan sikap berdisiplin
F6 Mewujudkan persefahaman
F7 Keikhlasan
F8 Semangat setia kawan
F9 Bersifat terbuka
F10 Tolak ansur / diplomasi
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan
F1Membina persefahaman
F2 Kaedah perundingan
F3 Sumber rujukan masa hadapan
F4 Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiri
F5 Kepentingan ekonomi
F6 Kepentingan sosial
Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar.
F1 Sifat negatif kepada positif
F2 Pemalas kepada rajin
F3 Berusaha mencari ilmu pengetahuan
F4 Menggunakan strategi dalam pembelajaran
Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan?
F1 Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama
F2 Mengelakkan perbalahan semasa sendiri
F3 Mematuhi undang-undang
F4 Taat kepada ketua
F5 Mementingkan persaudaraan
F6 Menjaga keamanan
F7 Mengamalkan sikap bekerjasama
F8 Bertolak ansur
F9 Mematuhi ajaran agama
F10 Sanggup berkorban
Bab 6
Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?
F1 Menjamin bakal pentadbir yang tepat
F2 Memilih pemimpin yang benar-benar layak
F3 Memastikan pemimpin yang berhemah
F4 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat
F5 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara
F6 Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran
F7 Memastikan kelancaran pentadbiran
F8 Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat
(Mana-mana jawapan munasabah)
Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?
F1 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
F2 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa
F3 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
F4 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara
F6 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam
pelbagai bidang ilmu
F7 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D
F8 Menggalakkan kegiatan penulisan
F9 Menggalakkan kegiatan penterjemahan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?
F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara
F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan
F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)
F4 Menaiktaraf universiti di negara ini
F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan
F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi
F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar
F8 Memajukan program penterjemahan
F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru
F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan?
F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan
F2 Menaikkan imej negara
F3 Melahirkan masyarakat berilmu
F4 Memajukan negara
F5 Meningkatkan ekonomi negara
F6 Membina modal insane cemerlang
F7 Melatih pemimpin masa depan
F8 Membina ilmu drp pelbagai sumber
F9 Mengadun budaya positif dari tamadun lain
F10 Menjana transformasi negara
F11 Melahirkan ilmuan / intelektual
Mana-mana yang munasabah
Bab 8
Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu
mempertahankan sistem beraja di negara kita?
F1 Raja merupakan ketua negara
F2 Raja lambing kedaulatan negara
F3 Warisan turun temurun sejak zaman KMM
F4 Lambang keamanan rakyat
F5 Lambang perpaduan
F6 Pelindung semua rakyat
F7 Pelindung orang Melayu
F8 Menjaga hak istif1mewa orang Melayu dan
bumiputera
F9 Memastikan keadilanj dilaksanakan
F10 Melicinkan pentadbiran
Mana-mana yang munasabah
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?
F1 Kuasa membeli
F2 Lambang status
F3 Keperluan hidup
F4 Penjagaan kesihatan
F5 Peluang pendidikan
F6 Keselesaan hidup
F7 Keharmonian rumahtangga
F8 Memenuhi kehendak
(Mana-mana jawapan munasabah)
Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia?
F1 Melalui kempen
F2 Melalui didikan ibu bapa
F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan
F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan
F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini
F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh
F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu
mengamalkan budaya ini
F8 Peranan pemimpin
Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.
F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara
F2 Berusaha gigih demi masa depan negara
F3 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat
F4 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial
F5 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul
F6 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi
F7 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
F8 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa
F9 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru
F10 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran
F11 Meningkatkan disiplin diri
F12 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik
F13 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
F14 Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri
F15 Menjauhi diri daripada gejala negatif
F16 Mematuhi ajaran agama
F17 Memelihara jati diri
F18 Mengamalkan gaya hidup sihat
F19 Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia?
F1 Membina institusi pelaut
F2 Penambahan kemudahan pelabuhan
F3 Kemudahan baik pulih kapal
F4 Menyediakan pusat kemahiran
F5 Menyediakanj kursus perkapalan
F6 Memajukan sektor perikanan
F7 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan
Mana-mana yang munasabah
Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadi mulia?
F1 Menerap nilai-nilai murni
F2 Mengajar manusia bertanggung jawab
F3 Membangunkan sahsiah
F4 Menjadikan manusia berfikiran matang
F5 Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.
(Mana-mana jawapan munasabah)
Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu?
F1 Membina banyak sekolah
F2 Memastikan semua pelajar berpeluang belajar
F3 Memberi bantuan kepada pelajar yang tidak mampu
meneruskan pelajaran
F4 Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT
F5 Meluaskan penggunaan jalur lebar
F6 Membekalkan komputer kepada sekolah
F7 Membanyakkan institusi pengajian tinggi
Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan ?
F1 Melahirkan manusia berakhlak mulia
F2 Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang
F3 Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat
F4 Mengukuhkan perpaduan antara kaum
F5 Meningkatkan taraf hidup penduduk
F6 Meningkatkan bilangan pekerja mahir
F7 Memajukan ekonomi negara
F8 Memajukan teknologi canggih/inovasi
F9 Menguasai ilmu pengetahuan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bab 9
Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah?
F1 Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan
F2 Tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan mundur
F3 Mentaati pemerintah
F4 Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara
Bab 10
Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini.
Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk.
F1 Sukatan pelajaran sekolah yang sama
F2 Penubuhan sekolah wawasan
F3 Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan
F4 Pengamalan kebudayaan
F5 Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
F6 Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama
F7 One Malaysia
F8 Sukan untuk semua
F9 Program Latihan Khidmat Negara / PLKN
F10 Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga
F11 Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
F12 Perkahwinan antara kaum digalakkan
Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu?
F1 Terpaksa membayar cukai
F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah
F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang
F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang
F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang
F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani
F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi
F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden
F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi
F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu
(Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan.
F1 Negara dapat dibangunkan kerana mempunyai sumber ekonomi yg banyak dan menguntungkan
F2 Dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan
F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan
F4 Kemudahan infrastuktur yang lebih baik
F5 Kemudahan prasarana yg bberkembang dgn pesat
F6 Jalinan jalan raya di seluruh negara dapat dibina
F7 Wujudnya bandar-bandar baru di seluruh negara
F8 Wujudnya kawasan-kawasan perindustrian
Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah
Melayu pada ketika itu?
F1 Terbentuk masyarakat berbilang kaum
F2 Penempatan yang berbeza
F3 Orang Melayu di kampung / luar bandar
F4 Orang India di estet
F5 Orang Cina di lombong / bandar
F6 Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi
F7 Orang Melayu bertani / miskin
F8 Orang India menjadi buruh
F9 Orang Cina peniaga / bekerja di lombong
F10 Bahasa pertuituran yang berbeza
F11 Pertambahan penduduk
Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah
anda berusaha mengisi kemerdekaan negara?
F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara
F2 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat
F3 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial
F4 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul
F5 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi
F6 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
F7 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa
F8 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru
F9 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran
F10 Meningkatkan disiplin diri
F11 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik
F12 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
F13 Menjauhi diri daripada gejala negatif
F14 Mematuhi ajaran agama
F15 Memelihara jati diri
F17 Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia
Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan?
F1 Dapat melindungi Tanah Simpanan Melayu
F2 Sebagai warisan Melayu
F3 Elak daripada jatuh ketangan bukan Melayu / orang asing
F4 Menjaga warisan tanah orang Melayu
Mana-mana yang munasabah
Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut?
F1 Tidak menjual tanah tersebut
F2 Memajukan tanah yang dimiliki
F3 Mengusahakannya dengan aktiviti yang menguntungkan
F4 Memberikan pendidikan/ilmu tentang kepentingan tanah
F5 Memberikan kesedaran pentingnya tanah pusaka untuk kelangsungan hidup
F6 Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijual kepada orang asing
F7 Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka
Sebagai seorang rakyat Malaysia, apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing?
F1 Tanah merupakan sumber ekonomi negara
F2 Mengekalkan kedaulatan negara
F3 Menjamin kekayaan sama rata
F4 Mengekalkan hak warisan bangsa
Sebagai warganegara yang prihatin, apakah peranan anda dalam mengekalkan perpaduan kaum?
F1 Belajar di sekolah yang sama
F2 Menggunakan bahasa pertuturan yang sama
F3 Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum
F4 Menggunakan kurikulum yang sama
F5 Saling hormat-menghormati
F6 Bekerjasama/bertoleransi
F7 Kunjung –mengunjungi pada hari perayaan
F8 Tidak membangkitkan isu-isu sensitif
Bagaimanakah kepelbagaian budaya dapat disepadukan di negara ini?
F1 Melalui Dasar Pendidikan Negara
F2 Melalui kempen 1 Malaysia
F3 Melalui aktiviti sukan
F4 Melalui program/aktiviti di sekolah
F5 Melalui aktiviti kokurikulum
F6 Sambutan perayaan semua kaum
Tingkatan 5
Bab 1
Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.
F1 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
F2 Menghormati lambang-lambang kebesaran
F3 Menghayati Rukun Negara
F4 Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
F5 Lawatan ke muzium diraja
F6 Mencari maklumat berkaitan melalui internet
F7 Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
F8 Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
F9 Meraikan hari keputeraan sultan
F10 Kembara Tengku Mahkota dibukukan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat?
F1 Cekal/tabah
F2 Tidak berputus asa
F3 Berani
F4 Bijaksana
F5 Berfikiran positif
F6 Berdayasaing
F7 Menguasai pelbagai ilmu
F8 Mempunyai jati diri yang kukuh
F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama
F10 Sentiasa bersatupadu
F11 Semangat patriotik/cinta akan negara
F12 Berinovasi/kreatif
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ?
F1 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan
F2 Menguasai pentadbiran
F3 Memudahkan perluasan pengaruh
F4 Mengekalkan kuasa politik
F5 Mendapatkan cukai
F6 Menyebarkan agama Kristian
F7 Meluaskan jajahan takluk
F8 Menyebarkan budaya Barat
F9 Menguasai jabatan kerajaan
F10 Menghapuskan kuasa raja dan pembesar
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan?
F1 Kemerosotan pengaruh golongan Datu
F3 Jawatan pembesar tradisional terhapus
F4 Institusi raja terhapus
F5 Pengaruh golongan agama merosot
F6 Cukai yang tinggi terhadap rakyat
F7 Kerahan tenaga kepada rakyat
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya?
F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn
F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat
F3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan
F4 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain
F5 Penasihat kastam dari Amerika Syarikat
F6 Penasihat tentera dari Perancis
F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah
F8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara
F10 Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.
F11 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah
F12 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan?
F1 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat
F2 Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat
F3 Raja kehilangan kuasa
F4 Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama
F5 Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat
F6 Memperkenalkan undang-undang Barat
F7 Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka
F8 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9 Melaksanakan sistem pungutan cukai
F10 Memaksa raja menerima penasihat Barat
Bab 2
Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita.
F1 Perpaduan/Integrasi Nasional
F2 Satu Malaysia
F3 Kemakmuran Malaysia
F4 Keistimewaan Malaysia
F5 Kejayaan Malaysia
F6 Malaysia Boleh
F7 Malaysia Gemilang
F8 Malaysia Kebanggaan Kita
F9 Patriotik
F10 Keindahan Malaysia

Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi?
F1 Tidak berputus asa
F2 Berani menghadapi risiko
F3 Cekal/tabah
F4 Berfikiran positif
F5 Rasional
F6 Bijaksana
F7 Berilmu
F8 Bertoleransi
Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ?
F1 Berwibawa
F2 Semangat perjuangan yang kental
F3 Berilmu pengetahuan
F4 Berjuang melalui organisasi
F5 Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas
F6 Mempunya ilmu pengetahuan
F7 Bekerjasama
F8 Mementingkan perpaduan
Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ?
F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan
F2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri
F3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu
F4 Memajukan bangsa
F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diri
F6 Memajukan pendidikan untuk semua kaum
F7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi
Mana-mana jawapan munasabah
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini.
F1 Pentingnya ilmu pengetahuan
F2 Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial
F3 Sikap kerjasama / tolak ansur
F4 Semangat patriotik
F5 Memelihara jati diri
F6 Menghindari budaya negatif
F7 Menguasai ilmu teknologi
F8 Peluang pendidikan kepada semua
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu
menubuhkan persatuan?
F1 Menggalakkan kesedaran untuk bersatu
F2 Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang
F3 Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama
F4 Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat
F5 Suara orang Melayu akan didengari oleh British
F6 Semangat kenegerian akan diatasi
F7 Orang Melayu tidak mudah ditindas
F8 Mengukuhkan kuasa politik orang melayu
F9 Kebajikan orang Melayu akan terbela
F10 Memupuk semangat kebangsaan
Mana-mana yang munasabah
Bab 4
Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ?
F1 Masa tidak sesuai
F2 Kuasa Raja-Raja terhakis.
F3 Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti
F4 Agama Islam akan tercabar
F5 Zakat dipungut di bawah nama Gabenor
F6 Pemberian kerakyatan yang longgar
F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F8 Mengancam status quo orang Melayu.
F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur
F10 Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.
F11 Bimbang warisan tamadun akan hilang.
F12 Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ?
F1 Bangsa Melayu akan terhakis
F2 Kesultanan Melayu terhapus
F3 Adat istiadat Melayu pupus
F4 Orang Melayu akan mundur ekonomi
F5 Agama Islam bukan agama rasmi
F6 Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan
F7 YDP Agong tidak menjadi ketua negara
F8 Imigran akan menguasai ekonomi
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada
Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union?
F1 Bersikap tegas.
F2 Bersatu padu
F3 Berdiplomasi
F4 Bersikap sederhana
F5 menyelesaikan masalah melalui perundingan
F6 Bersedia mentadbir kerajaan sendiri
F7 Bekerjasama
F8 Patuh kepada ketua
F9 Muafakat/musyawarah
F10 Cinta kepada negara/patriotik
Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?
F1 Berusaha sehingga mencapai kejayaan
F2 Bertolak ansur dalam politik
F3 Mewujudkan kerjasama
F4 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
F5 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
F6 Menjaga kedaulatan negara
F7 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
F8 Menjaga nama baik negara
F9 Mempromosikan Malaysia di luar negara
F10 Menjayakan konsep 1Malaysia
Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?
F1 Menjamin keharmonian hidup
F2 Menjamin kestabilan negara
F3 Mempercepat pembangunan negara
F4 Tidak berlaku pertumpahan darah
F5 Menjaga nama baik/imej negara
F6 Mengeratkan perpaduan
Bab 5
Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita.
F1 Rela berkorban
F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan
F3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin
F4 Menggunakan kebijaksanaan
F5 Permuafakatan dalam membuat keputusan
F6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
F7 Mengutamakan keamanan
F8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur
F9 Mengamalkan pendekatan diplomasi
F10 Perpaduan kaum diutamakan
F11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan
F12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara
Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai
Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ?
F1 Negara bebas daripada penjajahan
F2 Mewujudkan keamanan
F3 Membentuk masyarakat bersatu padu
F4 Menegakkan maruah bangsa
F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial
F6 Menjadi negara berdaulat
Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ?
F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia
F2 Taat kepada Raja/ pemimpin
F3 Cinta akan negara
F4 Memupuk perpaduan di antara kaum
F5 Menghormati hak orang lain
F6 Taat kepada agama
Bab 6
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi?
F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia
F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin
F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin
F4 Pemimpin memberikan kerjasama
F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang
terlibat
F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan
Kekerasan semasa menghadapi tentangan
F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB
F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan
F9 Menggunakan cara diplomasi
F10 Kerjasama daripada rakyat
(Terima mana-mana munasabah)
Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia?
F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri
F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis
F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah
F4 Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik
F5 Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara
F6 Memastikan kepentingan British terpelihara
F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas
F8 Menggalakkan pelaburan
F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini
F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum
F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara
F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama
F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin
F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut.
F1 Kekayaana Negara bertambah
F2 Negeri yang kurang maju dibantu
F3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan
F4 Pengaruh komunis dihapuskan
F5 Keluasan negara bertambah
F6 Jumlah penduduk bertambah
F7 Pasaran lebih luas
F8 Kepelbagaian budaya masyarakat
Mana-mana yang munasabah
Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ?
F1 Keluasan negara bertambah
F2 Bilangan penduduk bertambah
F3 Pertahanan negara lebih kukuh
F4 Komunis dapat dibanteras
F5 Penjajahan asing dapat ditamatkan
F6 Merapatkan hubungan antara kaum
F7 Memperkayakan budaya negara
F8 Meluaskan pasaran dalam negara
F9 Sumber hasil diperkayakan
F10 Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan
pembentukan Malaysia ?
F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.
F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo
F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.
F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.
F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.
F7 Menggalakkan pelaburan
F8 Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F9 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
F10 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun
F11 Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama
[mana-mana jawapan munasabah]
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini?
F1 Keluasan negara bertambah
F2 Bilangan penduduk bertambah
F3 Pertahanan negara kukuh
F4 Komunis dapat diatasi
F5 Penjajahan asing ditamatkan
F6 Memperkayakan budaya negara
F7 Meluaskan pasaran negara
F8 Negeri kurang maju dapat dibangunkan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia?
F1 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong
F2 Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara
F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum
F4 Bersatu-padu
F5 Patuh akan undang-undang/peraturan
F6 Menghormati lambang/simbol negara
F7 Patuh akan perlembagaan negara
(mana-mana munasabah)
Bab 7
Pada pendapat anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ?
F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah
F2 Menentukan kesahihan undang-undang
F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri
F4 Melaksanakan tugas kehakiman
F5 Mentafsir undang-undang
F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang
F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah
Mana-mana yang munasabah
Sebagai seorang warga negara , apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita?
F1 Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan
F2 Mendaftar sebagai pengundi
F3 Keluar mengundi
F4 Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian
F5 Bekerjasama dengan semua kaum
F6 Sedia bekorban demi tanah air
F7 Cintai negara
F8 Perasaan bangga akan negara

Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita?
F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air
F2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air
F3 Taat kepada pemerintah
F4 Rakyat sentiasa bersemangat
F5 Simbol perpaduan
F6 Lambang kemegahan penduduk
F7 Membezakan Malaysia dengan negara lain
F8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara
F9 Memupuk semangat bersyukur
F10 Menyemarakkan semangat patriotisme
F11 Memupuk kesetiaan kepada raja
F12 Lambang jati diri bangsa dan negara
F13 Lambang identiti negara
F14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara
F15 Simbol kedaulatan negara
F16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan?
F1 Negara akan kucar-kacir
F2 Pentadbiran tidak mantap
F3 Berlaku rusuhan kaum
F4 Tiada kesetabilan politik
F5 Ekonomi yang tidak mantap
F6 Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa
( mana-mana munasabah)
Bab 8
Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?
F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi
F2 Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa Melayu
F3 Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’
F4 Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu
F5 Menghayati Bulan Bahasa
F6 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu
F7 Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik
Mana-mana yang munasabah
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?
F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai
F2 Mengamalkan budaya yang baik
F3 Menghormati kebudayaan kaum lain
F4 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum
F5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum
F6 Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah
F7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum
Mana-mana yang munasabah
Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai
bahasa kebangsaan?
F1 Untuk memartabatkan bahasa Melayu
F2 Jamin perpaduan
F3 Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu
F4 Bahasa utama negara
F5 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
F6 Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa?
F1 Memastikan keamanan negara berkekalan
F2 Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
F3 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
F4 Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
F5 Memastikan ekonomi negara terus berkembang
F6 Dapat menarik kedatangan pelabur asing
F7 Akan dihormati oleh negara luar
F8 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
F9 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
F10 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum
(Mana-mana jawapan munasabah)
Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan?
F1 Kestabilan politik
F2 Tiada pemusatan kuasa
F3 Raja sebagai ketua negara
F4 Pertahanan menjadi lebih kukuh
F5 Perkongsian ekonomi yang sama rata
F6 Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi
F7 Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat
F8 Keseimbangan kaum
[Mana-mana jawapan munasabah]
Bab 9
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia?
F1 Elakkan daripada peperangan
F2 Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatik
F3 Perpaduan di kalangan rakyatnya
F4 Menghormati kedaulatan negara lain
F5 Perlumbaan senjata harus dielakkan
F6 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
F7 Menyelesaikan masalah melalui rundingan
F8 Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa
F9 Tidak menjalankan dasar penjajahan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?
F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi
F2 Memupuk perpaduan antara kaum
F3 Menjaga keamanan dan keselamatan negara
F4 Hidup bertoleransi dan berganding bahu
F5 Memajukan ekonomi ke peringkat global
F6 Menghasilkan produk untuk pasaran
F7 Memelihara kedaulatan negara
F8 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita
F9 Menghidupkan semangat 1Malaysia
Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara?
F1 Meningkatkan eksport/import negara
F2 Menarik pelabur asing
F3 Pertukaran teknologi/kepakaran
F4 Mengekalkan kedaulatan negara
F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia
F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
F7 Mewujudkan perdagangan dua hala
F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
F9 Menarik lebih ramai pelancong luar
F10 Meningkatkan imej negara di mata dunia
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin
hubungan baik dengan negara luar?
F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
F2 Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
F3 Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
F4 Memastikan kemajuan negara berterusan
F5 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
F6 Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara
F7 Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
F8 Mendapat pertukaran teknologi
F9 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
F10 Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
F11 Mengekalkan persefahaman
F12 Meneruskan hubungan diplomatik
F13 Membina semangat setiakawan
F14 Membuka peluang pekerjaan
F15 Membantu meningkatkan prasarana
F16 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain?
F1 Mengadakan hubungan diplomatik
F2 Membuat perjanjian perdagangan
F3 Menjalinkan hubungan kebudayaan
F4 Melalui sukan
F5 Melaksanakan projek usaha sama
Mana-mana yang munasabah
Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain
F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
F2 Bantu membatnu bila diserang musuh
F3 Sering mengadakan mesyuarat
F4 Kerjasama dalam ekonomi
F5 Kerjasama pertahanan
F6 Kerjasama ekonomi
F7 Kerjasama politik
F8 Pertukaran budaya
F9 Hormati kedaulatan negara lain
F10 Bertindak satu suara
Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan?
F1 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa
F2 Melalui PBB
F3 Kerjasama serantau
F4 Hubungan baik antara negara jiran
F5 Hormat menghormati antara negarea
F6 Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya
Mana-mana yang munasabah
Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa
F1 Mewujudkan hubungan diplomatik
F2 Menjamin hak asasi manusia
F3 Mengelakkan pertelingkahan
F4 Membangunkan ekonomi negara
F5 Pasaran ekonomi meluas
F6 Meningkatkan nilai ringgit Malaysia
F7 Membangunkan prasarana pendidikan
F8 Pertukaran kepakaran / teknologi
F9 Mengadakan rundingan/perbincangan
F10 Pertukaran ilmu
F11 Pertukaran pelajar
Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ?
F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
F2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
F3 Menanam kesedaran pentingnya keamanan
F4 Mengutamakan keharmonian kaum
F5 Berbaik-baik dengan semua negara
F6 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
F7 Mematuhi matlamat Piagam PBB
F8 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
F9 Kerjasama di peringkat antarabangsa
F10 Bersama-sama menentang keganasan
F11 Meningkatkan taraf hidup rakyat
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia?
F1 Kehancuran perpaduan manusia
F2 Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa
F3 Kehilangan nyawa
F4 Keruntuhan ekonomi
F5 Kemunculan kuasa besar/ besar
F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan
F7 Kehancuran negara bangsa
F8 Kehilangan hak asasi manusia
[mana-mana jawapan munasabah]

Tuesday, November 8, 2011

ELAK MENGANTUK


SENAMAN MENGELAKKAN RASA MENGANTUK
1. Sambil duduk di kerusi, kaki diangkat.
2. Pusing pergelangan kaki arah keluar, kemudian arah ke dalam.
3. Pegang tempat duduk kerusi dan cuba tarik (untuk menguatkan otot).
4. Berdiri, jauhkan sedikit jarak di antara kedua-dua kaki, tangan kanan diangkat hingga membengkok ke sebelah kiri, kemudian tukar tangan sebelah kiri.
5. Renggangkan kaki, bongkok menyentuh simen atau jari kaki.
6. Duduk di atas lantai, buka kedua-dua belah kaki seluas yang dapat, tundukkan badan (darah mengalir ke otak).
7. Duduk di kerusi, cuba tunduk hingga kepala lebih rendah daripada lutut.
BEBERAPA PEDOMAN MENGATASI KELETIHAN BELAJAR
1. Minum setengah gelas air bersih setiap 15 minit sekali. Jangan minum air berais atau bergas. Pengisian badan dengan air membolehkan sistem limfa teraktif dan mengeluarkan toksin, termasuk asid laktik yang menjadi penyebab utama anda terasa letih atau mengantuk.
2. Tarik nafas dalam-dalam sebanyak 10 kali : bernafas dalam kiraan 1, 2 ; tahan hingga 2 saat dan hembuskan nafas sehingga kiraan 1, 2, 3, 4. Lakukan latihan bernafas sewaktu duduk tegak ataupun berdiri. Latihan ini akan memaksa tekanan udara mengarah ke dinding peparu. Darah mendapat udara dan memindahkan oksigen ke otak anda menyebabkan anda terasa jaga.
3. Lakukan 10 kali gerakan mendepangkan dan mengecilkan dada atau berlari setempat selama 30 saat. Tambahkan denyutan nadi anda dengan menyempitkan dan melebarkan otot-otot anda.
4. Dongakkan kepala ke arah syiling sambil menarik nafas setiap sepuluh minit. Lakukan begini semasa duduk membaca atau semasa duduk mendengar guru sedang me ngajar. Anda boleh juga menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan selepas setiap 20 minit.
5. Picu kelanjar adrenal anda. Ada satu tempat pada tapak tangan anda yang apabila digosok sehingga 30 saat akan mengepam adrenalin ke dalam sistem anda. Gosok tempat ini apabila anda keletihan atau terasa pening.

Tuesday, November 1, 2011

SOALAN ESEI RAMALAN TERKINI 2012

SOALAN ESEI
5 Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622 Masihi.
(a) Apakah yang anda faham dengan maksud hijrah.
F1 Berasal daripada perkataan Arab
F2 Bermakna berpindah
F3 Umumnya perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
F4 Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah
F5 Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan / kejahatan
F6 Semangat ingin berubah
F7 Perubahan berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan dari segi sikap / cara berfikir / tingkah laku
(b) Jelaskan sebab hijrah terjadi.

F1 Untuk memperkukuhkan kedudukan Islam
F2 Strategi baru untuk menyebarkan Islam
F3 Untuk meneruskan dakwah Islamiah
F4 Kerana perintah Allah menerusi wahyu
F5 Surah al-Anfal
F6 Niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda
F7 Ancaman daripada orang Quraisy Makkah menjejaskan
aktiviti penyebaran Islam
F8 Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran
Islam
F9 Membolehkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu padu
dan sempurna diwujudkan
F10 Disebabkan jemputan masyarakat Arab Madinah
F11 Salah satu syarat dalam Perjanjian Aqabah II
F12 Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang
berkaliber
F13 Jaminan keselamatan yang diberi oleh orang Arab Madinah

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh
diperoleh daripada peristiwa hijrah?

