Wednesday, April 20, 2011

Tasik Tonle Sap, Faktor Kedatangan Agama Hindu dan Buddha serta Peranan Candi

1. Huraikan kepentingan Tasik Tonle Sap. (8 markah)
Tasik Tonle Sap membekalkan sumber air minuman kepada penduduk Angkor. Selain itu, pada musim banjir, limpahan air dari Sungai Mekong akan mengalir ke Tasik Tonle Sap. Pada musim hujan, keluasan tasik ini menjadi 300.78 km persegi.
Pada musim kemarau, kawasan tasik ini menjadi subur disebabkan mendapan lumpur yang subur. Selain itu, tasik ini juga membekalkan sumber protein seperti ikan kepada penduduk sekitar. Air dari Tasik Tonle Sap dapat dialirkan ke kawasan penanaman padi dengan menggunakan terusan dan sistem pengairan.
Sumber air dari tasik ini dapat menampung keperluan penanaman padi bagi menyediakan bekalan beras yang mencukupi untuk penduduk Angkor dan seterusnya mengembangkan peranan kerajaan Angkor.

2.Terangkan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. (5 markah)
Pertama, kedatangan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan tentera atau ksyatria. Ia disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara.
Kedua, menerusi peranan pedagang atau vaisya, manakala pendapat ketiga mendakwa pengaruh Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.
Selain itu, pendapat keempat pula mengatakan bahawa proses itu berlaku melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja, yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan.

3. Jelaskan peranan candi (6 markah)
Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha. Candi juga berperanan sebagai rumah ibadat, di samping berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya.
Candi juga menjadi tempat menyimpan patung dewa utama bagi sesebuah kerajaan. Di samping itu, candi menjadi lambang keagungan seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan seni bina.
Candi juga melambangkan orde kosmos, seperti di Angkor Wat dan Candi Borobudur.

1 comment: