Tuesday, October 23, 2012

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

a.Nyatakan isu penting yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam membentuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. (5 markah) Isu penting yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Mereka juga mengambil kira tentang pemberian kuasa autonomi kepada negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, isu kedudukan raja-raja Melayu serta hak istimewa orang Melayu turut mendapat perhatian utama. Selain itu, isu agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan turut diutamakan. Malah, isu kewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu dan kerakyatan jus soli turut diberi perhatian. b.Jelaskan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. (10 markah) Antara isi-isi penting ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan iaitu pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri. Dengan itu, diwujudkan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri, iaitu terdapat senarai persekutuan dan senarai negeri pada peringkat negeri dan Negara. Selain itu, institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan manakala diwujudkan tiga jenis kerakyatan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, secara permohonan dan naturalisasi. Prinsip jus soli telah diterima. Di samping itu, kedudukan istimewa orang Melayu tetap dikekalkan manakala agama Islam dijadikan agama rasmi persekutuan. Tanah Simpanan Melayu terus dikekalkan dan Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan negara. Yang Dipertuan Agung menjadi ketua negara dan pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen, iaitu terdapat Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang terletak di bawah kuasa parlimen. Di peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan beliau dibantu oleh Dewan Undangan Negeri yang dibantu oleh EXCO.

HIJRAH

a.Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah?(4 markah) Hijrah bermaksud berpindah. Dalam pengertian tamadun Islam, hijrah bererti perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah bertujuan mengukuhkan kedudukan Islam. Hijrah juga membawa maksud semangat ingin berubah sikap, dan cara berfikir di samping sebagai strategi baru menyebarkan Islam. b.Berikan hujah untuk menolak dakwaan orientalis Barat yang menuduh hijrah sebagai suatu pelarian. (4 markah) Penghijrahan umat Islam kerana jemputan orang Arab Madinah seperti yang tercatat dalam perjanjian Aqabah Kedua. kedua, ketibaan umat Islam Makkah ke Madinah juga disambut dengan rela dan meriahnya oleh penduduk Madinah. Ketiga, orang Islam Makkah diberi tempat tinggal yang sewajarnya dan dijamin keselamatan mereka. Keempat, nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin Madinah. Malah penghijrahan itu adalah atas perintah Allah. . c.Jelaskan kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam. (8 markah) Melalui hijrah, dakwah Islamiah dapat dilakukan secara aman dan dilakukan secara terbuka tanpa berselindung lagi. Dengan hijrah, terjalin hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan suku Arab Madinah. Nabi telah memberi gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah dan Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberi bantuan. Lebih hebat lagi, mereka diberi modal berniaga, tempat tinggal dan jaminan keselamatan. Selain itu, hijrah juga telah menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama. Hijrah juga berjaya mendamaikan suku Aus dan Khazraj sekaligus melahirkan kehidupan harmoni di Madinah. Nabi Muhammad s.a.w. juga telah membina Masjid al-Nabawi yang menjadi tempat ibadat, belajar dan membincangkan masalah. Selain itu, Nabi Muhammad s.a.w juga telah menukar nama Yathrib kepada Madinah yang bermaksud kota bercahaya. Ini telah menjadikan Madinah menjadi pusat tamadun Islam. Dengan hijrah juga wujud penggunaan takwim Islam mengikut kiraan tahun hijrah yang digunakan secara rasmi oleh Khalifah Umar. Yang lebih penting, hijrah telah merealisasikan penubuhan negara Islam Madinah di mana Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ketua negara. d.Sebagai pelajar, bagaimanakah hijrah dapat dijadikan amalan untuk meningkatkan kecemerlangan diri? (4 markah) Sebagai pelajar, kita perlu berhijrah daripada sifat malas kepada sifat rajin. Kita juga perlu strategi belajar yang berkesan dan terancang untuk mencipta kejayaan. Kita juga perlu membuang sifat nakal agar menjadi murid yang baik. Kita juga perlu belajar menepati masa dan sanggup berkorban masa dan tenaga untuk mencipta kejayaan.