F1 Kita mesti sanggup berkorban demi mencapai kejayaan.
Sebagai contoh, Rasulullah meninggalkan kampung halaman
F2 Kita mesti berani berkata benar. Sebagai contoh, Rasulullah
menyebarkan agama Islam walaupun ditentang dan diancam
F3 Kita meesti menjadi bijak. Sebagai contoh, baginda
menggunakan jalan ke selatan untuk ke Madinah
F4 Kita mesti mempunyai kebolehan merancang. Sebagai
contoh, baginda tidak terus ke Madinah, sebaliknya
bersembunyi dahulu di Gua Thur
F5 Kita tidak boleh berputus asa. Sebagai contoh, baginda tidak
berputus asa mengubah tingkah laku masyarakat Quraisy
Makkah
F6 Kita mesti memandang mulia peranan kaum wanita. Sebagai
contoh, Asma’ binti Abu Bakar menghantar makanan dan
menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy
F7 Kita mesti sedia berbakti demi negara. Sebagai contoh,
Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan hartanya untuk
umat Islam
F8 Kita mesti mengamalkan sikap berkasih sayang sesama
insan. Sebagai contoh, Ali bin Abu Talib sanggup
mengambil tempat tidur Nabi Muhammad kerana kasih
dan sayangnya terhadap Nabi
F9 Kita mesti mengamalkan nilai bersatu padu dalam
masyarakat. Sebagai contoh, kaum Aus dan Khazraj
disatukan oleh Rasulullah menjadi Ansar
F10 Kita mesti menyemai hubungan persaudaraan yang sejati.
Sebagai contoh, golongan Ansar bersedia menawarkan
harta, tempat tinggal dan isteri kepada golongan Muhajirin
F11 Kita mesti mengamalkan semangat bekerjasama.
Sebagai contoh melalui semangat ini Masjid Nabawi
berjaya didirikan
(Mana-mana jawapan yang munasabah)


6 Tamadun Islam telah bertembungdengan pelbagai tamadun lain di dunia
seperti tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, India, China dan Rom.
(a) Terangkan cara-cara pertembungan tamadun tersebut terjadi.
F1 Melalui perdagangan dan perniagaan
H1a kegiatan perdagangan jarak jauh
H1b penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi/ Laut
Merah / timur Mediterranean
H1c pedagang Islam telah menetap dan berdagang di Canton

F2 Melalui hubungan diplomatik
H2a kerajaan Bani Umaiyah telah menghantar kumpulan
peneroka ke utara Selat Gibraltar
H2b kumpulan ini bertemu dan membuat hubungan diplomatik
dengan petempatan bukan Islam seperti di
Cordova / Valencia / Rhonda

F3 Melalui penaklukan dan ketenteraan
H3a usaha memperluaskan kawasan dan penyebaran Islam
dilakukan oleh kerajaan khulafa al-Rasyidin / Bani
Umaiyah / Bani Abbasiyah / Uthmaniyah
H3b ekspedisi ketenteraan Islam menguasai
Iran /Iraq / Mesir / Afrika Utara/ Empayar Byzantine

F4 Melalui pertembungan kebudayaan
H4a contohnya kemasukan Islam ke Sepanyol mewujudkan
kebudayaan baru
H4b bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol
H4c lahir golongan Mozarab iaitu orang tempatan yang
beragama Kristian mengamalkan kebudayaan Islam
dan berbahasa Arab

F5 Melalui pertembungan intelektual
H5a ilmuan Islam berjaya mendalami ilmu dan keilmuan
tamadun eropah
H5b ilmuan Islam memperkembangkan ilmu tersebut menurut
pandangan intelektual Islam

(b) Apakah kesan yang berlaku hasil daripada pertembungan tamadun-tamadun tersebut?
F1 Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya
F2 Islam membawa nilai akidah kepercayaan kepada Allah
F3 Menyediakan sistem perundangan berdasarkan al-Quran
dan hadis
F4 Islam tidak menghapuskan cara hidup/ budaya/ adat
masyarakat setempat
F5 Perluasan kawasan penyebaran Islam/ kawasan yang
diperintah oleh Islam
F6 Wujud kerajaan Delhi Mughal di India
F7 Melahirkan kerajaan yang berasaskan akidah dan syariah
F8 Membolehkan orang Islam menguasai ekonomi
F9 Kawasan pusat ekonomi Islam merangkumi Aden/ Siraf/
Basra/ Iskandariah/ Istanbul
F10 Di Eropah Islam mempengaruhi proses urbanisasi dan
organisasi sosial di kawasan bandar dan sekitarnya
F11 Islam membangunkan kurikulum yang menekankan
pendidikan agama/ sains / matematik / teknologi
F12 Melahirkan golongan Mudejar di Eropah
F13 Melahirkan ramai ilmuan Islam
F14 Menyebabkan kemunculan perpustakaan
F15 Kemunculan universiti
F16 Karya Eropah diterjemahkan oleh ilmuan Islam
F17 Seni bina Islam tergambar dalam seni bina di Eropah
F18 Contohnya di Masjid Cordova/ Istana Alhambra/ Masjid
Sultan Ahmed(Masjid Biru) di Istanbul
F19 Melahirkan golongan Mozarab
F20 Melahirkan golongan pengembara yang hebat seperti Ibn
Battuta / al-Mascudi/ Ibn Fadhlan
F21 Orang Eropah berbahasa Arab
F22 Orang Eropah mengamalkan cara hidup / bertutur/
berpakaian seperti orang Islam


(c) Negara bangsa Malaysia telah mengalami pelbagai pertembungan budaya dan bangsa akibat komposisi penduduk yang terdiri daripada pelbagai keturunan, kaum dan agama yang berbeza.
Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan kaum boleh diterapkkan
dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di negara kita?F1 Patuh kepada perlembagaan negara
F2 Mengikuti prinsip Rukunegara
F3 Pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
F4 Menggunakan sekolah yang sama kurikulumnya
F5 Kekayaan negara diagihkan secara adil
F6 Tidak menyentuh hal-hal sensitiviti antara kaum
F7 Prinsip 1 Malaysia
F8 Pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara
F9 Bersukan secara bersama
F10 Semangat kongsi raya
F11 Amalan minda bersikap terbuka
F12 Patuh kepada ajaran agama
Mana-mana jawapan yang munasabah


7 Gerakan nasionalisme di Tanah Melayu berkembang terutamanya pada awal
abad ke-20.

(a) Terangkan faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu.

F1 Pengenalan sistem politik Barat melalui penjajahan
H1a telah memusnahkan sistem politik tradisional
H1b Residen menggantikan pembesar tradisional yang diberikan
pencen
H1d perubahan ini mencabar amalan / sistem tradisi
H1d menjatuhkan maruah bangsa Melayu

F2 Perkembangan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah
vernakular Melayu
H2a melahirkan golongan intelek Melayu
H2b mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri
H2c mereka menolak penjajahan British

F3 Dasar British semasa mentadbir Tanah Melayu
H3a menggalakkan kemasukan imigran secara bebas
H3b meningkatkan jumlah orang asing di Tanah Melayu
H3c menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan
H3d mereka terlibat dalam perlombongan/ perniagaan /
perladangan
H3e orang Melayu terlibat dalam pertanian tradisional
H3f pembukaan bandar yang lengkap dengan kemudahan asas
menjarakkan jurang antara peribumi dengan penduduk
asing
H3g wujud jurang taraf hidup antara peribumi di luar bandar
dengan imigran di bandar

F4 Pendudukan Jepun
H4a Slogan Jepun Kawasan Kesemakmuran Asia / Asia Untuk
Asia
H4b Menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengannya
H4c Jepun berjanji akan memberikan kemerdekaan
H4d kesengsaraan hidup pada zaman Jepun menginsafkan
rakyat
H5c rakyat Tanah Melayu tidak mahu dijajah lagi

F5Penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari
H5a PKM menguasai bali-balai polis dan memerintah dengan
kejam
H5b mereka membunuh dan menangkap sesiapa yang dituduh
bekerjasama dengan Jepun
H5c menimbulkan konflik perkauman
H5d orang Melayu bertindak balas atas kekejaman komunis
di Perak/ Johor/ Negeri sembilan / Pahang

F6 Kemunculan mesin cetak
H6a memberi kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan
H6b buku / akhbar/ majalah/ kitab agama memaparkan idea
menentang penjajah

F7 Gerakan Pan-Islamisme sedunia
H7a merupakan gerakan intelektual Islam sedunia
H7b dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh
H7c membangkitkan pemahaman yang lebih progresif
terhadap Islam
H7d menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam

F8 Kesedaran politik serantau terutamanya Indonesia
H8a Indonesia amat rapat dari segi geografi dan budaya
H8b Golongan intelektual di Indonesia mempengaruhi kegiatan
intelektual di Tanah Melayu
H8c karya Indonesia menjadi bahan bacaan masyarakat Tanah
Melayu yang berpendidikan vernakular Melayu

(b) Jelaskan perjuangan Gerakan Islah.

