Friday, October 22, 2010

SOALAN RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2010

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.

F1 Mematuhi ajaran agama
F2 Mengukuhkan semangat cinta negara
F3 Mengamalkan budaya bangsa
F4 Mengeratkan perpaduan bangsa
F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
F7 Menguasai segala bidang kemahiran
F8 Menghindari budaya negatif
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar.

F1 Mempunyai organisasi tersusun
F2 Pemerintahan stabil
F3 Ekonomi maju
F4 Pengkhususan kerja
F5 Mempunyai ilmu
F6 Kemajuan tulisan
F7 Ada undang-undang
F8 Kuat berusaha
F9 Inovasi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting tamadun awal manusia dalam bidang pertanian kepada masyarakat hari ini?

F1 Memperkenalkan sistem pengairan
F2 Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanian
F3 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F4 Menggunakan cangkul
F5 Sabit
F6 Teknologi pembajakan
F7 Kaedah batas untuk tanaman
F8 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN


1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini?

F1 Pemerintahan stabil - demokrasi
F2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12
F3 Ekonomi maju
F4 Pertanian
F5 Perdagangan
F6 Perusahaaan
F7 Pendidikan
F8 Sains Teknologi
F9 Seni bina maju
F10 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanraya?

F1 Rakyat memilih wakil
F2 Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan raya
F3 Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyat
F4 Rakyat membuat keputusan politik
F5 Memilih pemimpin adil
F6 Pemimpin yang diterima majoriti
F7 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi?

F1 Jujur
F2 Adil
F3 Telus
F4 Ada ilmu mentadbir
F5 Tidak rasuah
F6 Bijak mentadbir
F7 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agraria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain?

F1 Tenaga kerja
F2 Bekalan beras
F3 Barangan mewah
F4 Tembikar/gelas dan manik dari China/tekstil dari India
F5 Bahan mentah/ hasil hutan
F6 Kenderaan/ gajah
F7 Kayu untuk membuat kapal
F8 Tukang kayu dan tukang batu
F9 untuk menjaga kebajikan rakyat jelata
F10 Keperluan perdagangan/jual beli/barter
F11 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya?

F1 Ekonomi saling bergantung
F2 Taat pemerintah
F3 Struktur masyarakat teratur
F4 Taat kepada agama Hindu/Buddha
F5 Mencintai seni seperti candi
F6 Melalui karya sastera
F7 Berbahasa Sanskrit
F8 Tolong menolong
F9 Berfikiran terbuka
F10 Bersatu padu
F11 Hormat
F12 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?

F1 Kerajaan stabil
F2 Ekonomi maju
F3 Pertanian – padi
F4 Perdagangan
F5 Pengairan
F6 Taat kepada agama
F7 Pemerintahan
F8 Kesenian
F9 Kesusasteraan
F10 Bahasa Sanskrit
F11 Semangat cekal
F12 Berdikari
F13 Rajin berusaha
F14 Tidak putus asa
F15 Mahir ilmu pelayaran
F16 Berani belayar
F17 Semangat meneroka
Mana-mana jawapan munasabahBAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH


1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan?

F1 Perpaduan kaum luntur
F2 Hilang nilai kemanusiaan
F3 Tiada keadilan sosial
F4 Keselamatan terancam
F5 Institusi keluarga runtuh
F6 Penindasan ekonomi
F7 Peperangan
F8 Pegangan agama semakin longgar
F9 Wanita tertindas
F10 Mana-mana jawapan munasabah

2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah?

F1 Berakhlak mulia
F2 Bertolak ansur
F3 Kepimpinan melalui teladan
F4 Menghormati hak asasi
F5 Mengelakkan isu-isu sensitif
F6 Bekerjasama
F7 Amalan bersaudara
F8 Bersikap jujur
F9 Hormat agama lain
F10 Mana-mana jawapan munasabah


3. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w.?

F1 4 sifat terpuji
F2 Al Amin
F3 Kepimpinan
F4 Ketua keluarga
F5 Keagamaan
F6 Pengampun
F7 Ketabahan
F8 Kebijaksanaan
F9 Kesabaran
F10 Mana-mana jawapan munasabah

4. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam?

F1 Bijak mengatur strategi
F2 Mempertahankan akidah
F3 Kesabaran
F4 Pengorbanan
F5 Mempertahankan kebenaran
F6 Islam bersaudara
F7 Tidak bermusuh
F8 Jangan berdendam
F9 Tabah
F10 Penyebaran Islam diteruskan
F11 Tidak berputus asa
F12 Memohon pertolongan Allah
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?

F1 Permuafakatan
F2 Toleransi antara kaum
F3 Mengutamakan keamanan
F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F5 Menghindari sifat dendam
F6 Kebebasan beragama
F7 Hak orang Islam
F8 Hak bukan Islam
F9 Islam bersaudara
F10 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?

F1 Mempertahankan diri
F2 Menjaga keamanan negara
F3 Mempertahankan agama
F4 Menentang kezaliman
F5 Menegakkan akidah
F6 Menjaga maruah
F7 Pencabulan perjanjian
F8 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?

F1 Khalifah berwibawa
F2 Perancangan rapi
F3 Sedia melaksana pembaharuan
F4 Berwawasan
F5 Musyawarah
F6 Mengikut hukum Islam
F7 Kemajuan ilmu
F8 Kemajuan ekonomi
F9 Kemajuan sosial
F10 Kekuatan tentera
F11 Perkembangan pendidikan
Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia?

F1 Akidah kukuh
F2 Cinta negara
F3 Berilmu
F4 Tolak ansur
F5 berdisiplin/bermoral
F6 Semangat patriotisme
F7 menghormati tokoh-tokoh dan pejuang
F8 Semangat jihad
F9 Memperkukuhkan ketenteraan negara
F10 Berkorban untuk negara
F11 Senjata berteknologi
F12 Perpaduan kaum
Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan kita hari ini?

F1 Mencari ilmu hukumnya wajib
F2 Mencintai pengetahuan
F3 Membina universiti
F4 Pelbagai jurusan
F5 Berdisiplin
F6 Menterjemah
F7 Membawa masuk karya asing
F8 Aktiviti penyelidikan
F9 Mengukuhkan ekonomi
F10 Pendidikan untuk semua
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?

F1 Wajib kepada semua umat Islam
F2 Islam merata dunia
F3 Islam istimewa
F4 Sebar cara aman
F5 Tiada paksaan
F6 Musuh Islam ditentang
F7 Raja menerima baik Islam
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara?

F1 Kewajipan kepada agama Islam
F2 Pendidikan wajib
F3 Karya Islam dicontohi
F4 Cara hidup Islam – aurat
F5 Islam bersaudara
F6 Saling membantu
F7 Zakat
F8 Sedekah
F9 Jimat cermat
F10 Menyayangi
Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, apakah unsur-unsur Islam yang boleh memajukan ekonomi masyarakat hari ini?

F1 Rajin bekerja
F2 Jujur
F3 Bersungguh-sungguh
F4 Sistem timbang/sukat yang adil
F5 Menghindarkan riba
F6 Mencari rezeki yang halal
F7 Bersedekah/berzakat
F8 Berjimat cermat/tidak boros
F9 Tidak mengemis
F10 Tidak penipuan dan penindasan
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk agama Islam?

F1 Khalifah Islam
F2 Nasihat ulama
F3 Undang-undang syariah
F4 Pendidikan agama
F5 Tulisan jawi
F6 Seni Khat
F7 Menolak mungkar
F8 Menghindar dosa
F9 Mencari pahla
F10 Halal haram
Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1 Menuntut ilmu wajib
F2 Pendidikan Al Quran/Muqaddam
F3 Istana pusat pengajian Islam
F4 Kitab seperti Tasawuf
F5 Cerita hikayat seperti Amir Hamzah
F6 Ilmu fardhu ain
F7 Pendidikan madrasah
F8 Pengenalan tulisan jawi
F9 Mencintai ilmu
F10 Kedatangan ulama
Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abasiyah dan Uthmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaan Kesultanan Melayu?

F1 Konsep Sultan
F2 Dibantu ulama
F3 Khalifatul Mukminin
F4 Undang-undang syariah
F5 Hukum jenayah
F6 Hukum faraid
F7 Perlantikan raja baiah
F8 Mazhab Shafie
F9 Undang-undang keluarga Islam
F10 Amanah dalam pekerjaan
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

1. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.

F1 Politik kekal stabil
F2 Kebajikan rakyat
F3 Keamanan dijaga
F4 Agama dijaga
F5 Elak perpecahan
F6 Ekonomi stabil
F7 Utama pendidikan
F8 Elak campurtangan luar
F9 Majukan perdagangan
F10 Kemajuan teknologi
Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu?

F1 Golongan pemerintah ( raja )
F2 Golongan yang diperintah (rakyat )
F3 Golongan hamba
F4 Raja mutlak
F5 Pentadbiran dibantu pembesar
F6 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar
F7 Pembesar dinaungi raja
F8 Pembesar memberi khidmat kepada Raja
F9 Cukai kepada Raja
F10 Hamba memberi khidmat kepada pembesar
Mana-mana jawapan munasabah

3. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah.

F1 Agama diseleweng
F2 Berpegang kepada ajaran agama
F3 Elak rasuah
F4 Sikap bertoleransi
F5 Tidak fanatik
F6 Berlaku adil
F7 Jangan menindas
F8 Mana-mana jawapan munasabah

4. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah.

F1 Semangat inkuiri.
F2 Mendalami ilmu
F3 Sedia berubah
F4 Perubahan gaya hidup masyarakat
F5 Perkembangan intelektual.
F6 Yakin diri
F7 Perdagangan maju
F8 Ilmu baru diteroka
F9 Mencari kebenaran
F10 Mana-mana jawapan munasabah

5. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.

F1 Sikap berani
F2 Semangat meneroka
F3 Keyakinan diri
F4 Semangat ingin tahu
F5 Meluaskan pengetahuan
F6 Suka meneroka ilmu
F7 Semangat gigih berusaha
F8 Sanggup menghadapi risiko
F9 Kecekalan
F10 Tidak mudah putus asa
Mana-mana jawapan munasabahBAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan peningkatan jumlah penduduk imigran Cina dan India di Tanah Melayu.