PERANG DUNIA PERTAMA

Saturday, October 20, 2012

TAJUK SANGAT PENTING (TERKINI)

BAB 1Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal • Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam • Tamadun awal yang terbina di lembah sungai • Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal • Ciri tamadun awal • Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun BAB 2 **Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan) • Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani • Ciri pemerintahan demokrasi di Athens • Ciri pemerintahan republik di Rom • Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India • Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan) • Pembentukan undang-undang Yunani • Jenis dan ciri undang-undang Rom • Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India • Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China • Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa) • Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great • Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar • Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka • Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti **Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi) • Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan • Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India • Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China • Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi **Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan) • Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani • Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal • Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India • Pendidikan awam dalam tamadun China BAB 3 Kerajaan Agraria dan Maritim • Ciri kerajaan agraria • Faktor kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian • Ciri kerajaan maritim • Faktor kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua • Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung **Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara • Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 2 SOALAN BAB 4 Penyebaran Islam di Makkah • Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah • Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia • Tokoh awal yang memeluk Islam • Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w. • Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran BAB 5 Hijrah • Pengertian Hijrah • Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah • Peristiwa yang membawa kepada Hijrah • Kepentingan Hijrah kepada umat Islam • Nilai daripada peristiwa Hijrah **Piagam Madinah • Maksud Piagam Madinah • Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial • Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah • Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara • Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk **Penyebaran Islam Semasa di Madinah • Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam • Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam • Tujuan peperangan dalam Islam • Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang • Keburukan peperangan • Langkah mengelakkan peperangan BAB 7 **Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara • Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab • Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India • Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China • Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara **Penyebaran Islam di Asia Tenggara • Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam • Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam • Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam • Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam • Peranan mubaligh menyebarkan Islam TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 1 SOALAN BAB 9 **Zaman Gelap di Eropah • Maksud Zaman Gelap • Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap • Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap • Keadaan sosial pada Zaman Gelap • Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap Gerakan Reformation • Maksud reformation • Faktor berlakunya gerakan reformation • Perkembangan gerakan reformation di Eropah • Kesan gerakan reformation **Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan) • Gerakan Luddite • Langkah menghalang gerakan pekerja • Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja • Usaha membela nasib golongan pekerja BAB 10 **Pembandaran di Tanah Melayu • Maksud pembandaran • Faktor kemunculan bandar baru • Fungsi bandar baru • Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan • Langkah mewujudkan pembandaran seimbang Pendidikan vernakular di Tanah Melayu • Ciri pendidikan vernakular • Perkembangan sekolah Melayu • Perkembangan sekolah Cina dan Tamil • Perkembangan sekolah Inggeris • Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 1 SOALAN BAB 1 **Birokrasi Barat di Asia Tenggara • Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara • Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara • Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina • Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina • Kesan pelaksanaan sistem birokrasi Nasionalisme di Asia Tenggara • Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara • Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara • Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia • Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal • Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain BAB 2 **Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an • Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an • Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu • Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu • Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an • Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini **Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu • Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS) • Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) • Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda • Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan • Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940 TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 3 SOALAN BAB 3 Pembinaan Negara dan Bangsa • Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah • Maksud realpolitik • Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali • Kaedah pembinaan negara Islam Madinah • Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia BAB 5 **Pakatan Murni • Maksud pakatan murni • Faktor yang mewujudkan pakatan murni • Langkah mewujudkan pakatan murni • Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni • Kejayaan pakatan murni • Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 • Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid • Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan • Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu • Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 • Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 BAB 6 **Pembentukan Malaysia 1963 • Faktor dan cadangan pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia • Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold • Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) • Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) • Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia BAB 8 **Perpaduan Kebangsaan • Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan • Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan • Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Ciri Kebudayaan Kebangsaan • Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan • Kepentingan perpaduan Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan • Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956 • Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 • Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960 • Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib • Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965 • Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 • Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988 Wawasan 2020 • Konsep Wawasan 2020 • Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020 • Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020 • Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020 • Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020 • Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020 TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 1 SOALAN BAB 9 Blok Dunia dan Perang Dingin • Maksud blok dunia • Faktor kemunculan blok dunia • Sebab berlakunya perang dingin • Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis • Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh • Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga **Dasar Luar Malaysia • Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar • Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat • Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali • Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi • Faedah mengadakan hubungan luar Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN) • Matlamat penubuhan ASEAN • Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) • Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN • Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN **Cabaran Masa Depan • Kepentingan ICT • Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC) • Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi • Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat . Langkah mewujudkan K-Masyarakat TERKINI:TAJUK-TAJUK PERUNCINGAN JPN KELANTAN TAJUK-TAJUK PERUNCINGAN SPM 2012 TINGKATAN 4 Bab 1 TAMADUN AWAL Tamadun Hwang Ho ( MELAKA ) 1. Dua buah dinasti yang memerintah 2. Sumbangan 3. Kemajuan dalam pertanian 4. Usaha membangunkan sektor pertanian BAB 2PENINGKATAN TAMADUN Tamadun China dan India ( KELANTAN,PERAK, SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING, SBP) 1. Sumbangan dalam ekonomi - pertanian dan perdagangan 2. Monumen tinggalan sejarah 3. Pendidikan, senibina, sains dan teknologi ( semua tamadun ) 4. Kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan 5. Bagaimana ekonomi Negara dapat ditingkatkan (KBKK) 6. Mengapa masyarakat memajukan sains dan teknologi (KBKK) 7. Kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia (KBKK) 8. Usaha meningkatkan kemajuan sains dan teknologi (KBKK) Bab 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Kerajaan Maritim ( KEDAH TUA DAN SRIVIJAYA) ( JPN KEDAH ) 1. Faktor perkembangan 2. Srivijaya sebagai kerajaan maritime 3. Kemajuan dalam bidang perdagangan (KBKK) Pengaruh Hindu dan Buddha ( NEGERI SEMBILAN ) 1. Cara kedatangan 2. Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal 3. Mengapa perlu pertahankan institusi berja di Malaysia (KBKK) Bab 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Hijrah ( KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU,SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING ) 1. Maksud 2. Sebab hijrah 3. Peristiwa hijrah 4. Kepentingan hijrah 5. Piagam Madinah 6. Cara nabi Muhammad s.a.w sebar Islam di Madinah 7. Iktibar peristiwa hijrah (KBKK) 8. Ciri-ciri kepimpinan nabi (KBKK) Pembukaan Semula Kota Makkah ( PERAK ) 1. Faktor Pembukaan Kota Makkah 2. Kepentingan pembukaan 3. Iktibar pembukaan semula Makkah 4. Peperangan dalam Islam - tujuan, garispanduan, cara elak peperangan Bab 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN PertembunganTamadun Islam denganTamadun lain di dunia ( PERAK, SBP ) 1. Cara pertembungan 2. Tamadun terlibat 3. Kesan pertembungan 4. Mengapa Negara perlu tingkatkan kecemerlangan dalam pendidikan(KBKK) 5. Bagaimana anda membantu Negara membina kecemerlangan dalam pendidikan ( KBKK) Bab 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Kedatangan Islam ke Tanah Melayu ( TERENGGANU,MELAKA,KELANTAN) 1. Perana pendakwah Islam di Asia Tenggara. 2. Kesan dalam pemerintahan/pentadbiran dan perundangan 3. Kesan dalam ekonomi – perdagangan, matawang, cukai 4. Ciri-ciri menjadi pemimpin (KBKK) 5. Sumbangan bidang perdagangan kepada Negara ( KBKK) 6. Kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup 7. Langkah mengekalkan Malaysia kuasa perdagangan (KBKK) Bab 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH Perkembangan di Eropah ( KELANTAN, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, SBP) 1. Zaman Gelap – maksud, sebab terjadi, ciri, sebab berjaya keluar dari zaman gelap, mengapa perdagangan tidak berkembang 2. Peranan baron 3. Keadaan petani zaman gelap 4. Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan 5. Faktor zaman gelap berakhir 6. Perbandingan sistem feudal dengan Ker. Melayu Melaka. 7. Revolusi Pertanian dan Perindustrian. 8. Iktibar zaman gelap/ bagaimana mampu menyaingi kemajuan Eropah (KBKK) 9. Usaha bagi elakkan zaman gelap berlaku di negara kita. (KBKK) Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA( TERENGGANU) Kesan-kesan Dasar Ekonomi 1. Peraturan Tanah sebelum dan selepas kedatanagan British 2. Tujuan peraturan tanah 3. Dua jenis tanah yang diperkenalkan British 4. Peningkatan nilai tanah masa kini – mengapa (KBKK) 5. Cara memajukan sector hartanah – (KBKK) TINGKATAN 5 BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA (MELAKA ) 1. Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara 2. Perkembangan nasionalisme di Filipina dan Indonesia 3. Tindakan elakkan penjajahan (KBKK) BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA ( KEDAH, KELANTAN, PERAK,SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, TERENGGANU, SBP) 1. Faktor pemangkin 2. Gerakan Islah – tokoh, maksud, akhbar, isu perjuangan, halangan, 3. Persatuan Melayu – tujuan, kejayaan dicapai, kegiatan 4. Kesatuan Melayu Muda - perkembangan , matlamat 5. Faedah menyertai persatuan di sekolah (KBKK) 6. Sikap pemimpin persatuan yang boleh dicontohi (KBKK) 7. Cara membangkitkan nasionalisme di Negara kita (KBKK) 8. Aktiviti memupuk semangat patriotic (KBKK) 9. Islah membantu memaju pemikiran / sumbangan gerakan Islah (KBKK) 10. Cabaran Malaysia menjadi negara maju (KBKK) 11. Adakah system pendidikan Malaysia dapat lahirkan modal insan cemerlang ? Nyatakan alasan. (KBKK) Bab 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ( KEDAH) 1. Warisan Kesultanan Melayu Melaka 2. Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan 3. Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK) BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (PERAK , NEGERI SEMBILAN ) 1. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 - Tokoh terlibat, isu menjadi panduan - Suruhanjaya Reid - peranan - Isi kandungan PTM 1957 - Kepentingan PTM 1957 2. Bagaimana PTM mendapat kemerdekaan (KBKK) 3. Sumbangan anda mengisi kemerdekaan (KBKK) BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGANU, PERAK , SELANGOR, NEGERI SEMBILAN , SBP, MELAKA, MERSING, KEDAH ) 1. Pembentukan Malaysia - Cadangan - Negeri yang terlibat - Faktor - Reaksi - Langkah kearah pembentukan - Manafaat penubuhan Malaysia - Iktibar menjayakan penubuhan Malaysia. 2. SuruhanjayaCobbold - Nama ahli - Tujuan penubuhan - Cadangan 3. Faedah pembentukan Malaysia (KBKK) 4. Bagaimana menjayakan gagasan Malaysia (KBKK) 5. Kerjasama kearah pembentukan Malaysia (KBKK) 6. Ciri-ciri kepimpinan pemimpin dalam usaha pembentukan Malaysia (KBKK) 7. Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK) BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGGANU, NEGERI SEMBILAN ) 1. Pilihanraya – SPR, Syarat pengundi, Calon, Proses pilihan raya, kepentingan pilihan raya 2. Badan Perundangan – syarat ahli dewan Negara, fungsi badan perundangan, proses lulus undang-undang 3. Peranan anda pastikan pilihan raya berkesan (KBKK) 4. Wajarkah pilihan raya diadakan di sekolah(KBKK) 5. Peranan generasi muda dalam memperkukuhkan system pemerintahan Negara (KBKK) 6. Sebab-sebab badan kehakiman diperlukan di setiap negara (KBKK) Bab 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN (PERAK, SBP, KEDAH, SELANGOR,TERENGGANU ) 1. Pembangunan dan Perpaduan Bangsa a. Laporan Barnes b. Penyata Razak c. Akhta Bahasa Kebangsaan d. Dasar Kebudayaan Kebangsaan e. Sukan Untuk Perpaduan – bagaimana boleh pupuk perpaduan f. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KBKK) g. Cadangan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia (KBKK) h. Kepentingan perpaduan kepada Negara(KBKK) i. Wawasan 2020 – tanggungjawab rakyat (KBKK) 2. Rukun Negara - mengapa diperkenalkan Bab 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA (KELANTAN, KEDAH, TERENGGANU, MELAKA, NEGERI SEMBILAN, MERSING, PERAK,SBP) 1. Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK), cara tingkatkan imej Negara (KBKK) 2. Perang Dunia 1 - faktor,peristiwa, kesan, 3. Perang Dunia Kedua – sebab, kesan 4. Malaysia dalam pertubuhan serantau – faedah, sumbangan, kejayaan 5. Langkah elak peperangan dan mewujudkan kesejahteraan (KBKK) Kepentingan semangat setiakawan (KBKK)