Thursday, April 21, 2011

Perubahan yang diperkenalkan oleh Barat di Indonesia

Apakah perubahan yang diperkenalkan oleh Barat dalam sistem pemerintahan di Indonesia (7 markah)
Setelah menguasai Indonesia, Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan.
Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral, manakala pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda.
Selain itu, Belanda juga menubuhkan jabatan kerajaan, contohnya Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian.
Belanda juga menubuhkan Dewan Tempatan, iaitu berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan.
Akhir sekali, Belanda menubuhkan Volksraad iaitu merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai satu langkah ke arah kemerdekaan. Penubuhan Volksraad adalah hasil desakan semua Sarekat Islam.

No comments:

Post a Comment