Saturday, April 10, 2010

MALAYAN UNION : LATIHAN PENGUKUHAN

1. Nyatakan ciri-ciri Malayan Union
i…………………………………………………
ii………………………………………………..
iii………………………………………………..
iv………………………………………………..
v…………………………………………………
vi………………………………………………..
vii………………………………………………..

2. Nyatakan kerakyatan Jus Soli.
i………………………………………………….
ii…………………………………………………
iii………………………………………………..
iv………………………………………………..


3. Senaraikan sebab-sebab pembentukan Malayan Union?
a)…………………………………………………………..
b)…………………………………………………………….
c)…………………………………………………………….
d)…………………………………………………………….
e)…………………………………………………………….

4. kerajaan Malayan Union diistiharkan pada………………di King’s House
Kuala Lumpur dan Gabenor pertama ialah ………………… .

5. Kongres melayu pertama pada……………….. di…………………dan
dihadiri………………….buah persatuan dan Kongres Melayu ke dua
pada…………

6. Raja Melayu berkumpul di…………….. pada………………..untuk
membantah ahli parlimen Britsh.

7. Akhbar Melayu yang menyuarakan bantahan terhadap Malayan Union.
i)……………………………………………………………………………….
ii)……………………………………………………………………………….
iii)……………………………………………………………………………..

No comments:

Post a Comment