F1 Gerakan yang berusaha mendorang masyarakat Melayu
membetulkan pandangan mereka terhadap Islam
F2 Kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis
F3 Dipelopori oleh Sheikh Tahir Jalaludin / Syed Sheikh
al-Hadi / Abdul rashid Talu / Salim al-Kalili / Haji Abbas
Taha / Burhanuddin al-Helmy
F4 Golongan Islah dikenali sebagai Kaum Muda
F5 Akhbar dan majalah al-Imam / Neracha / Idaran Zaman /
Pengasuh digunakan sebagai medium
F6 Ingin menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F7 Gesaan supaya orang Melayu memajukan ekonomi /
pendidikan / politik / sosial
F8 Menyematkan sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang
Melayu
F9 Mengkritik raja / pembesar Melayuyang tidak berperanan
penting dalam memajukan orang Melayu
F10 Berjaya menubuhkan beberapa buah madrasah
F11 Madrasah menjalankan sistem pendidikan Islam
F12 Menekankan pendidikan untuk dunia dan akhirat
F13 Subjek yang diajar pendidikan fardu ain / ilmu hisab /
bahasa Inggeris
F14 Bergerak dengan baik / berkesan di Negeri-Negeri Selat
F15 Memberi peluang kepada pelajar perempuan mendapatkan
pendidikan
F16 Ditentang oleh Kaum Tua

(c) Andaikan anda menjadi pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda.
Apakah usaha yang boleh anda lakukan bagi menjadikan persatuan
tersebut sebuah persatuan yang paling berjaya di sekolah anda?
F1 Mempunyai perlembagaan yang jelas
F2 Mempunyai ahli yang ramai
F3 Mempunyai ahli yang berilmu
F4 Mempunyai ahli yang aktif
F5 Mempunyai kepimpinan yang berwibawa
F6 Mempunyai misi dan visi
F7 Membuat perancangan dengan baik
F8 Menjalin kerjasama dengan persatuan yang lain
F9 Mengambil bahagian dalam setiap acara sekolah
F10 Cuba memenangi sebanyak mungkin pertandingan yang
disertai
F11 Menjalin perkongsian strategik dengan persatuan sejarah
di sekolah lain
F12 Mengenakan yuran keahlian yang berpatutan
F13 Menerbitkan penerbitan berkala untuk ahli dan sekolah
F14 Mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah
F15 Mempunyai undang-undang yang jelas
F16 Ahli yang melanggar peraturan dikenakan hukuman yang
setimpal
F17 Mengiktiraf sumbangan ahli yang berjasa
F18 Mengadakan kempen / publisiti tentang persatuan
Mana-mana jawapan yang munasabah


8
(a) Huraikan sebab pembentukan Malaysia.
F1 Faktor Keselamatan
H1a Lee Kuan Yew bimbang akan pengaruh Barisan Sosialis
di Singapura
C1a contoh Barisan Sosialis telah memenangi pilihanraya
kecil di Hong Lim / Anson
H1b kebangkitan Barisan Sosialis boleh melemahkan Parti
Tindakan Rakyat / PAP
H1c Barisan Sosialis dianggap parti berhaluan kiri
H1d Lee Kuan Yew bimbang akan ancaman komunis
C1b Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam
membanteras ancaman komunis/ peristiwa darurat
1948 – 1960
H1e ancaman komunis juga wujud di Sarawak
C1c diperjuangkan oleh Clandestine Communist
Organization / CCO

F2 Faktor mempercepatkan kemerdekaan
H2a dapat mempercepatkan kemerdekaan Sabah/ Sarawak/
Singapura

F3 Faktor dekolonisasi/kebijajahan terhadap negeri-negeri
kecil yang belum merdeka
H3a dalam Perhimpunan Agung PBB timbul isu agar
tanah-tanah jajahan dimerdekakan
H3b pembentukan Malaysia diharap dapat menstabilkan
keadaan politik di Asia Tenggara
H3c British ingin memastikan kepentingan mereka terus
terkawal
C3a contoh pangkalannya di Singapura

F4 Faktor Kerjasama ekonomi
H4a akan mewujudkan satu kawasan pasaran yang lebih luas
H4b boleh menggalakkan pelaburan dan perkembangan
industri pertanian
H4c dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber
yang ada
C4a contoh Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah
C4b contoh Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak
C4c contoh Brunei kaya dengan sumber minyak

F5 Faktor kependudukan
H5a untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan
kaum dalam kalangan negara anggota
H5b penduduk bumiputera di Sabah dan Sarawak akan
menjadikan peribumi masih jumlah yang majoriti
dalam Malaysia

(b) Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.

F1 Tunku mencadangkan idea Malaysia pada 27 Mei 1961
H1a dilakukan dalam majlis makan tengah hari anjuran
Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi,
Singapura


F2 Tunku melawat Sarawak/ Sabah / Brunei
H2a untuk menerangkan konsep / tujuan / dan matlamat
penubuhan Malaysia

F3 Rundingan diadakan antara pegawai-pegawai kanan
H3a Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai
British dari Sarawak/ Sarawak / Singapura

F4 Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan
Kaum /JPPK
H4a ditubuhkan di Singapura
H4b dipengerusikan oleh Donald Stephens
H4c berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang
gagasan Malaysia
H4d mengumpulkan pandangan penduduk
H4e menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
H4f Mesyuarat jawatankuasa telah dijalankan sebanyak 4 kali
di Jesselton / Kuching / Kuala Lumpur / Singapura

F5 Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
H5a dianggotai oleh tiga orang pegawai British
Lord Cobbold/ Anthony Abell / David Watherston
H5b anggota rakyat tempatan Wong Pow Nee / Tan Sri
Ghazali Shafie
H5c bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan
Sarawak tentang gagasan Malaysia
H5d Suruhanjaya Cobbold memuatkan hasil laporannya
satu pertiga menyokong tanpa syarat
H5e satu pertiga menyokong gagasan malaysia dengan syarat
kepentingan mereka dilindungi
H5f satu pertiga lagi inginkan kemerdekaan terlebih dahulu
sebelum menyertai Malaysia
H5g Suruhanjaya ini mengemukakan cadangan perlembagaan
Malaysia yang baru harus berasaskan perlembagaan
Tanah Melayu 1957

F6 Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan / JAK
H6a Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne
H6b bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan
kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia
H6c Turut membincangkan kepentingan dan hak rakyat
Sabah dan Sarawak

F7 Tentangan daripada Filipina dan Indonesia
H7a sidang kemuncak antara tiga ketua kerajaan telah
diadakan di Manila
H7b antara yang terlibat Tunku / Soekarno/ Macapagal
H7c hasilnya terbentuk MAPHILINDO

F8 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu / PBB menghantar
Suruhanjaya Lawrence Michaelmore
H8a bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak
sekali lagi
H8b majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai
Malaysia

(c) Berikan cadangan bagaimanakah generasi muda hari ini boleh
mengekalkan kemerdekaan negara kita

F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 Mendalami pengetahuan ICT
F3 Mempelajari ilmu sains
F4 Mengekalkan keamanan negara
F5 Menjaga perpaduan kaum
F6 Menghormati budaya bangsa lain
F7 Mematuhi undang-undang negara
F8 Menghormati institusi raja berperlembagaan
F9 Mengamalkan cara hidup sihat
F10 Menjalankan R & D
F11 Mencintai inovasi
F12 Menjadi manusia yang kreatif dan inovatif
F13 Bersifat terbuka
F14 Tidak menderhaka kepada negara
Mana-mana jawapan yang munasabah


9 Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai beberapa
pertubuhan antarabangsa seperti Komanwel dan Pertubuhan Persidangan
Islam (OIC).
(a) Nyatakan ciri-ciri negara Komanwel dan peranan Malaysia dalam
pertubuhan tersebut.
Ciri-ciri negara Komanwel
F1 Dibentuk pada tahun 1931
F2 Terdiri daripada bekas tanah jajahan British yang telah
merdeka
F3 Keahlian sebanyak 54 buah negara anggota
F4 Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965
F5 Ibu pejabat Sekretariat bertempat di London
F6 Bermatlamat untuk membina semangat setia kawan dalam
kalangan negara anggota
F7 Bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama dalam semua
bidang

Peranan Malaysia dalam Komanwel
F8 Menjalin kerjasama pertahanan dengan beberapa negara
Komanwel
F9 Menyertai Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel /
CHOGM
F10 Menjadi tuan rumah CHOGM di Kuala Lumpur pada
tahun1989
F11 Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
F12 Menentang dasar apartheid yang diamalkan oleh Afrika
Selatan
F13 Mengeksport barangan ke Britain / negara-negara
Komanwel dengan dikenakan kadar cukai yang rendah
F14 Menerima bantuan daripada Rancangan Colombo
F15 Menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun1998

(b) Jelaskan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
dan faedah yang diperoleh Malaysia dengan menganggotai pertubuhan
tersebut.

F1 Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang
pertama
F2 Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan perang
Iran – Iraq
F3 Malaysia memberikan sokongan kepada rakyat Palestine
dalam mendapatkan tanah air mereka daripada Israel
F4 Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974
dan 2003
F5 Menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam
kalangan negara Islam pada tahun 2002
F6 Tawaran biasiswa diberi kepada pelajar dari negara OIC
untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia / UIAM
F7 Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan
negara Islam
F8 Malaysia mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan
Islam
F9 Mendapat bantuan untuk menubuhkan UIAM
F10 Mendapat penghormatan daripada negara Islam yang lain
kerana serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan
negara-negara Islam

(c) Pada pendapat anda, mengapakah negara kita mengamalkan dasar luar
berbaik-baik dengan semua negara?
F1 Mengekalkan keamanan serantau / sedunia
F2 Ketokohan pemimpin negara terserlah
F3 Bersedia menghadapi cabaran globalisasi
F4 Menambah negara rakan
F5Faedah mengeksport barangan ke negara luar
F6 Pasaran negara menjadi bertambah luas
F7 Imej negara / martabat negara meningkat
F8 Menjalin kerjasama ekonomi / sosial / teknikal
F9 Menyelesaikan pertikaian secara aman
F10 Mencerminkan sikap bertamadun
F11 Perang dapat dielakkan
(Mana-mana jawapan munasabah)

Selamat maju jaya dari :
Hj. Yasmin bin Hashim @ Yasin

TAJUK TERKINI RAMALAN 2012

1 Jadual berikut menerangkan tentang kewujudan tamadun Indus.

2500 S.M hingga
1800 S.M. Lembah Indus Membina bandar terancang

(a) Senaraikan dua bandar terancang yang terdapat dalam tamadun di atas.
(b) Nyatakan ciri-ciri bandar terancang yang terdapat dalam tamadun
tersebut.
(c) Mengapakah masyarakat manusia dalam tamadun itu berjaya membina
bandar terancang?
(d) Apakah faktor yang menyebabkan tamadun Indus runtuh?
(e) Pada pendapat anda, mengapakah bandar-bandar di negara kita perlu
dibangunkan secara terancang?


1(a)
F1 Mohenjo-Daro
F2 Harappa
F3 Lothal
F4 Sutkagen Dor
1 (b)

F1 Bandar terbahagi kepada dua bahagian
F2 Bandar dikelilingi tembok
F3 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan
F4 Mempunyai bangunan pentadbiran / tempat mandi awam / tempat penyimpanan hasil pertanian
F5 Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan
F6 Bandar disusun rapi dari sudut susun aturnya yang sistematik
F7 Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat
F8 Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang Lurus dan bersambung antara satu sama lain
F9 Bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang
F10 Jalan raya dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan
F11 Rumah mempunyai bilik mandi dan tandas
F12 Jalan raya yang lurus dibina

1 (c)

F1 Kemajuan dalam ilmu geometri
F2 Perkembangan ilmu pembinaan
F3 Kebolehan mengekspoitasi alam untuk memudahkan
kehidupan mereka / kreativiti masyarakat
F4 Kemajuan dalam ilmu kesenian
F5 Ada ilmu matematik
F6 Teknologi membina batu bata melalui pembakaran dengan
suhu yang tinggi
F7 Sifat keterbukaan masyarakat tamadun Indus
F8 Keamanan yang terdapat dalam tamadun Indus

1 (d)
F1 Serangan orang Aryan
F2 Bencana alam seperti banjir / kemarau / gempa bumi
1 (e)
F1 Melicinkan pentadbiran
F2 Mensejahterakan kehidupan masyarakat
F3 Memberi keselesaan kepada orang ramai
F4 Mengurangkan kesesakan
F5 Menambah baik kemudahan yang disediakan
F6 Mengurangkan pencemaran
F7 Mewujudkan bandar pintar
F8 Membina pola petempatan yang berkesan
F9 Membangunkan ekonomi negara
F10 Mengatasi masalah setinggan
F11 Menyelesaikan masalah banjir kilat
(Mana-mana jawapan munasabah)

2. Penyataan di bawah menerangkan tentang urusan hal berkaitan tanah di negara kita.
Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah dan
tatacara hak pemilikannya kemudian telah diubah di Tanah Melayu,
Sarawak dan Sabah.


(a)Nyatakan ciri-ciri undang-undang tanah yang terdapat di Tanah Melayu
sebelum kedatangan penjajah.

F1 Segala hal yang berkaitan tanah mesti mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu
F2 Kadar cukai dan aktiviti ekonomi yang mahu diusahakan
mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu
F3 Tanah merupakan sumber ekonomi pembesar Melayu
F4 Tanah merupakan tonggak kuasa politik pembesar Melayu
F5 Tanah mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu
F6 Menurut undangundang adat sesebuah kawasan menjadi milik seseorang yang membuka / meneroka /mengerjakannya
F7 Tanah tersebut boleh diwarisi oleh generasi yang seterusnya
(b)Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah mengikut amalan Barat di negara kita?
F1 Melindungi orang Melayu
F2 Mengelakkan tanah orang Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal/ pelabur asing
F3 Menjadi elemen utama dalam ekonomi penjajah
F4 Menjadikan sistem pemilikan tanah mempunyai rekod
F5 Mengesahkan hak pemilikan ke atas tanah
F6 Memudahkan urusan pentadbiran tanah
F7 Membolehkan tanah dijadikan cagaran
F8 Membolehkan pembangunan ekonomi dijalankan
F9 Membolehkan Residen mempunyai kuasa ke atas tanah
F10 Membolehkan tanah dibahagikan mengikut kegunaan / nilai komersial
F11 Membolehkan tanah dipajak / sewa beli / penjualan/ pembelian
(c)Senaraikan dua undang-undang tanah yang telah diperkenalkan oleh penjajah British di negara kita.
F1 Peraturan Tanah Perak 1879
F2 Kanun Tanah Selangor 1891
F3 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
F4 Enakmen Tanah Persekutuan 1897
F5Undang-undang Tanah Simpanan Melayu/ Akta Tanah Simpanan Melayu
F6 Land Order 1931
F7 Land Settlement Order 1933
F8 Land Order 1948
F9 Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi
(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan yang menimpa masyarakat peribumi akibat pengenalan undang-undang tanah oleh penjajah British?
F1 Untuk mengusahakan sesuatu kawasan perlu membuat permohonan Pejabat Tanah
F2 Tidak lagi perlu meendapatkan kebenaran pembesar
F3 Perlu mendapat kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah / damar/ rotan
F4 Residen menentukan pemberian kawasan konsesi tanah
F5 Perkembangan ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu
F6 Perlu membayar cukai terhadap hasil hutan
F7 Perlu membayar cukai tanah di Pejabat Tanah
F8 Orang Melayu di luar bandar bergantung kepada orang tengah
F9 Kegiatan meminjam wang meluas dalam kalangan
masyarakat Melayu
F10 Ramai terpaksa menjual tanah mereka untuk melangsaikan hutang
Mana-mana jawapan yang munasabah
e)Isu tanah terbiar tanpa diusahakan sering diwar-warkan oleh media massa hari ini.
Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi
menangani masalah tersebut?
F1 Menjadikan kawasan terbiar kawasan rekreasi
F2 Menjadikannya kawasa perumahan
F3 Menjadikannya kawasan perindustrian
F4 Menggalakkan generasi muda terlibat dalam kegiatan
pertanian
F5 Memberi insentif menarik kepada mereka yang memajukan
tanah terbiar
F6 Mendenda tuan punya tanah terbiar
F7 Kerajaan merampas tanah-tanah terbiar
F8 Mempromosikan faedah memajukan tanah terbiar di media
massa
Mana-mana jawapan yang munasabah


3. Pernyataan di bawah berkaitan penjajahan Barat di Asia Tenggara.
Imperialis Barat telah menguasai Asia Tenggara sejak awal abad ke-16.

(a) Senaraikan kuasa Barat yang menjajah:
i) Indonesia: Belanda
ii) Filipina : Sepanyol, Ameriak Syarikat
b)Jelaskan perubahan yang diperkenalkan oleh penjajah dalam sistem birokrasi di Asia Tenggara.
F1 Penubuhan kerajaan pusat
F2 Penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan
F3 Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan
F4 Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/ jabatan
F5 Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
F6 Pengenalan undang-undang Barat
F7 Pelaksanaan sistem encomienda di Filipina
F8 PenubuhanDewan Tempatan di Indonesia
F9 Penubuhan Volksraad/ Majlis Rakyat
F10 Penubuhan majlis Perundangan di Burma
c)Apakah yang terjadi kepada pemimpin peribumi akibat perubahan yang diperkenalkan oleh penjajah?

F1 Kemerosotan pengaruh golongan datu
F2 Pembesat tidak lagi boleh memungut cukai
F3 Dinasti Konbaung berakhir
F4 Institusi raja tersingkir
F5 Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus
F6 Pengaruh golongan agama merosot
F7 Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang-undang Barat
F8 Di Tanah melayu sultan hanya berkuasa dalam hal ehwalagama dan adat istiadat Melayu
F9 Pengaruh pembesar terhakis
d)Pada pendapat anda, apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh pemimpin tempatan bagi menghadapi kedatangan kuasa Barat?

F1 Mendalami ilmu pengetahuan
F2 Berbaik-baik dengan semua kuasa barat yang datang
F3 Membuat perjanjian diplomatik dan persahabatan dengan kuasa Barat
F4 Mengadakan perdagangan yang adail dengan kuasa Barat yang datang
F5 Menyusun semula pentadbiran negara secara moden
F6 Mengambil penasihat-penasihat daripada negara Barat untuk memodenkan negeri
F7 Mengunakan perlembagaan baru yang moden
F8 Memberikan ilmu pengetahuan kepada rakyat
F9 Memodenkan bidang pertahanan
F10 Mengawasi tindak-tanduk kuasa Barat
F11 Menguatkan angkatan bersenjata
Mana-mana jawapan yang munasabah
e) Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, cadangkan dua langkah yang patut
dilaksanakan bagi mengekalkan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing?

F1 Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi
F2 Perpaduan dalam kalangan rakyat
F3 Ekonomi negara perlu maju
F4 Kestabilan dalam negara perlu kukuh
F5 Imej negara perlu tinggi dalam kaca mata antarabangsa
F6 Menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa
mengira ideologi
F7 Menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
F8 Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain
F9 Bersikap berkecuali
F10 Mengamalkan prinsip rantau aman, bebas dan berkecuali
F11 Menguatkan angkatan bersenjata
Mana-mana jawapan yang munasabah

4 Pernyataan di bawah berkaitan Wawasan 2020.

Idea Wawasan 2020 diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia
pada 28 Februari 1991.


