Thursday, August 5, 2010

Pelindung Dua Bandar Suci

Sultan Selim 1 : berjaya menguasai Akkah dan Madinah pada tahun 1517. Beliau menggunakan gelaran ’ Pelindung Dua Bandar Suci”
Maksud Dua Bandar Suci ialah :
1. Makkah
2. Madinah

No comments:

Post a Comment