Thursday, July 22, 2010

TEORI KEDATANGAN ISLAM : SOALAN STRUKTUR

SOALAN SAMPEL
a) Siapakah yang mengemukakan teori Islam datang dari Semenanjung Tanah
Arab?
- John Crowford ( m.s. 175 )

b) Senaraikan tiga bukti yang menyokong hujah tokoh di atas.
- Catatan China, orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan
petempatan di Canton atau Amoy sejak 300 M
- Pedagang Arab menguasai perdagangan dari pelabuhan Iskandariah hingga ke China
- Perdagangan mereka berterusan setelah Islam berkembang di makkah
- Pedagang Arab berdagang ke China singgah di pelabuhan Melaka
- Catatan China menyatakan wujud perkampungan Islam bernama Ta shih di
Sumatera Utara 650 M
( m.s. 175-176 )


c) Berikan tiga alasan yang di kemukakaan oleh Syed Muhammad Naquib Al Attas bahawa
Islam di Asia Tenggara adalah dari Semenanjung Tanah Arab.
- Persamaan bahan penulisan dan sastera Asia Tenggara dengan Tanah Arab
- Tulisan jawi diambil dari bahasa Arab
- Adat resam dan budaya orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab seperti dabus
dan zapin
- Sastera tempatan seperti Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan pengislaman
Raja Merah Silu oleh Syeikh Ismail dan Raja Patani Phaya Tu Nakpa oleh
Syeikh Said keturunan Arab
( m.176 )
d) Nyatakan dua alasan yang dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia yang menyatakan Islam datang dari India.
- Khan Fo/ Canton menjadi pusat perniagaan di kalangan peniaga Arab
- Hubungan dagangan menyebabkan Islam berkembang di kalangan
peniaga China di negara China
- Peniaga China Islam menyebar Islam ke Asia Tenggara
( m.s.177 )


e) Namakan pelabuhan penting pada zaman Alauddin Khilji di India.
- Gujerat ( m.s. 177 )

No comments:

Post a Comment