F1 Masyarakat majmuk
F2 Petempatan berbeza
F3 Jenis pekerjaan
F4 Bahasa berbeza
F5 Interaksi kaum
F6 Perpaduan kaum
F7 Pendidikan
F8 Taraf hidup beza
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika Pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?

F1 Miskin
F2 Jual tanah
F3 Bertani
F4 Tiada kemudahan
F5 Pengangkutan
F6 Terpinggir
F7 Tradisional
F8 Taraf hidup beza
F9 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Undang-Undang British berkaitan ekonomi khasnya tanah kepada masyarakat Melayu?

F1 Mengelakkan tanah milik orang Melayu diceroboh
F2 Tanah menjadi berharga/komersial
F3 Perlu mendapat kebenaran pejabat tanah
F4 Ekonomi wang dalam kalangan orang Melayu
F5 Urusan jual beli / barang dibayar dengan wang
F6 Orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah
F7 Terpaksa menjual tanah untuk membayar hutang
F8 Orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisional
F9 Pelbagai cukai diperkenalkan
F10 Mana-mana jawapan munasabah

PECUTAN AKHIR KBKK TINGKATAN 5

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing.

F1 Mengukuhkan semangat cinta negara
F2 Mengeratkan perpaduan bangsa
F3 Menjaga nama baik negara
F4 Tidak bekerjasama dengan kuasa asing
F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
F7 Menguasai segala bidang kemahiran
F8 Mengukuhkan pasukan tentera
F9 Meningkatkan sains teknologi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem Birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?

F1 Perkhidmatan awam kemas
F2 Penglibatan rakyat dalam pentadbiran
F3 Raja mengikut perlembagaan
F4 Pengenalan sistem persekutuan
F5 Kemudahan awam
F6 Pengangkutan
F7 Perhubungan
F8 Pendidikan moden
F9 Kemajuan sains teknologi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini?

F1 Menerapkan semangat patriotik di sekolah
F2 Menjaga nama baik negara di mana sahaja
F3 Melengkapkan diri dengan ilmu
F4 Bersatu padu semua kaum
F5 Mempunyai semangat kepimpinan
F6 Mempertahankan kedaulatan negara
F7 Sikap berdisiplin
F8 Gigih berusaha
F9 Tolong-menolong / bekerjasama
F10 Mana-mana jawapan munasabah

4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?

F1 Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi
F3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan
F4 Raja kehilangan kuasa
F5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro
F6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran
F7 Pengenalan sistem undang-undang Barat
F8 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9 Raja menerima penasihat Barat
F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruh
Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara?

F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
F2 Bersatu padu dalam perjuangan
F3 Mempunyai semangat kepimpinan yang baik
F4 Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulat
F5 Sikap berdisiplin
F6 Gigih berusaha
F7 Tolong-menolong / bekerjasama
F8 Mempunyai semangat setia negara yang tinggi
F9 Sanggup berkorban untuk bangsa
F10 Kebijaksanaan pemimpin
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pejuang tanah air seperti Dol Said, Tok Janggut, Dato Bahaman dan lain-lain, apakah nilai yang boleh diteladani oleh anda sebagai warganegara Malaysia yang patriotik?

F1 Cinta akan negara
F2 Tidak putus asa
F3 Berani berjuang
F4 Sanggup berkorban
F5 Semangat kental
F6 Benci penjajahan
F7 Mempertahankan tanah air
F8 Tidak mengalah
F9 Mana-mana jawapan munasabah
2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah media massa amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang?

F1 Membetulkan pandangan salah
F2 Memberi kesedaran
F3 Mengkritik pemimpin yang salah
F4 Menyebarkan ilmu
F5 Memperjuangkan rakyat
F6 Memberi teladan
F7 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan peristiwa pahit zaman penjajahan yang boleh menimbulkan perasaan berani mempertahankan negara kepada generasi hari ini?

F1 Kezaliman kuasa Jepun
F2 Pembunuhan oleh Bintang 3
F3 Parti Komunis Malaya
F4 Kebuluran makanan zaman komunis
F5 Pembunuhan rakyat tidak berdosa komunis
F6 Kezaliman penjajah seperti Birch
F7 Penipuan dalam perjanjian seperti perjanjian Pangkor
F8 Pembunuhan pejuang seperti Tok Janggut
F9 Mana-mana jawapan munasabah

4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kejayaan yang dicapai oleh Gerakan Islah di Tanah Melayu?

F1 Berjaya menghadapi halangan Kaum Tua/Penjajah
F2 Menyedarkan kepentingan pendidikan
F3 Membela pendidikan wanita/perempuan
F4 Mendirikan madrasah
F5 Memajukan pendidikan dunia dan akhirat
F6 Pendidikan Ilmu Hisab
F7 Pendidkan Bahasa Inggeris
F8 Ilmu Fardu ain
F9 Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan persatuan dan politik kurang menonjol di Sabah dan Sabah?

F1 Tidak tersebar di kawasan pedalaman
F2 Masalah perhubungan
F3 Taraf pendidikan yang masih rendah
F4 Pengangkutan mundur
F5 Ekonomi kurang berkembang
F6 Kurang kesedaran politik
F7 Mana-mana jawapan munasabah
BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

1. Pada pandangan anda, mengapakah konsep Realpolitik yang dipegang oleh pemimpin Itali dan Jerman jika diamalkan pada hari ini akan menghancurkan keharmonian dunia?

F1 Pembunuhan
F2 Kuku besi
F3 Tipu helah
F4 Pemalsuan dokumen
F5 Provokasi
F6 Penipuan
F7 Ugutan
F8 Perang
F9 Diktator
F10 Tidak mengikut undang-undang
F11 Ekonomi mundur
F12 Kejam
Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini?

F1 Menjamin kedaulatan
F2 Taat pemerintah
F3 Hukuman adil
F4 Mengikut protokol
F5 Berdisiplin
F6 Pembahagian kuasa raja dan menteri
F7 Sopan santun
F8 Bertoleransi
F9 Pentadbiran kemas
F10 Bersatu padu
F11 Saling hormat
Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan mengapakah Adat Perpatih dikatakan mempunyai amalan demokrasi?

F1 Raja tidak berkuasa mutlak
F2 Agihan kuasa mengikut peringkat
F3 Musyawarah
F4 Muafakat
F5 Keputusan ramai
F6 Semangat kerjasama
F7 Kedaulatan di tangan rakyat
F8 Perundingan Raja dan Undang
F9 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke atas negara kita jika Malayan Union berjaya dilaksanakan oleh penjajah British?

F1 Raja hapus
F2 Negeri Melayu hapus
F3 Adat istiadat Melayu hilang
F4 Agama Islam bukan agama rasmi
F5 Bahasa Melayu terpinggir
F6 Ekonomi Melayu mundur
F7 Imigran menguasai ekonomi
F8 Kerakyatan longgar
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pendapat anda, apakah kebaikan penubuhan negara Persekutuan seperti Persekutuan Tanah Melayu?

F1 Perkongsian kekayaan
F2 Negara lebih besar
F3 Penduduk ramai
F4 Kekuatan ketenteraan
F5 Pasaran ekonomi
F6 Negeri kaya membantu miskin
F7 Hubungan kerajaan persekutuan dan negeri
F8 Kerjasama persekutuan dan negeri
F9 Muafakat
F10 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


1. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan?

F1 Latihan mentadbir
F2 Pengalaman memerintah
F3 Persediaan merdeka
F4 Toleransi kaum
F5 Sokongan rakyat
F6 Perpaduan kaum
F7 Sokongan British
F8 Mana-mana jawapan munasabah2. Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi seperti dalam Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?

F1 Elak perasaan perkauman
F2 Kerjasama
F3 Permuafakatan
F4 Tidak berlaku perbalahan
F5 Kestabilan ekonomi
F6 Hormat menghormati
F7 Pelabur asing
F8 Agihan kekayaan
F9 Mana-mana jawapan munasabah

3. Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan?

F1 Mengelak pertumpahan darah
F2 Kemerdekaan lebih terancang
F3 Memelihara perpaduan kaum
F4 Dapat terus kerjasama British selepas merdeka
F5 Rakyat lebih bersedia
F6 Tiada kerosakan harta benda
F7 Ketenteraman awam
F8 Lebih matang dan dihormati dunia
F9 Mana-mana jawapan munasabah

4. Bagaimanakah tolak ansur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh membantu negara kita untuk lebih maju pada masa hadapan?

F1 Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu
F2 Mengambil berat terhadap sesuatu isu
F3 Bergembling tenaga untuk memajukan ekonomi
F4 Menjaga kestabilan politik
F5 Menjaga sentimen perkauman
F6 Bertoleransi
F7 Merealisasikan konsep 1 Malaysia
F8 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?

F1 Kemajuan ekonomi
F2 Perniagaan
F3 Pasaran
F4 Kestabilan politik
F5 Bantuan persekutuan
F6 Peluang mentadbir
F7 Kemudahan awam
F8 Pengangkutan
F9 Perhubungan
F10 Pendidikan
F11 Universiti
Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia?

F1 Perpaduan rakyat penting
F2 Sikap matang
F3 Mengelak perang
F4 Mementingkan diplomasi
F5 Melalui meja perundingan
F6 Perang menghancurkan negara
F7 Berhati-hati dengan anasir luar
F8 Berjuang untuk negara
F9 Semangat patriotisme
F10 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

1. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia?

F1 Kecekapan mentadbir
F2 Keadilan rakyat
F3 Menjamin taat setia kepada negara
F4 Hak asasi rakyat
F5 Rujukan mentadbir
F6 Ketenteraman awam
F7 Agihan kuasa persekutuan negeri
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia?

F1 Melindungi rakyat pelbagai kaum
F2 Ketika darurat
F3 Melindungi Islam
F4 Kebebasan agama
F5 Melindungi hak orang Melayu
F6 Melindungi kerakyatan kaum lain
F7 Perpaduan kaum
F8 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?

F1 Lambang kedaulatan
F2 Semangat patriotisme
F3 Cinta akan negara
F4 Perpaduan kaum
F5 Taat kepada negara
F6 Pembakar semangat
F7 Mana-mana jawapan munasabah

4. Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri amat penting?

F1 Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan
F2 Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil
F3 Mengurangkan perbalahan antara etnik
F4 Menjamin keharmonian dan hubungan baik
F5 Toleransi untuk kepentingan bersama
F6 Memudahkan pembangunan ekonomi
F7 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju?

F1 Bantu ekonomi bumiputera
F2 Pertanian dagang
F3 Usahawan tani
F4 Bekalan makanan
F5 Mengurang import
F6 Keselamatan ketika darurat
F7 Petani miskin dibantu
F8 Mana-mana jawapan munasabah
2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita hari ini?

F1 Memajukan diri
F2 Pembangunan negara
F3 Sahsiah anak muda
F4 Tuntutan agama
F5 Peluang pekerjaan
F6 Pemimpin berwibawa
F7 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan Cita-cita Wawasan 2020?

F1 Ekonomi maju
F2 Pendapatan tinggi
F3 Kestabilan politik
F4 Maruah bangsa
F5 Kemajuan ilmu
F6 Masyarakat penyayang
F7 Agihan ekonomi
F8 Perpaduan
F9 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

1. Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua?

F1 Kehilangan nyawa
F2 Rosak harta benda
F3 Tamadun rosak
F4 Kanak-kanak/wanita
F5 Perpecahan negara
F6 Pendidikan terjejas
F7 Masyarakat hancur
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua negara?

F1 Tiada musuh
F2 Ekonomi stabil
F3 Tiada ancaman kuasa besar
F4 Negara aman
F5 Rakyat bersatu
F6 Mana-mana jawapan munasabah
3. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak perang daripada berlaku?

F1 Patuh undang-undang
F2 Hormat negara lain
F3 Jadi ahli PBB
F4 Berdiplomasi
F5 Muafakat
F6 Mana-mana jawapan munasabah

4. Pada pandangan anda, apakah kesan perkembangan globalisasi pada zaman kini?

F1 Jurang antara luar bandar dengan bandar
F2 Jurang antara negara maju dengan membangun
F3 Menyekat peluang pekerjaan
F4 Merendahkan taraf hidup
F5 Perkembangan masalah sosial
F6 Mewujudkan sikap individualistik
F7 Persaingan tidak sihat
F8 Penindasan golongan kaya terhadap orang miskin
F9 Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia sepatutnya menghadapi cabaran globalisasi?
F1 Memajukan prasarana ICT
F2 Mengambil peluang dan faedah ICT
F3 Mempromosikan penggunaan ICT
F4 Memajukan projek Koridor Raya Multimedia
F5 Menyediakan e-pendidikan
F6 Menjadi warga global
F7 Mengamalkan e-dagang
F8 Mana-mana jawapan munasabah
Posted by laman sejarah at 10:23 PM 0 comments Links to this post
Wednesday, October 6, 2010
PayBox
PayBox
Posted by laman sejarah at 10:11 PM 0 comments Links to this post
Tajuk-Tajuk Ramalan SPM oleh Guru Cemerlang Sejarah Kelantan
TINGKATAN 4
BAB 1
1. TAMADUN INDUS
- Contoh 2 buah bandar terancang
- Keistimewaan bandar terancang
- Proses pembentukan tamadun Indus
- Faktor kejayaan tamadun Indus membina bandar terancang
- Punca kejatuhan tamadun Indus
- Mengapakah pembangunan sesebuah bandar perlu dirancang terlebih dahulu
- Faktor perkembangan bandar
- Sebab tamadun Indus dapat membina bandar terancang
- Bagaimana amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita
- Apakah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membina bandar terancang.
- 3 ciri bandar terancang
- Struktur masyarakat tamadun Indus
- Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kejayaan tamadun Indus kepada negara kita.
- Kegiatan ekonomi masyarakat Indus
- Sumbangan Tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia.
- Peranan generasi muda dalam mengekalkan kemajuan tamadun negara kita.
- Proses pembentukan Tamadun Indus
- Organisasi Sosial masyarakat Indus
- Mengapa pembentukan bandar terancang penting dalam kehidupan masyarakat kini

2. TAMADUN HWANG HO
- Proses pembentukan tamadun Hwang Ho
- Ciri-ciri tamadun Hwang Ho
- Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam pertanian
- Kepercayaan masyarakat Hwang Ho
- Struktur masyarakat Tamadun Hwang Ho
- Peranan pembesar
- 2 ciri negara kota Hwangt Ho /Anyang

2. TAMADUN MESIR

- Sistem perkembangan tulisan
- Di mana system tulisan dicatat
- Tujuan sistem tulisan diwujudkan
- Kenapa sistem pendidikan penting kepada tamadun Mesir
- Sumbangan tamadun Mesir kepada perkembangan ilmu

BAB 2
3. TAMADUN INDIA
- Kegiatan ekonomi di tamadun India
- Sistem pendidikan
- Cara Malaysia mencapai status negara maju


BAB 3
1. PENGARUH HINDU DAN BUDDHA
- Kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
- Pengaruh dalam sistem pentadbiran
- Tujuan pembinaan Candi
- Kepentingan bahasa Sanskrit
BAB 4
1. NABI MUHAMMAD S.A.W
- Sifat-sifat nabi Muhammad s.a.w
- Peranan nabi sebagai ketua keluarga
- Kenapa nabi Muhammad bertahanuth di gua Hira’
- Kepentingan membaca / surah Iqra’

BAB 5
1. PERJANJIAN AQABAH
- Suku kaum yang terlibat dalam perjanjian
- Syarat perjanjian Aqabah I & II
- Kesan Perjanjian Aqabah II
- Apakah Nilai daripada Perjanjian Aqabah
2. HIJRAH KE MADINAH
- Faktor penghijrahan
- Kepentingan hijrah kepada peradaban dunia
- Iktibar kejayaan nabi hijrah ke Madinah
- Piagam Madinah

3. PEPERANGAN DALAM ISLAM
- Prinsip peperangan dalam Islam
- Islam tidak berkembang secara paksaan
- Cara-cara / Strategi penyebaran Islam di luar Kota Mekah dan Madinah
- Cara-cara mengelak berlakunya peperangan

4. PERJANJIAN HUDAIBIYAH / PEMBUKAAN KOTA MEKAH
- Sebab nabi membuka semula Kota Mekah
- Mengapa Kota Mekah mudah dibuka oleh tentera Islam
- Kepentingan pembukaan semula kota Mekah
- Ketokohan Nabi yang boleh diteladani
- Kenapa perlu mengamalkan sikap bermaaf-maafan dalam kehidupan seharian
- Sebab pengislaman al-Abbas dan Abu Sufiyan

BAB 6
1. BANI UMAIYAH
- Pengasas tahap pertama dan kedua
- Tokoh ilmuan Bani Umaiyah
- Sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah
- Sumbangan dalam bidang perubatan
- Langkah pemimpin negara kita untuk menjadikan Malaysia hub-hub
pendidikan antarabangsa


BAB 7
1. KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA
- Teori dan bukti kedatangan Islam dar Arab / China /India
- Peranan pedagang dalam menyebarkan Islam
- Sebab A.T menjadi tumpuan pedagang asing
- Pandangan John Crawford dan Syeid Naquib tentang bukti kedatangan Islam dari Tanah Arab
- Apakah unsur-unsur Islam yang boleh membawa kemajuan ekonomi masyarakat A.T
- Apakah budaya Arab yang masih diamalkan oleh masyarakat di Malaysia.
- Sifat-sifat pedagang yang membantu penyebaran Islam
- Bagaimanakah generasi muda dapat menerapkan unsur-unsur
Islam dalam perdagangan
- Faktor perkahwinan dan perdagang dalam penyebaran Islam.
- Namakan tokoh sejarawan yang mengemukakan teori Islam ke A.T.
- Sebab pedagang Arab membina perkampungan di AT.
- Unsur persamaan pada ketiga-tiga teori kedatangan Islam ke A.T.
- Cara pedagang Arab menyebarkan Islam ke A.TBAB 8
1. PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN
- Kepentingan Pendidikan tidak formal
- Peranan Istana sebagai pusat pendidikan
- Bagaimanakah sistem pondok dan sistem madrasah dilaksanakan
2. PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI
- Sebab Melaka menjadi pusat perdagangan
- penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu.
- Peraturan percukaian yang diamalkan semasa KMM
- Perkembangan sistem mata wang kerajaan Melayu tradisional
- Kepentingan cukai kepada sesebuah negara

3. PENGARUH SENIBIA
- Pengaruh senibina Cina pada masjid di Malaysia
- Perbandingan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung


BAB 10
1. PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR
- Faktor kemasukan/ penghijrahan imigran (India /China)
- Cara kemasukan kaum imgran
- Bagaimana British menangani penindasan terhadap imigran Cina dan India
- Sebagai pemimpin apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelak negara bergantung kepada tenaga buruh asing
- Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum T. Melayu
- Cara-cara / langkah mengukuhkan perpaduan kaum
- Kesan sosial/ ekonomi akibat kemasukan buruh Cina dan India.
- Kesan daripada pembentukan masyarakat berbilang kaum.
- Sistem kemasukan buruh Cina.
- Sistem Pengambilan Kakitangan
- Jelaskan cara kemasukan buruh India melalui Sistem Kanggani
- Kebaikan daripada kemasukan buruh luar
- Cara-cara memupuk perpaduan kaum di Malaysia
2. KESAN-KESAN DASAR BRITISH
- Ciri-ciri pendidikan Venarkular di Tanah Melayu
- Bagaimana anda berusaha mengisi kemerdekaan negara
- Perubahan Undang-undang tanah
- Pengenalan undang-undang tanah oleh British
3. TANAMAN KOMERSIAL
- Sebutkan 3 jenis tanaman komersial yang diperkenalkan oleh British
- Faktor penglibatan pemodal Eropah dan China dalam bidang pertanian komersial.
- Punca wujudnya dwiekonomi
- Sistem Kangcu
Tingkatan 5
Bab 1
1. Birokrasi Barat
- Ciri / tujuan / kesan
- Struktur pentadbiran Negeri Selat
- KBKK : Mengapakah pentadbiran di negara kita perlu dipertahankan ?
2. Nasionalisme di AsiaTenggara
- Maksud nasionalisme
- Perkembangan/Ciri-ciri nasionalisme Tahap 1 dan tahap 2
- Langkah Barat menangani nasionalisme di AT
- Gerakan nasionalisme di Thailand
a. Nama tokoh pemodenan / tokoh nasionalisme
b. Majlis pentadbiran
c. Kesan-kesan pemodenan
d. Sebab-sebab nasionalisme tahap 1
e. Kesan gerakan tahap pertama
f. Peranan / tindakan Phibul
g. Sebab Thailand tidak dijajah
- KBKK : Bagaimanakah rakyat Malaysia menunjukkan
semangat nasionalisme ?

