Monday, August 9, 2010

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

a. Nyatakan lima (5) isi penting Persekutuan Tanah melayu 1957 (Buku Teks hlm. 127)
i. Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan
ii. Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri
iii. Melalui senarai persekutuan dan senarai negeri
iv. Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara
v.Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara kuatkuasa undang-undang permohonan dan naturalisasi
vi. Prinsip jus soli diterima
vi.Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
viii.Agama Islam sebagai agama Persekutuan
ixTanah simpanan Melayu dikekalkan
x. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
xi. Yang Di Pertuan Agung menjadi ketua negara
Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
Iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen
Pada peringkat Negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran
b.Senaraikan lima (5) kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
i. Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dibentuk dengan konsep Raja Berperlembagaan
ii. Wujudkan perpaduan yang jitu dan kerjasama antara kaum di Tanah Melayu
iii. Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
iv. Peluang kepada penduduk tempatan mentadbir negara mengikut acuan sendiri
v.Setiap kaum bersatu membentuk identiti masyarakat yang merdeka.
vi. Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan kaum diketepikan

c. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan keharmonian negara?
i. Bersikap toleransi antara kaum
ii. Hidup bersatu padu ke arah memajukan negara
iii. Mana-mana isi yang munasabah

No comments:

Post a Comment