(a) Siapakah nama Perdana Menteri yang mencetuskan idea tersebut?
F1 Tun Dr. Mahathir Mohamad
(b) Berikan maksud Wawasan 2020.
F1 Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F2 Menggunakan acuan sendiri
F3 Setanding dengan negara maju yang lain
F4 Kemajuan yang diharapkan bukan hanya kemajuan dari segi fizikal semata-mata
F5 Kemajuan yang ingin dicapai ialah kemajuan bersepadu
(c)Senaraikan tiga cabaran yang terkandung dalam wawasan itu.
F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
F2 Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan
berkeyakinan
F3 Memupuk dan membina masyaraakat demokratik yang
matang
F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
F5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan
bertoleransi
F6Membina masyarakat yang maju dan saintifik
F7 Mewujudkan masyarakat yang berjiwa penyayang
F8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya F9 Memupuk dan membina masyarakat makmur

(d)Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kekangan yang terdapat dalam melaksanakan Wawasan 2020 itu?
F1 Masalah polarisasi kaum / perkauman
F2 Mewujudkan identiti Malaysia
F3 Menyemai perasaan Malaysia Boleh
F4 Masalah masyarakat yang berfikiran sempit / tidak terbuka F5 Menangkis gejala sosial dari Barat
F6 Masalah keruntuhan akhlak seperti buang bayi / bohsia /rempit / dadah /
F7 Masalah buta huruf
F8 Mewujudkan masalah celik ICT
F9 Mewujudkan budaya bersaing di peringkat global tapi akar bertunjangkan negara sendiri (glokal)
F10 Mewujudkan masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan
F11 Melahirkan budaya mencipta
F12 Menekankan kepentingan agama dalam kehidupan
F13 Masalah tidak menghormati generasi tua
F14 Masalah minda kelas ketiga
F15 Masalah merosakkan harta awam
F16 Mengagihkan kekayaan negara secara adil
F17 Meninggikan taraf hidup dan kualiti hidup rakyat
F18 Membasmi kemiskinan /kemiskinan sifar
F19 Meningkatkan pendapatan penduduk / negara
Mana-mana jawapan yang munasabah
(e) Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, apakah peranan anda dalam merealisasikan Wawasan 2020?
F1 Menuntut ilmu pengetahuan
F2 Mendalami ilmu ICT
F3 Mempelajari Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris
F4 Mempelajari pelbagai bahasa asing
F5 Mengamalkan perpaduan antara kaum
F6 Bersikap boleh bertolak ansur / tidak mementingkan diri
F7 Memiliki moral yang baik
F8 Mengamalkan sikap penyayang tanpa mengira kaum
F9 Menjauhi gejala tidak sihat / negatif
F10 Patuh kepada ajaran agama
F11 Menghormati nilai tradisi budaya bangsa
F12 Menerapkan semangat Malaysia boleh dalam diri
Mana-mana jawapan yang munasabah 1

Thursday, October 20, 2011

PENUBUHAN MALAYSIA

(a) Huraikan sebab pembentukan Malaysia.
(b) Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.
(c) Berikan cadangan bagaimanakah generasi muda hari ini boleh mengekalkan kemerdekaan negara kita

(a)
F1 Faktor Keselamatan
H1a Lee Kuan Yew bimbang akan pengaruh Barisan Sosialis di Singapura
C1a contoh Barisan Sosialis telah memenangi pilihanraya kecil di Hong Lim /
Anson
H1b kebangkitan Barisan Sosialis boleh melemahkan Parti Tindakan Rakyat /
PAP
H1c Barisan Sosialis dianggap parti berhaluan kiri
H1d Lee Kuan Yew bimbang akan ancaman komunis
C1b Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam membanteras ancaman
komunis/ peristiwa darurat 1948 – 1960
H1e ancaman komunis juga wujud di Sarawak
C1c diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organization / CCO

F2 Faktor mempercepatkan kemerdekaan
H2a dapat mempercepatkan kemerdekaan Sabah/ Sarawak/ Singapura

F3 Faktor dekolonisasi/kebijajahan terhadap negeri-negeri kecil yang belum
merdeka
H3a dalam Perhimpunan Agung PBB timbul isu agar tanah-tanah jajahan
dimerdekakan
H3b pembentukan Malaysia diharap dapat menstabilkan keadaan politik di Asia
Tenggara
H3c British ingin memastikan kepentingan mereka terus terkawal
C3a contoh pangkalannya di Singapura

F4 Faktor Kerjasama ekonomi
H4a akan mewujudkan satu kawasan pasaran yang lebih luas
H4b boleh menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian
H4c dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada
C4a contoh Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah
C4b contoh Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak
C4c contoh Brunei kaya dengan sumber minyak

F5 Faktor kependudukan
H5a untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam kalangan
negara anggota


(b)
F1 Tunku mencadangkan idea Malaysia pada 27 Mei 1961
H1a dilakukan dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar
Negeri di Hotel Adelphi, Singapura


F2 Tunku melawat Sarawak/ Sabah / Brunei
H2a untuk menerangkan konsep / tujuan / dan matlamat penubuhan Malaysia

F3 Rundingan diadakan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu
dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak/ Sarawak / Singapura

F4 Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum /JPPK
H4a ditubuhkan di Singapura
H4b dipengerusikan oleh Donald Stephens
H4c berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
H4d mengumpulkan pandangan penduduk
H4e menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
H4f Mesyuarat jawatankuasa telah dijalankan sebanyak 4 kali di Jesselton / Kuching
/ Kuala Lumpur / Singapura

F5 Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
H5a dianggotai oleh tiga orang pegawai British Lord Cobbold/ Anthony Abell /
David Watherston
H5b anggota rakyat tempatan Wong Pow Nee / Tan Sri Ghazali Shafie
H5c bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan
Malaysia
H5d Suruhanjaya Cobbold memuatkan hasil laporannya satu pertiga menyokong
tanpa syarat
H5e satu pertiga menyokong gagasan malaysia dengan syarat kepentingan mereka
dilindungi
H5f satu pertiga lagi inginkan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menyertai
Malaysia
H5g Suruhanjaya ini mengemukakan cadangan perlembagaan malaysia yang baru
harus berasaskan perlembagaan Tanah Melayu 1957

F6 Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan / JAK
H6a Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne
H6b bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sabah dan
Sarawak ke dalam Malaysia
H6c Turut membincangkan kepentingan dan hak rakyat Sabah dan Sarawak

F7 Tentangan daripada Filipina dan Indonesia
H7a sidang kemuncak antara tiga ketua kerajaan telah diadakan di Manila
H7b antara yang terlibat Tunku / Soekarno/ Macapagal
H7c hasilnya terbentuk MAPHILINDO

F8 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu / PBB menghantar Suruhanjaya
Lawrence Michaelmore
H8a bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak sekali lagi
H8b majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia


(c)
F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 Mendalami pengetahuan ICT
F3 Mempelajari ilmu sains
F4 Mengekalkan keamanan negara
F5 Menjaga perpaduan kaum
F6 Menghormati budaya bangsa lain
F7 Mematuhi undang-undang negara
F8 Menghormati institusi raja berperlembagaan
F9 Mengamalkan cara hidup sihat
F10 Menjalankan R & D
F11 Mencintai inovasi
F12 Menjadi manusia yang kreatif dan inovatif
F13 Bersifat terbuka
F14 Tidak menderhaka kepada negara
Mana-mana jawapan yang munasabah

TIPS PENTING MENJAWAB SEJARAH SPM

Assalamualaikum, kepada calon dan pembaca blog yang budiman. Saya akan memberikan beberapa tips penting berkaitan kertas 1249/2. Bagaimanapun saya tidak akan menyentuh teknik belajar. Apa yang ingin saya sentuh, hanya hal berkaitan subjek 1249/2 seperti kesilapan-kesilapan umum yang kerap dilakukan oleh calon.

Langkah pertama, setelah membuka kertas soalan, calon perlu mengenal pasti soalan yang boleh dijawab dengan mendapat markah maksimum. Soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4 wajib dijawab. Jadi, calon mempunyai hak untuk membuat pilihan bagi soalan nombor 5 hingga nombor 9.
Kebiasaannya soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 diambil daripada pelajaran Tingkatan 4. Manakala soalan nombor 7 hingga soalan nombor 9 diambil daripada pelajaran Tingkatan 5. Bermakna jika, calon membaca semua bab-bab dalam Tingkatan 5 clon sudah boleh mendapat markah yang baik dalam kertas Sejarah. Tetapi, langkah berkenaan adalah suatu tindakan yang kurang bijak. Hal ini, kerana kadang kala sewaktu berada dalam dewan peperiksaan, calon tidak dapat mengingati apa-apa sahaja yang telah dibaca. Lantaran itu, langkah yang lebih tepat adalah calon juga hendaklah mengulang kaji pelajaran Tingkatan 4.
Langkah kedua, calon perlu memilih soalan yang diyakini mampu dijawab dengan baik. Oleh kerana, soalan Sejarah mempunyai tiga ceraian, calon perlu memastikan mereka mampu menguasai ketiga-tiga ceraian tersebut. Sehubungan itu, calon perlu mengambil kira kemampuan diri untuk menjawab soalan ceraian (c) yang kebiasaannya bercorak Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK).
Setelah langkah ini dibuat, baharulah calon boleh melagang-lagangkan rangka jawapan dalam kertas kotor.
Sekian untuk kali ini. Terima kasih.

Tuesday, October 4, 2011

BUKU MOTIVASIBuku yang ditulis hasil pengalaman sendiri sebagai guru dan aktivis motivasi sejak tahun 1993

Friday, August 12, 2011

WAWASAN 2020

WASAWAN 2020 (Soalan Target 2012)
(a) Apakah yang anda faham mengenai Wawasan 2020. [ 4 markah ]
F1 gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020
F2 Dicetuskan oleh Dr. Mahathir Mohammad
F3 Pada 28 Februari 1991
F4 Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F5 Menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara-negara maju yang lain di dunia
F6 Kemajuan yang diharapkan tidak menitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata / seperti yang berlaku di barat
F7 Inginkan kemajuan bersepadu

(b) Terangkan sembilan cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020. [ 10 markah ]
F1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
H1a Perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah negara
H1b Dapat dicapai melalui dasar kerajaan sepeerti Dasar pembangunan Nasional / Dasar Bahasa Kebangsaan / Dasar Kebudayaan Kebangsaan / Dasar Pendidikan Kebangsaan
H1c Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia

F2 Membina masyarakat berjiwa bebas / tenteram dan berkeyakinan
H2a Rakyat Malaysia perlu gagah menghadapi pelbagai masalah
H2b Bangsa yang gagah dapat memajukan negara / mengangkat martabat bangsa / menangkis musuh negara

F3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
H3a Masyarakat demokratik bebas memilih kerajaan
H3b Perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan disalurkan melalui saluran yang betul

F4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
H4a Kemajuan fizikal diimbangkan dengan moral dan etika
H4b bertujuan melahirkan masyarakat berbudaya unggul
H4c kepatuhan kepada agama / pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang / keberkesanan sistem pendidikan / keunggulan institusi kekeluargaan merupakan sumber pembinaan masyarakat bermoral

F5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi
H5a dapat berfikir secara rasional / tidak bertindak melulu
H5b dapat membebaskan diri daripada berfahaman sempit / sedia menerima perubahan / pandangan orang lain

F6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik
H6a masyarakat yang maju dapat menyerap segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan
H6b masyarakat bertunjangkan ilmu pengetahuan terutamanya sains dan teknologi
H6c mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti
H6c mempunyai amalan kreatif
H6d mempunyai sikap inovatif

F7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
H7a dicirikan dengan kehidupan bermuafakat / saling memahami dan menghormati / bekerjasama dan saling membantu
H7b tidak individulistik / meletakkan kepentingan masyarakat melebihi kepentingan diri
H7c asas pembinaan masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama / nilai-nilai murni amalan tradisi / institusi kekeluargaan

F8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
H8a kemajuan negara yang dinikmati mkelompok tetrtentu akan membawa rasa tidak puas hati
H8b contoh berlaku rusuhan kaum pada 13 Mei 1969
H8c keadilan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup rakyat

F9 Memupuk dan membina masyarakat makmur
H9a masyarakat yang hidup dalam kemewahan
H9b mempunyai taraf hidup yang tinggi
H9c pendapatan isi rumah / negara berada pada tahap yang tinggi

(c) Sebagai pelajar, bagaimanakah anda boleh merealisasikan Wawasan 2020? [ 6 markah ]
F1 Belajar bersungguh-sungguh
F2 Mendalami teknologi maklumat / ICT
F3 Mengekalkan perpaduan kaum
F4 Patuh kepada peraturan sekolah / negara
F5 Menjadi pelajar yang berdisiplin
F6 Taat kepada negara
F7 Hormat kepada ibu bapa
F8 Bercita-cita tinggi
F9 Sanggup menuntut ilmu sehingga keluar negara
F10 Mempunyai semangat daya saing
F11 Bersifat kreatif dan inovatif
F12 Bersifat terbuka
F13 Sedia menerima perubahan
F14 Tidak mementingkan diri sendiri
F15 Tidak terlibat dengan gejala sosial yang negatif
(Mana-mana jawapan yang munasabah)Thursday, August 11, 2011

TAJUK WAJIB DIBACA SPM 2011

TAJUK PILIHAN DAN WAJIB DIBACA UNTUK SPM 2011

TINGKATAN 4

1. Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho
3. Pembukaan semula kota Makkah
4. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah
5. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah
6. Hijrah
7. Perlembagaan Madinah
8. Kedatangan buruh asing dan kewujudan masyarakat majmuk
9. Akta Tanah di Tanah Melayu, Sabah dan SarawakTINGKATAN 5

1. Nasinalisme di Filipina
2. Nasionalisme di Indonesia
3. Penentangan tokoh nasionalis di Sarawak
4. Gerakan Islah
5. Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua
6. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
7. Pembentukan Malaysia
8. Wawasan 2020
9. OIC /NAM / Komanwel
10. Perang Dunia Pertama

Saturday, August 6, 2011

KERAJAAN MARITIM

a)Jelaskan maksud kerajaan maritim
F1 Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan 1
H1 Berfungsi sebagai pelabuhan 1
F2 Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai 1
H2 Terletak di lembah sungai dan kepulauan 1
C2a Kerajaan Srivijaya di Sungai Musi 1
C2b Kerajaan Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Muda 1
C2c Kerajaan Tiumah di Pulau Tioman (Pahang) 1
Maks (4 m)

b Huraikan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara 6
F1 Terletak di lembah sungai 1
H1a Di kawasan pesisir pantai dan di kepulauan 1
H1b Langkasuka di Sg. Yarang 1
C1a Kataha / Chieh-cha / Kedah Tua di Sg. Merbok dan Sg. Mud 1
C1b Chih-tu di Sg. Kelantan 1
C1c Srivijaya di Sg. Musi 1
C1d Mo-lo-yu di Sg. Batang Hari 1
C1e Kalah di Sg. Takuapafo-lo-an di Sg. Terengganu 1
C1f Peng-keng di Sg. Pekan, Pahang 1
C1g Tiumah di Pulau Tioman 1
F2 Kegiatan menangkap ikan 1
F3 Memungut hasil laut 1
F4 Petempatan berkembang menjadi perkampungan nelayan 1
H4a Ada menjadi pengeluar bijih logam seperti emas dan timah 1
H4b Lebihan hasil diperdagangkan di kalangan petempatan tersebut 1
H4c Petempatan itu berkembang sebagai tempat berdagang 1
H4d Menjadi Pelabuhan pembekal 1
H4e Bekalan hasil tempatan 1
C4a Logam emas dan timah 1
C4b Hasil hutan seperti kayu gaharu, rotan, damar 1
C4c Hasil laut dan makanan 1
F5 Disinggahi oleh para padagang 1
H5a Jenderam Hilir dan Klang (Selangor) 1
H5b Kuala Berang (Kuala terengganu) 1
F6 Pelabuhan Kerajaan apabila wujud kerajaan di situ 1
C6a Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya 1
F7 Pelabuhan entrepot 1
H7a Jalinan hubungan dengan kerajaan besar seperti China dan India 1
C7a Logam, hasil hutan dan hasil dari kerajaan lain 1
C7b Logam emas dan timah menarik pedagang asing 1
H7 Dikenali sebagai Suvarnadvipa dan Suvarnabhumi 1
F8 Penduduk – orang tempatan, orang laut dan pedagang luar 1
F9 Bahasa lingua franca 1
C9 Bahasa Melayu 1
F10 Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar kawasan 1
F11 Kemahiran membuat perahu dan kapal layar 1
H11a Perahu untuk perdagangan jarak dekat 1
H11b Kapal layar untuk perdagangan jarak jauh 1
H11c Mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit 1
Maks (6 m)

c Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan Srivijaya sebagai sebuah kuasa maritim utama di Asia Tenggara? 8
F1 Bala tentera laut yang besar 1
H1a Dianggotai pelbagai golongan rakyat 1
C1 Termasuk orang laut 1
H1b Mengawal perdagangan di Selat Melaka 1
FH1c Mengawal keselamatan kerajaan 1
F2 Pelabuhan baik dan strategic di Selat Melaka 1
H2a Tempat persinggahan kapal dagang dari China-India 1
F3 Terdapat hasil dan barangan 1
H3a Untuk perdagangan antarabangsa 1
C3a Dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya 1
C3b dan wilayah taklukan 1
F4 Mampu menghasilkan kapal besar 1
Maks (8 m)

d Pada pendapat anda, mengapakah pelabuhan penting kepada sesebuah kerajaan? 2
M1 Pusat pemerintahan 1
M2 Pusat perdagangan 1
M3 Pusat pembekal 1
M4 Kawalan laluan perdagangan 1
M5 Mana-mana isi munasabah 1
Maks 2

KONSEP KHALIFAH

Selepas kewafatan Nabi Muhammad s. a. w. , pentadbiran kerajaan Islam diketuai
oleh khalifah.

a) Berikan maksud khalifah

i. Pengganti
ii. Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w
(2 markah)

b) Nyatakan tiga syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.

i)Lelaki yang merdeka

ii)Beragama Islam

iii)Memiliki pengetahuan tentang Islam

(3 markah)
c) Senaraikan tiga kaedah pemiihan khalifah.
i) Musyawarah / syura (cth : Abu Bakar al-Siddiq)
i) Cadangan satu nama (cth : Umar al-Khattab)
iii) Pemilihan daripada beberapa orang calon (cth : Uthman bin Affan)
iv) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat (cth : Ali bin Abu Talib)
(3 markah)
d) Nyatakan maksud ”baiah”
perakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang yang telah dilantik sebagai pemimpin
(1 markah)

e) Pada pendapat anda,bagaimanakah cara terbaik untuk memilih pemimpin dalam dunia moden sekarang?
-Melalui cara demokrasi
(1 markah)