Thursday, April 21, 2011

Ciri-Ciri Umum Sistem Birokrasi Barat

Terangkan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara. (5 markah)

Ciri umum yang pertama ialah penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Ciri kedua, pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Ciri yang ketiga ialah pelaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan.
Ciri seterusnya ialah pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro dan pengenalan undang-undang Barat.

9 comments: