Thursday, February 24, 2011

BAB 2 : PERLUASAN KUASA

1. Sebutkan 3 kawasan yang dikuasai oleh Alexander the Great :
i. Parsi
ii. Mesir
iii. Turkistan
iv. Samarkand
2. Apakah dua peristiwa yang membawa kepada keruntuhan empayar Yunani?
i. Kematian Alexander the Great
ii.Kemunculan Rom
3. Nyatakan dua perbezaan yang digunakan oleh Asoka dengan penakluk lain ketika meluaskan empayar:
i. Tidak menekan kekuatan ketenteraan
ii. Menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka

No comments:

Post a Comment