Bab 2
. 1. Peristiwa penentangan James Brooke
2. Gerakan Islah
-Tokoh / akhbar dan majalah / matlamat / idea (mesej) perjuangan / cara perjuangan
- Halangan / undang-undang / Kaum Tua
- Apakah kejayaan Gerakan Islah di Tanah Melayu
- Mengapakah British memberi tekanan kepada Gerakan Islah
- Peranan media cetak dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan
3. Persatuan-persatuan Melayu
- KMS / PASPAM / KMM : matlamat penubuhan dan isu
- Tokoh dan peranan
- Sebab persatuan tidak menonjol di Sabah
- KBKK : Faedah menyertai persatuan di sekolah
Bab 3
1. Kesultanan Melayu Melaka
- Ciri negara bangsa
- Unsur warisan Melaka di Negeri-negeri Melayu
- Usaha mengukuhkan dan memajukan negara bangsa.
- Cadangan generasi muda agar mencintai warisan negara dan bangsa
Bab 4
1. Malayan Union

Bab 5
1. Suruhanjaya Reid
Bab 6
1. Pembentukan Malaysia
- Cadangan / tokoh
- Langkah pembentukan /Suruhanjaya Cobbold / JPPK
- Perjanjian Malaysia dan Akta Malaysia
- KBKK : Bagaimanakah cara mengekalkan keamanan di Malaysia
- Apakah prinsip yang dipegang oleh pegawai British dan pembesar
tempatan dalam menjayakan JPPK dan Suruhanjaya Cobbold ?
Bab 7
1. Maksud Raja Berperlembagaan
2. Bidang kuasa YDP Agong
- KBKK : Apakah kepentingan institusi Raja Berperlembagaan kepada negara ?
Cadangkan aktiviti yang dapat memupuk semangat menghormati
institusi beraja
3. Ciri –ciri Dewan Negara dan Dewan Rakyat
- KBKK : Berikan kepentingan pengagihan kuasa pentadbiran
Kebaikan konsep pengasingan kuasa di negara kita
4. Proses penggubalan undang-undang
5. Peranan Badan Pelaksana
6. Peranan Badan Kehakiman
7. Maksud negara Persekutuan
- Bidang kuasa Persekutuan / Negeri / Bersama
- KBKK : Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Negeri harus menjalin
hubungan baik ?
Usaha untuk mengekalkan kestabilan politik negara ?
Bab 8
1. Perkembangan Dasar Pendidikan Negara sebelum merdeka
- Laporan Barnes, Fenn Wu, Penyata Razak ,Laporan Rahman Talib
- KBKK : Sebagai pelajar bagaimana merealisasikan hasrat negara membentuk konsep 1Malaysia ?
Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan Malaysia melalui
dasar pendidikan
Bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui sistem pendidikan ?
2. Falsafah Pendidikan Malaysia
3. Langkah memartabatkan bahasa
- KBKK : Aktiviti meningkatkan penguasaan pelajar dalam Bahasa Melayu
4 Objektif / Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan
5. Sukan untuk perpaduan
- KBKK : Kepentingan perpaduan kaum kepada negara
Langkah kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah
6. Wawasan 2020 – matlamat dan cabaran
- KBKK : Bagaimanakah merealisasikan Wawasan 2020 ?
Bab 9
1. Perang Dunia Pertama – sebab dan kesan
- KBKK : Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain ?
- Langkah-langkah untuk mengelakkan peperangan / konflik
2. Blok Dunia dan Perang Dingin
3. Sebab Liga Bangsa gagal memainkan peranan
4. Komanwel – faedah dan peranan Malaysia
5. Negara-negara Selatan – ciri
6. NAM – ciri dan matlamat
7. OIC – faedah dan peranan /sumbangan kepada Malaysia
8. Globalisasi
- Maksud / konsep, faktor, cabaran, usaha, kesan
- KBKK : Sebagai seorang pelajar, apakah yang perlu dilakukan supaya Malaysia dapat terus bersaing dalam cabaran globalisasi ?
Posted by laman sejarah at 9:42 PM 0 comments Links to this post
Sunday, September 26, 2010
Soalan Ramalan JPN Kelantan SPM 2010 - Ting 4
TEMA 7 (BAB 1, 2 DAN 3 TINGKATAN 4)
SOALAN STRUKTUR

1. Tamadun Indus merupakan tamadun terawal di India. Tamadun ini juga dikenali sebagai tamadun Harappa.

(a) Apakah faktor pembentukan tamadun Indus ?
• Penduduk nomad membentuk petempatan kekal
• Sungai Indus menyediakan sumber air
• Sungai Indus mempunyai tanah yang subur
• Penduduk pandai menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Peningkatan hasil pertanian membawa kepada pertambahan penduduk
• Pertambahan penduduk menyumbang kepada perkembangan bandar
[2 markah]

(b) Namakan bandar yang terbentuk di lembah Indus.
• Mohenjo-Daro
• Harappa
[1 markah]

(c) Nyatakan susun lapis masyarakat Indus
• Golongan atasan
• Golongan bawahan
• Golongan atasan adalah pendeta dan pedagang
• Golongan bawahan adalah petani dan buruh
• Golongan paling bawah adalah hamba
[2 markah]

(d) Senaraikan dua kegiatan ekonomi Masyarakat Indus.
• Kegiatan perdagangan
• Kegiatan pertanian / bercucuk tanam
• Kegiatan pertukangan / pembinaan
• Kegiatan pembuatan / barangan logam dan tembikar
[2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus?
• Perlu cintakan ilmu
• Perlu gigih dan rajin
• Perlu pertukaran teknologi / kepakaran
• Perlu kreatif dan inovatif
• Menjalinkan hubungan diplomatik
• Sedia menerima pengaruh luar yang baik
• Menjalinkan hubungan perdagangan
• Mengutamakan kedamaian dan keamanan
• Mana-mana jawapan munasabah
[3 markah]


2.

(a) Apakah faktor utama pembentukan tamadun Indus ?
• Pembentukan petempatan di sepanjang sungai Indus
• Kesuburan tanah
• Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Meningkatkan penghasilan pertanian
• Pertambahan jumlah penduduk
• Perkembangan bandar/wujud bandar Mahenjo-Daro/ Harappa
• Bandar Lothal/Sutkagen Dor muncul sebagai bandar pelabuhan
[2 markah]

(b) Namakan bandar utama yang terbentuk di lembah Indus.
• Mahenjo-Daro
• Harappa
• Sutkagen Dor
• Lothal
[1 markah]

(c) Nyatakan susun lapis masyarakat Indus.
• Golongan Atasan/Golongan Pendita/ Pedagang
• Golongan Bawahan/Petani/Buruh/Hamba
[2 markah]

(d) Senaraikan dua kegiatan ekonomi masyarakat Indus.
• Perdagangan
• Pertanian
• Pertukangan
• Pembuatan
[2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus ?
• Kejayaan datang hasil daripada hubungan baik bgn Negara luar
• Kecemerlangan terbit hasil pertukaran pandangan dengan pihak lain
• Segala pengaruh luaran mestilah diadaptasikan dengan keadaan dan suasana tempatan
• Mana-mana yang munasabah-terima
[3 markah]3. Rajah di bawah menunjukkan sistem pentadbiran Tamadun Hwang Ho.

(a) Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang
• Anyang
[1 markah]

(b) Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.
• Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
• Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
• Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani
[2 markah]

(c) Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?
• Kezaliman pemerintah Raja Shang
• Kebangkitan golongan hamba
• Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan
[1 markah]
(d) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka ?
• Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
• Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
• Diminta melindungi Raja
• Memberikan bantuan tentera pada masa perang
• Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan
[3 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho?
• Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
• Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
• Bertanggungjawab memungut cukai
• Menguruskan pertahanan
• Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing
[3 markah]

4. Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.

(a) Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.
• Golongan raja
• Golongan Pembesar
• Golongan artisan
• Golongan Tentera
• Golongan Petani
• Golongan Hamba
( 2 markah )

(b) Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat dalam tamadun Hwang Ho.
• Animisme
• Politeisme
• Penyembahan roh nenek moyang
• Menyembah tuhan syurga/Shang-ti/tuhan bumi/Tu
• Menyembah sungai/bukit/gunung
• Menilik nasib menggunakan tulang oracle
( 2 markah )

(c) Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

• Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam
• dan musim menuai
• Menjalankan aktiviti harian/upacara perkahwinan/ pemburuan/pengkebumian
( 2 markah )

(d) Senaraikan dua ciri negara kota anyang dalam tamadun Hwang-Ho.
• Terletak di tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana/kuil/pusat pentadbiran
• Golongan raja/pembesar/agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi tembok bagi menghalang penceroohan musuh
• Dikelilingi perkampungan yang dihuni masyarakat petani
( 2 markah )

(e) Pada pendapat anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia.
• Pembinaan sistem pengairan/terusan
• Kemajuan dalam teknologi pembajakan
• Penciptaan cangkul/sabit
• Penggunaan batas
• Mencipta alat pertanian berasaskan besi
( 2 markah )

5. Aktiviti perdagangan tamadun India mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ketiga sebelum Masihi .

(a) Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman tamadun India pada masa itu.
• Senjata
• Gading gajah
• Emas
• Berlian
• mutiara
[2 markah]

(b) Senaraikan negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan dengan tamadun India.
• Macedonia
• Sri Lanka
• Asia Tengah
• Asia Tenggara
• China
[2 markah]

(c) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ketiga SM?
• Perdagangan dalaman di wilayah India
• Perdagangan dengan negara luar spt Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara dan China
• Terdapat pelabuhan penting spt Tamralipti
• Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan/Sresthin/ Persatuan Tukang kayu, tukang logam.
• Persatuan tukang kayu/tukang logam/tukang kulit
• Persatuan mengawal harga barangan
• Persatuan mengawal kualiti barangan
• Persatuan mengawal gaji pekerja
• Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan
• Raja mengawasi pelaksanaan undang-undang
• Mata wang emas digunakan sebagai medium jual beli
• Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
• Terdapat sektor perusahaan tekstil spt kain kapas & sutera
• Terdapat perusahaan barang kemas spt emas, batu permata dan mutiara.
• Pelbagai jenis cukai dikenakan spt hasil pertanian & buah-buahan
• Perdagangan maritim dijalankan dengan Alam Melayu, China, Rom & Sri Lanka
[4 markah]

(d) Berdasarkan tamadun India, bagaimanakah anda boleh meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat?
• Bersikap inovatif
• Berusaha membaiki & meningkatkan kehidupan sedia ada
• Mewujudkan sebuah negara aman
• Mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat/adil
• Mempunyai corak sistem pemerintahan yang sistematik
• Menjadi pemerintah yang berwibawa
• Meneliti dan menghayati perubahan/kemajuan yang telah berlaku dalam masyarakat lampau

[2 markah]

ESEI

1. Kematangan tamadun Indus terbukti melalui pencapaiannya yang cemerlang dalam berbagai-bagai bidang termasuklah perancangan bandar, kegiatan ekonomi serta aspek kerohanian dan kepercayaan.

(a) Nyatakan tentang proses pembentukan tamadun Indus. [4 markah]
• Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus
• Sungai Indus menyediakan sumber air
• Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Sungai Indus dapat menyuburkan tanah
• Berlaku peningkatan hasil pertanian
• Pertambahan jumlah penduduk
• Perkembangan bandar
• Dua bandar utama ialah Mohenjo-Daro dan Harappa

(b) Nyatakan enam keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. [6 markah]
• Bandarnya terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua.
• Bahagian utama ialah pusat pentadbiran.
• Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam dan tempat menyimpan hasil pertanian.
• Bahagian kedua menempatkan kawasan perumahan.
• Bandar dikelilingi oleh tembok.
• Bandar disusun berasaskan blok segi empat.
• Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya.
• Jalan raya berkeadaan lurus dan bersambung
• Bandar dihubungkan dengan sungai.

(c) Mengapakah masyarakat lembah Indus berjaya membina bandar terancang ? [6 markah]
• Memiliki kepakaran dari segi susun atur dan pengisian bandar.
• Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik.
• Kemajuan dalam ilmu geometri dan pembinaan.
• Pertembungan tamadun ini dengan tamadun lain
• Pertukaran teknologi dengan tamadun lain.
• Peningkatan mutu bahan binaan.
• Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggi.
• Penyesuaian pengaruh luar dengan keadaan tempatan.

(d) Terangkan organisasi sosial masyarakat Indus.
[10 markah]
• Terbahagi kepada dua golongan
• Golongan atasan
• Pendeta
• Pedagang
• Golongan bawahan
• petani
• buruh
• hamba

• Pendeta ialah kelas atasan yang utama
• Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh teutama bidang keagamaan

• Golongan bawahan memberikan ketaatan kepada golongan pendeta

• Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta

• Petani menjalankan aktiviti pertanian
• Petani menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa

• Buruh menjalankan kerja perburuhan
• Menjaga kebersihan
• Membina tembok di benteng
• Membina terusan

(e) Terangkan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia. [8 markah]
• Keupayaan masyarakatnya mengeksploitasi kelebihan yang ada untuk membina tamadun
• Mereka mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka.

• Perancangan bandarnya
• Mereka berjaya mewujudkan bandar Mahenjo-Daro dan Harappa.
• Kejayaan membina bandar adalah gabungan kepakaran dalam pelbagai segi.
• Contohnya kepakaran dari segi susun atur dan pengisiannya, kepakaran dalam ilmu geometri, kesenian dan matematik,

• Memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu bahan binaan.
• Menghasilkan batu-bata menggunakan suhu yang tinggi.

• Masyarakat Indus bersifat terbuka dalam membuat hubungan dengan tamadun lain.
• Mereka bertukar pandangan dengan tamadun Mesir dan tamadun Mesopotamia.
• Segala pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan.

• Mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan adalah faktor untuk mencapai kemajuan.

2. Tamadun Hwang Ho berkembang menjadi salah sebuah tamadun awal dunia kerana corak pemerintahannya yang bersistematik.

(a) Terangkan sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho.
• Sistem pemerintahan beraja /monarki
• Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang muda/anak lelaki raja
• Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan agama
• Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran

• Kuasa raja merupakan mandat dari tuhan
• Raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik
• Raja Shang keturunan pemerintah agama.
• Masyarakat percaya jika raja adil kerajaan dan rakyat hidup makmur dan sejahtera / direstui tuhan
• Pemerintah shang kehilangan mandat kerana mereka berlaku zalim

• Bangsawan dan pegawai kerajaan membantu raja
• Membantu raja memerintah bagi wilayah luar pusat pentadbiran
• Bertanggungjawab mentadbir wilayah
• Mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
• Memungut cukai,pertahanan dan undang-undang

• Pentadbiran wilayah
• Raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah
• Melantik pembesar tempatan/pembesar feudal mengendalikan disetiap wilayah
• Raja Chou dibantu oleh ketua menteri
• Dibantu oleh enam badan yang mengurus soal pertanian / tentera / upacara agama / kerja awam / hal ehwal monarki/undang-undang

• Mengikat pembesar temapatan melalui ikrar taat setia
• Pembesar dikehendaki memberi hadiah kepada Raja-raja Chou
• Hadiah seperti kereta kuda/senjata gangsa/hamba/ binatang
• Melindungi raja
• Memberi bantuan tentera semasa perang
• Diberi hak bertindak sebagai ketua agama dalam upacara pengorbanan

• Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak dinasti
• Bermula dengan Dinasti Hsia , Dinasti Shang dan Dinasti Chou
[6 markah]

(b) Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradaban dunia hari ini.
• Sistem pemerintahan monarki
• Mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno
• Diteruskan sehingga pemerintahan Dinasti Ching
• Gelaran raja ditukar kepada maharaja
• Konsep anak syurga dikaitkan dengan raja/maharaja
• Mandat dari syurga juga dikaitkan dengan maharaja
• Amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke 20

• Pembangunan pertanian
• Pembinaan sistem pengairan
• Pembinaan terusan
• Mengairi kawasan pertanian
• Mengelakkan berlakunya banjir

• Teknologi pertanian
• Teknologi pembajakan/penciptaan cangkul
• Sabit
• Menggunakan batas untuk penanaman
• Penggunaan alat pertanian diperbuat daripada besi

• Sistem tulisan
• Masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini
• Penggunaan secara meluas
• Dalam bidang penulisan dan percetakan
• Diajar di sekolah-sekolah di China
• Penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun

• Sistem kepercayaan
• Pemujaan roh nenek moyang
• Unsur pemujaan dari Dinasti Shang diteruskan mengikut kesesuaian masa
• Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barang perhiasan
• Konsep Yin / kuasa pasif dan Yang / kuasa aktif masih terdapat sehingga sekarang
• Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi
• Konsep Feng Hsui / hubungan antara manusia dengan alam sekitar berlandaskan falsafah Taoisme

• Sistem Kalendar
• Terdapat 30 hari dalam sebulan
• 360 hari dalam setahun
• Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
• Menggunakan kalendar untuk aktiviti harian / upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian

• Falsafah Perang Sun Tzu
• Karyanya the Art of War
• Membicarakan selok belok perang
• Bagaimana menangani musuh
• Diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa
• Diaplikasikan pula sebagai tektik dalam urusan perniagaan pada hari ini
[10 markah]

(c) Berdasarkan kemajuan pertanian tamadun Hwang Ho, bagaimanakah anda dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara anda. Berikan pendapat anda.
• Memilih pemimpin yang prihatin terhadap pembangunan pertanian
• Membina sistem pengairan yang baik di kawasan pertanian
• Memajukan tanah-tanah terbiar untuk tujuan pertanian
• Menggunakan bijih benih yang berkualiti
• Menggunakan teknologi /peralatan pertanian yang moden
• Penggunaan baja yang bersesuaian
• Mendapatkan pasaran pertanian secara meluas
• Mendapatkan bantuan modal daripada kerajaan
• Menggunakan teknik penanaman yang betul
• Mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi/pakar pertanian
• Menjadikan produk pertanian barangan komersial
• Pertanian adalah perniagaan
• Mana-mana jawapan yang munasabah
[4 markah]

TEMA 8 : BAB 4, 5, 6, 7 DAN 8 TINGKATAN 4
SOALAN STRUKTUR

Soalan 1
(a) Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622 – 630 Masihi
• Perang Badar
• Perang Uhud
• Perang Khandak
• Perang Tabuk
[2 markah]

(b) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan
• Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
• kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
• Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
• Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
• Dilarang merobohkan tempat ibadat
[2 markah]

(c) Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.
• Apabila diserang oleh musuh
• Untuk mencari keamanan
• Untuk memelihara tempat ibadat
• Menjaga maruah negara
• Memelihara daripada kemusnahan harta benda
• Melindungi orang yang tidak berdosa
[2 markah]

(d) Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan
• Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
• Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
• Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai
[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ?
• Mengamalkan akhlak yang mulia
• Saling bertolak ansur
• Kepimpinan melalui teladan
• Menghormati hak asasi
• Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan
• (Mana-mana yang munasabah)
[2 markah]

2. Perjanjian Hudaibiyah telah menjadi perintis kepada pembukaan semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi.
(a) Nyatakan dua syarat Perjanjian Hudaibiyah.
• Gencatan senjata selama 10 tahun
• Kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah
• Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan
• Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula
• Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7 Hijrah)
[2 markah]

(b) Nyatakan sebab Nabi Muhammad s.a.w berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi.
• Orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
• Tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui bersama
• Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam
• Strategi jangka panjang penyebaran Islam
[2 markah]

(c) Mengapakah Kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam?
• Pengislaman al-Abbas dan Abu Suffian
• Jaminan keselamatan oleh Nabi Muhammad s.a.w
• Bilangan tentera Islam yang ramai
• Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan
• Menyerang kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan
• Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam yang tinggi
[2 markah]

(d) Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah.
• Terpelihara daripada penyembahan berhala
• Dijadikan sebagai kota suci umat Islam
• Menjadi tumpuan umat Islam dan seluruh dunia untuk menunaikan ibadat haji
• Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
• Membuktikan bahawa negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh
• Menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab secara aman
• Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat di Madinah
• Menjadi wilayah Islam yang baru
[2 markah]

(e) Sekiranya anda berada semasa pembukaan semula kota Makkah, apakah ketokohan Rasulullah s.a.w yang boleh diteladani.
• Sifat pemaaf / pengampun
• Berwibawa
• Kebijaksanaan mengatur strategi
• Tidak membalas dendam
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

3. Terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam dari Semenanjung Tanah Arab, Islam dari China dan Islam dari India.

(a) Nyatakan dua tokoh yang mengemukakan teori tersebut.
• John Crawford
• Syaed Naquib al-Attas
• Emanuel Gadinho Eredia
• S.Q. Fatimi
• Snouck Hurgronje
[2 markah]

(b) Senaraikan bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab.
• Dikemukakan oleh John Crawford
• Disokong oleh prof Syed Mohamad Naquib al-Atas
• Islam berkembang menerusi aktiviti para pedagang
• Bukti catatan Cina Bahawa oarang Arab / Parsi telah mempunyai pusat peraniagaan/petempatan di Canton / Amoy sejak tahun 300 Masehi
• Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah , Mesir ke Cina sejak awal lagi sehingga munculnya Islam di Mekah pada abad ke-7
• Asia Tenggara sebagai pelabuhan persinggahan pedagang Arab ke negara China
• Pedagang Arab membina perkampungan Islam bernama Ta Shih di Sumatera Utara.
• Persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan sastera Semenanjung Tanah Arab
• Orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan.
• Perkataan Arab yang terdapat dalam tulisan jawi diambil daripada bahasa Arab
• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi budaya Arab
• Pengislaman raja di asia Tenggara dilakukan oleh Syeik dari Arab
• Penulisan kitab agama menggunakan gaya penulisan Arab
[3 markah]

(c) Berikan dua cara pedagang Islam dapat menyebarkan Islam ke Asia Tenggara.
• Pedagang mempunyai sikap dan tingkah laku yang murni yang menjadi ikutan masyarakat tempatan
• Menjadikan perkampungan / pelabuhan persinggahan sebagai menjadi pusat perbincangan agama Islam di kalangan pedagang
• Pedagangan menjalankan dakwah
• Pedagang membawa bersama ulama untuk menyebarkan Islam
• Mempunyai sifat mahmudah / berhemah / lemah lembut menarik lebih ramai penduduk tempatan
• Hubungan baik pedagang dengan pemerintah tempatan yang memberi keistimewaan untuk berdakwah.
• Pedagang Islam dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa pelabuhan di Asia Tenggara
[2 markah]

(d) Nyatakan pengaruh Islam dalam sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara.
• Baitulmal diperkenalkan sebagai institusi ekonomi di Acheh sebagai perbendaharaan Negara harta/fitrah/hasil diperoleh daripada zakat dan sedekah
• mencari rezeki yang halal
• melarang perbuatan mengemis
• rajin bekerja
• amalkan unsur-unsur halal semasa berurus niaga / riba tidak dibenarkan
• sumber rezeki yang besar datang daripada perdagangan
• mata wang bercetak tulisan gelaran Islam bagi Sultan negeri berkenaan seperti Khalifatul Muslimin
• membayar zakat harta
[3 markah]

4. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan pengaruh dalam undang-undang dan semangat jihad penduduk tempatan.

(a) Apakah kandungan undang-undang syariah kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara ?
• Mengendalikan kes jenayah / kecurian
• Kes pembunuhan
• Urusan pernikahan
• Urusan perniagaan
• Pembahagian harta pusaka
[2 markah]

(b) Senaraikan ulama tempatan yang menulis tentang semangat jihad di Asia Tenggara.

• Syeikh Nurudin al-Raniri
• Abdul Rauf Singkel
• Syeikh Daud al-Pattani
[2 markah]

(c) Jelaskan mengenai perkembangan semangat jihad di Asia Tenggara
• Menggerakkan rakyat tempatan menentang penjajahan Barat
• Di Acheh, sultan menggunakan semangat jihad untuk lindungi kesucian Islam daripada Portugis
• Di Jawa, penduduk bersatu di bawah prinsip Islam menentang Portugis dan Belanda
• Di Acheh, ulama Syeikh Nurudin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel menulis kitab menerangkan kewajipan berjihad bagi orang Islam
• Syeikh Daud al-Pattani memuatkan kitabnya dengan kelebihan berjihad
• Beliau menulis surat kepada muridnya untuk berjuang menentang penjajah Siam
• Jihad juga merupakan usaha menentang kemiskinan
• Orang Islam juga digalakkan berjihad untuk mencapai sesuatu yang sempurna
[3 markah]

(d) Sebagai seorang warganegara, mengapakah anda perlu menjaga kedaulatan negara ?
• Hormati undang-undang
• Tidak melakukan kesalahan
• Wujud keamanan
• Tidak dicabar mana-mana pihak
• Negara tidak dijajah
• Menjamin kedudukan raja-raja
• Wujud perpaduan
• Lahir semangat cintai tanah air
• Lahir semangat jihad
• Mana-mana yang munasabah
[3 markah]

5. Gerakan Islah yang dijalankan oleh golongan mubaligh, ulama dan sufi telah menyebabkan Islam tersebar di Asia Tenggara.

(a) Namakan dua orang pendakwah yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
• Syeikh Ismail
• Fakir Muhamad
• Syarif Amir Sayyid al-Syirazi
• Tajuddin al-Asfahani
• Syeikh Abdul Aziz
• Maulana Abu Bakar
• Maulana Yusof
[2 markah]

(b) Apakah sifat yang dimiliki oleh pendakwah ?
• Peribadi yang baik
• Jujur
• Lemah lembut
[2 markah]

(c) Jelaskan peranan ulama dalam menyebarkan Islam di Melaka
• Mengajar perkara asas tentang Islam
• Mengajar secara tidak formal
• Mengajar secara formal
• Menggunakan masjid / istana / rumah sebagai tempat mempelajari Islam
• peringkat awal
• Pusat pendidikan berkembang ke pondok / pasentren
[2 markah]

(d) Nyatakan cara Wali Songo berdakwah di Jawa
• Menimbulkan kesedaran
• Menanam semangat maksud bekerja
• Menanam semangat beramal
• Berusaha menghapuskan pengangguran
• Mengikis sifat malas
• Elak hidup secara mewah
• Mengelakkan pembaziran
[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan aman di Asia Tenggara ?
• Nilai-nilai Islam yang baik
• Dilakukan dengan bijaksana
• Sikap terbuka para pendakwah
• Pendakwah tidak prajudis
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

SOALAN ESEI

1. Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang ketua keluarga yang penyayang malah pemimpin yang bijaksana dan pedagang yang berjaya.

(a) Nyatakan enam sifat terpuji yang dimilki oleh Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dihormati oleh masyarakat Arab Jahiliah.
[6 markah]
• Perkataan dan perbuatan dipercayai kerana tidak pernah berbohong
• Bijaksana dengan menyelesaikan peletakan batu Hajar Aswad
• Bersifat pengasih dan bertimbang rasa
• Membantu isteri memasak / menampal pakaian / melayan anak / membersih rumah
• Memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak
• Mengamalkan cara hidup yang sederhana
• Sentiasa merendah diri
• Seorang yang pemaaf
• Sentiasa menyampaikan (Tabligh)

(b) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menyebarkan dakwah Islamiah kepada orang ramai.
[6 markah]
• Baginda menyampaikan dakwah secara lemah-lembut dan berhikmah
• Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam
• Memujuk dengan menggunakan akal.
• Menggunakan pendekatan membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam
• Membacakan ayat al-Quran semasa menjawab pertanyaan para sahabat
• Memberi penerangan / penjelasan tentang pemasaalahan Islam
• Menunjukkan contoh teladan yang baik

(c) Nyatakan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perdagangan. [8 markah]
• Baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan
• berkongsi dengan teman baginda.
• Sejak berumur 12 tahun
• baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda, Abu Talib
• ke Syam.
• Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah
• memperoleh keuntungan yang berlipat ganda
• Baginda berniaga dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik.
• memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan
• Seorang pedagang yang dihormati
• menjadi contoh kepada masyarakat

2. Dakwah Isamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakat Arab Quraisy.

(a) Mengapakah masyarakat golongan bawahan mudah menerima Islam ? [4 markah]
• Tertarik pada ajaran Islam
• Yakin dengan ajaran Islam
• Layanan yang sama kepada semua manusia
• Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w
• Kemurnian ajaran Islam

(b) Nyatakan sebab masyarakat Arab Quraisy menentang ajaran Islam. [6 markah]
• Perbezaan kepercayaan dan amalan
• Prinsip persamaan taraf sesama manusia
• Tanggap salah terhadap Nabi
• Menggugat kedudukan ekonomi
• Konsep persaudaraan

(c) Bagaimanakah masyarakat Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w ? [6 markah]
• Penyair mengejek ajaran ajaran Islam
• Tohmahan dan tuduhan
• Pujuk nabi meninggal ajaran Islam
• Pemulauan terhadap Nabi
• Pemulauan terhadap keluarga Nabi
• Tidak menjalankan aktiviti jual beli
• Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan
• Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi

(d) Jika anda dilantik sebagai seorang pemimpin muda, bagaimanakah cara anda akan sampaikan mesej pembaharuan untuk memajukan negara [4 markah]
• Secara sulit (sebelum diumumkan)
• Sampaikan kepada AJK terdekat
• Berbincang dengan kawan pemimpin
• Mesyuarat dalam AJK untuk kelulusan
• Mana-mana jawapan yang munasabah

atau,

• Secara terbuka (selepas diluluskan)
• Hebah melalui televisyen / media elektronik
• Tulis dalam media cetak / akhbar / majalah
• Perjumapaan ramai di tempat terbuka / stadium
• Sampaikan dalam sebarang perasmian
• Majlis ceramah
• Mana-mana yang munasabah

3. Perjanjian Hudaibiyah

(a) Jelaskan peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
• Orang Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah
• Kota Makkah sangat penting kerana letaknya Kaabah/pusat ibadat/tempat asal Muhajirin/ tempat turunnya wahyu pertama
• Dipersetujui Nabi Muhammad s.a.w
• Baginda ingin menunaikan ibadat umrah

• Sekatan oleh orang Arab Quraisy Makkah di Hudaibiyah
• Merasakan maruah mereka tercabar
• Bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah

• Uthman bin Affan sebagai wakil perbincangan
• Menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka untuk mengerjakan umrah
• Pihak Quraisy Makkah tidak memperdulikanhasrat orang Islam
• Khabar angin tentang kematian Uthman Bin Affan
• Membuat persetiaan „Bai’ah al-Ridhwan“ menuntut bela kematian Uthman Bin Affan

• Penghantaran Suhail Bin Amru sebagai wakil rundingan
• Mendapat tahu tentang ikrar dan persetiaan orang Islam membela kematian Uthman

• Kata Sepakat/Perjanjian Hudaibiyah
• Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan perjanjian
• Berlakulah perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w dengan Suhail Bin Amru [5 markah]

(b) Jelaskan faktor yang membawa kejayaan pembukaan semula Kota Makkah.
[7 markah]
• Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas
• Membawa kepada pengislaman orang Arab Quraisy maca

• Jaminan Keselamatan
• Nabi Muhammad s.a.w memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung
• Masuk ke Masjid al-Haram/masuk ke rumah Abu Sufian

• Pidato Nabi Muhammad s.a.w kepada umat Islam
• Menekankan konsep perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa & agama

• Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w
• Tidak membalas dendam terhadap penduduk Maca yang selama ini memusuhi Islam

(c) Terangkan kepentingan pembukaan semula kota Makkah kepada umat Islam.
• Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
• Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya
• Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan
• Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
• Membuktikan negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w
• Pembuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
• Dakwah Islam telah tersebar secara aman/tanpa paksaan daripada mana-mana pihak
• Mewujudkan sebuah pemerintahan Islam yang kuat
• Makkah dijadikan sebagai wilayah Islam
[8 markah]

4. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab telah dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Naquib al-Attas.

(a) Terangkan bukti-bukti yang telah dikemukakan bagi menyokong teori tersebut?
• Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang
• Catatan China menyatakan tentang wujudnya pusat perniagaan / petempatan pedagang Arab di Canton sejak 300 M.
• Sejak awal lagi pedagang Arab telah menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah Mesir hingga ke China.
• Mereka telah berdagang secara berterusan di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam.
• Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggarara kerana kedudukan Selat Melaka yang strategik.
• Pedagang Arab menetap selama beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan /membina perkampungan.
• Perkampugan tersebut menyediakan tapak untuk berdagang /mengumpul barang jualan/ membeli barangan mewah dari China dan India.
• Terdapat orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan.
• Wujud tapak yang kukuh bagi pedagang Arab menjalankan perdagangan dengan pelabuhan lain di Asia Tenggara.
• Semasa menunggu perubahan angin monsoon digunakan pedagang ini berbincang dengan pedagang tempatan tentang kepercayaan /agama.
• Kehidupan serta nilai Islam yang mur ni diperlihatkan oleh pendakwah dan pedagang Islam menarik minat orang tempatan.
• Terdapat catatan China mengenai kewujudan perkampungan Arab bernama Ta Shih di Sumatera Utara pada Tahun 650 M.
• Tarikh kewujudan perkampungan ini menunjukkan Islam telah bertapak di Asia Tenggara sejak abad ke tujuh masehi.
• Persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan Kesusasteraan Tanah Arab.
• Terdapat banyak perkataan Arab dalam tulisan jawi.
• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu di pengaruhi oleh budaya Arab.
• Menghormati tetamu/muzik Melayu/dabus/tarian zapin.
• Kebanyakan karya tempatan mengisahkan pengislaman raja oleh syekh dari Tanah Arab.
• Pengislaman Raja Pasai iaitu Merah Silu
• Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bahawa pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah sufi keturunan Arab yang bernama Syekh Ismail.
• Kebanyakan kitab agama yang dikarang dalam Bahasa Melayu menggunakan gaya bahasa tulisan Arab.
• Tiada unsur India atau China dalam kitab yang dikarang ulama tempatan.
• Kitab tempatan seperti tauhid/tafsir al-Quran/hadis didapati menggunakan bahasa Arab/rujukan dari Tanah Arab.


[10 markah]

(b) Nyatakan keistimewaan Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang dan membantu perkembangan penyebaran Islam di rantau ini.
• Keistimewaan Asia Tenggara ialah kedudukannya yang strategik
• Asia Tenggara terletak di antara China dan India
• Selat Melaka menjadi penghubung di antara China dan India
• Terdapat banyak pelabuhan di sekitar Selat Melaka
• Contohnya Srivijaya, Perlak, Pasai, Melaka, Bantam, Cheribon, Makasa, Brunei dan Pattani.
• Pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara mempunyai hubungan dengan pelabuhan di Lautan Hindi
• Contohnya Mocha, Hormuz, Surat, Goa, dan Colombo.
• Hubungan dengan pelabuhan di Pantai Koromondel India
• Contohnya Masulipatam dan Pondecherry
• Hubungan dengan pelabuhan yang penting di Laut China Selatan

[5 markah]

(c) Berikan pendapat anda, mengapakah Islam tersebar ke Asia Tenggara menerusi jalan laut?
• Kemajuan dari segi pengangkutan dengan terciptanya
Kapal layar/kapal wap
• Jalan darat sedia ada jauh/sukar/banyak halangan politik dan
geografi/ancaman keselamatan.
• Wujud pelabuhan-pelabuhan utama di Asia Tenggara
• Pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara mempunyai kemudahan
yang lengkap untuk kapal berlabuh.
• Kemahiran ilmu pelayaran dengan penggunaan kompas/peta.
• Wujud kerajaan-kerajaan maritime di pesisir pantai menjadi
• pintu masuk kepada para pedagang.
• Industri perkapalan berkembang maju dan ini menggalakkan
pelayaran.
• Wujud konsep dakwah yang dibawa oleh pedagang-
pedagang Arab/India/Parsi melalui jalan laut.
• Telah wujud hubungan tradisi antara Asia Tenggara
dengan tamadun Arab/India dan China.
• Kegiatan pelayaran merupakan satu kebangaan dan
mempunyai nilai patriotik masyarakat dahulu kala.
• Mana-mana munasabah - terima

[5 markah]

5. Aktiviti perdagangan menjadi salah satu saluran penting yang mempesatkan proses pengislaman di Alam Melayu.

(a) Nyatakan enam sebab Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting menjelang abad ke-15.
• Kedudukan Melaka yang sangat strategik
• Kehadiran ramai pedagang asing
• Melaka menjadi pusat perdagangan rempah
• Pentadbiran yang licin dan teratur
• Mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan
• kelautan
• Mewujudkan jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan
• syahbandar bertanggungjawab terhadap hal ehwal perdagangan
• Undang-Undang Laut Melaka digubal dan menjadi Landasan untuk dipatuhi.
• Sistem sukatan dan timbangan telah diperkenalkan.
• Perdagangan dilakukan melalui kaedah
• Pertukaran barang dan kaedah jual beli

[6 markah]

(b) Penggunaan mata wang sebagai perantaraan nilai barangan secara langsung memudahkan perdagangan dan urusan jual beli. Terangkan penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
• mata wang timah digunakan di Melaka
• berbentuk bulat
• beratnya satu kati lapan tahil
• nama sultan dan tarikh Islam tertera pada mata
• wang

• mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay
• boleh digunakan di Melaka

• mata wang timah digunakan di Johor
• dikenali sebagai wang katun
• berbentuk bulat atau segi enam
• tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai
• tulisan Arab

• Negeri Kedah menggunakan mata wang
• timah
• berbentuk ayam jantan hinggap di atas cincin
• boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan

• mata wang emas juga digunakan di Kedah ,
• Johor dan Kelantan

• Wang emas Johor digunakan sejak zaman
• Sultan Alauddin Riayat Shah – 1527
• wang emas Johor dikenali sebagai kupang
[8 markah]

(c) Nyatakan sistem percukaian yang diamalkan di Melaka.
• Pedagang dikenakan cukai terhadap barangan dagangan sebelum urusan perdagangan dilakukan
• Cukai tetap/import ditetapkan oleh pemerintah
• Pedagang dari India, Ceylon, Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai enam peratus daripada nilai barangan
• Pedagang dari Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak lima peratus.
• Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
• Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai
• Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus
• Orang asing lain dikenakan cukai enam peratus
• Amalan riba tidak dibenarkan
• Golongan ceti yang memberi pinjaman wang dibenarkan menjalankan aktiviti mereka
• Golongan kaya disaran membayar zakat harta
[6 markah]

TEMA 9 : BAB 9 DAN 10 TINGKATAN 4

SOALAN STRUKTUR

1. Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh di Tanah Melayu, British telah membawa masuk imigran dari luar untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.

(a) Apakah faktor yang mendorong kemasukan imigran ke Tanah Melayu.
• Pembangunan sektor pertanian
• Kemajuan sektor perlombongan
• Kekurangan tenaga buruh
• Galakan British
• Tidak ditentang oleh orang Melayu
• Kestabilan politik di Tanah Melayu
• Hubungan tradisi dengan negara India
• Faktor penolak negara asal (politik / rampasan kuasa / ekonomi / miskin / sosial / kemarau / banjir)
[2 markah]
(b) Nyatakan dua cara kemasukan buruh dari China.
• Sistem tiket kredit
• Sistem pengambilan kakitangan
• Sistem pengambilan rumah kongsi
• Kemasukan secara berkumpulan
[2 markah]
(c) Nyatakan dua cara kemasukan buruh dari India.
• Sistem kontrak
• Sistem kangani
• Sistem buruh bebas
[2 markah]
(d) Bagaimanakah British menangani penindasan terhadap kemasukan imigran beramai-ramai dari China dan India
• Mewujudkan jawatan pegawai pelindung buruh dari Cina
• Meluluskan undang-undang memperbaiki pengambilan buruh
• Menghapuskan sistem tiket kredit
• Memperkenalkan sistem pengambilan kakitangan / rumah kongsi
• Menghapuskan sistem kontrak
• Memperkenalkan sistem kangani
• Menguatkuasakan Undang-Undang Tabung Imigresen India
[2 markah]

(e) Sekiranya anda menjadi pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan negara daripada terlalu bergantung kepada tenaga buruh asing?
• Kuatkuasa undang-undang
• Denda ke atas majikan
• Memberi gaji yang tinggi kepada buruh tempatan
• Memberi latihan / kemahiran kepada buruh tempatan
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

2. Tanah Melayu dikenali sebagai Suvarnabhumi oleh pedagang India pada zaman silam yang membawa maksud “bumi emas”.

(a) Namakan tiga hasil galian yang mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke-9.
• Bijih Timah
• Emas
• Arang batu
• Bauksit
• Antimoni
• Bijih besi
[3 markah]

(b) Berikan dua faktor yang mendorong penglibatan pemodal Eropah dalam sektor perlombongan bijih timah di Tanah Melayu
• Kemampuan menyediakan modal bagi penggunaan papal korek
• Wujud undang-undang/enakmen digubal & diluluskan bagi mewujudkan penguasaan
[2 markah]

(c) Nyatakan dua bukti penguasaan para pembesar Melayu pada abad ke-19 dalam sektor perlombongan bijih timah
• Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada para pembesar untuk mengusahakan perlombongan
• Para pembesar Melayu pula akan memastikan hasil bijih yang dilombong, dijual semula kepada mereka
• Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu
[2 markah]

(d) Pada pendapat kamu bagaimanakah cara untuk memastikan ekonomi negara kita terus maju dan berkembang?
• Bersedia mengumpulkan modal
• Menguasai teknologi
• Menguasai pengetahuan
• Bertindak proaktif
• Perancangan ekonomi jangka panjang yang jelas
• Mana-mana munasabah - terima [3 markah]

SOALAN ESEI

1.(a) Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke -19 hingga awal abad ke-20 ? [5 markah]
• Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British /
• British membawa masuk tenaga buruh luar untuk bekerja di lombong-lombong
• dan ladang-ladang
• Galakan kolonial Britih agar mereka berhijrah / dasar
• Penghijrahan mereka tidak pernah ditentang oleh orang Melayu
• Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
• Terdapat peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan
• Kestabilan politik di Tanah Melayu
• Kemiskinan di tempat asal
• Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu


(b) Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-9.
[8 markah]
• Kemasukan buruh Cina

• Melalui sistem tiket kredit
• Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).
• Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa
• Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan.
• Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu.
• Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.
• Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka.

• Melalui sistem pengambilan kakitangan,
• Majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh.
• Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.
• Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.

• Sistem pengambilan rumah kongsi
• Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
• Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

• Kemasukan buruh India

• Sistem buruh bebas
• Datang sendiri dengan biayaan masing-masing.
• Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu
• Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki

• Melalui sistem kontrak

• Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.
• Sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.

• Melalui sistem kangani

• Seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.
• Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.
• Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani

(c) Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah meninggalkan kesan sosial. Jelaskan pernyataan di atas berasaskan pengetahuan sejarah anda. [7 markah]
• Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu
• Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum
• Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
• Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan
• Tidak terdapat interaksi antara kaum
• Tidak ada perpaduan antara kaum
• Wujud sistem pendidikan vernakular
• taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit
• pembangunan tidak seimbang antara wilayah
• perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran


2.

(a) Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor pertanian di Tanah Melayu. [5 markah]
• British memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran antarabangsa seperti kopi, tembakau dan getah
• Mengkomersilkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam
• Mengadakan undang-undang pemilikan tanah bagi
• Melindungi tanah orang-orang Melayu dari dicerobohi pemodal asing.
• Membahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai komersil seperti tanah ladang, tanah peribumi dan tanah perlombongan
• Mengenakan kadar cukai yang berbeza bergantung kepada jenis tanah yang dimiliki
• individu / syarikat yang berminat mengusahakan sesuatu kawasan perlu memohon di Pejabat Tanah.
• Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan.

(b) Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan penduduk peribumi. [12 markah]
• Melalui Akta Tanah Simpanan Melayu (ATSM),
• Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah orang Melayu sebagai tanah simpanan Melayu.
• ATSM bertujuan menyelamatkan tanah tersebut daripada di jual, dipajak ,di gadai atau ditukar milik.

• Land Order diperkenalkan di Sarawak
• untuk melindungi hak milik tanah peribumi/pemilik komuniti daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk pertanian.

• Land Settlement Order
• Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan
• memberi perlindungan kepada tanah peribumi daripada dipajak, dipecahkan dan dijual kepada orang luar.

• Land Order 1948
• Tanah di Sarawak dibahagikan kepada tiga bahagian,
• iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman

• Golongan imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran

• Proklamasi III di Sarawak
• Perlindungan Hak Peribumi menetapkan
• kepentingan hak milik tanah peribumi adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah (PD)

• Segala urusniaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi
• Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing

(c) Mengapakah British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917. [3 markah]
• Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
• Melarang penanaman getah di kawasan penanaan padi.
• Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah dikalangan orang Melayu.
• Mengelakkan pergantungan kepada beras yang diimport

3. Penjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspek fizikal dan sosial di Tanah Melayu

(a) Jelaskan lima faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran. [5 markah]
• Kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi
• Kawasan yang menjadi pusat ekonomi penjajah
• Pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan / berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil lombong / tempat untuk pelombong mendapat keperluan harian
• Kawasan yang mengalami pertambahan penduduk
• Kawasan perusahaan perlombongan bijih timah seperti Kuala Lumpur / Seremban / Taiping
• Pusat pentadbiran / perbankan
• Kawasan perlombongan petroleum seperti Miri, Sarawak
• Pusat perniagaan / perdagangan
• Kawasan yang lengkap dengan kemudahan infrastuktur yang baik seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, dan pusat kesihatan serta bank / institusi kewangan
• Perkembangan sistem pengangkutan jalan raya dan jalan kereta api utama
• Kawasan aktiviti ekonomi seperti pertanian komersial
• Kedudukan sesuatu tempat yang strategik akan menjadi sebuah bandar besar seperti Kuala Lumpur
• Kwasan yang menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain
• Kawasan Pelabuhan yang menjadi tumpuan kerana peningkatan hasil pengeluaran produk
• industri bijih timah dan getah seperti pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang
• Pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam seperti Kuching , Sarawak.

(b) Terangkan tentang sistem pendidikan Vernakular semasa penjajahan British di Tanah Melayu. [8 markah]
• Mengguna bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar
• Tidak mampu pupukkan perpaduan kaum
• Murid pelbagai kaum dipisahkan
• Tidak melalui sistem pendidikan yang sama

• Pendidikan Melayu
• tidak terbela dan tidak ditingkatkan
• ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat
• Sekolah Melayu pertama dibuka di Teluk Belanga, Singapura (1856) / Sekolah Melayu kedua di Seberang Prai (1871) / di Kuala Kangsar dan Batu Gajah (1884)
• Sekolah Melayu untuk murid perempuan di Negeri-Negeri Selat (1885)
• Hanya di peringkat rendah sahaja
• Kurikulum terbatas sesuai dengan cita-cita British untuk melahirkan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya

• Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak
• Melatih guru untuk sekolah Melayu
• Sebagai institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak Melayu

• Sekolah khusus untuk golongan elit iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar (1905)

• Sekolah Tamil bagi masyarakat India
• Di buka oleh kerajaan di bandar
• Dibuka oleh pihak pengurusan ladang di ladang getah
• Sekolah awal ialah Sek. Tamil Vivekananda di Seremban (1912)
• Berorientasi pendidikan negara India
• Sukatan dan buku pelajaran dibawa dari India
• Tenaga pengajar dari India
• Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar

• Sekolah Cina
• Dibiayai oleh saudagar Cina
• Sekolah awalnya ialah Sek. Chung Hwa / Sek. Cina Yuk Chai di Kuala Pilah
• Dialek masing-masing sebaagaai bahasaa pengantar
• Buku dan sukatan pelajaran dari negaraa China
• Tenaga penganjar dari China

• Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan
• untuk menyekat pengaruh Komunis / mengawal aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina

• Pendidikan Inggeris
• Diusahakan oleh golongan mubaligh Kristian / badan sukarela
• Sebagai sekolah elit / pelajar dari golongan atasan
• Di kawasan bandar
• Kurikulum berasaskan sistem pendidikan England
• Di Negeri-Negeri Selat dibuka sekolah seprti Penang Free School (1816) / Melaka Free School (1826)
• Di Negeri-Negeri Melayu penubuhannya agak lewat seperti King Edward VII School di Taiping (1883) / Victoria Institution di Kuala Lumpur (1894)

• Penubuhan Universiti Malaya di Singapura
• sebagai pendidikan tinggi dalam negeri selepas merdeka.

(c) Bagaimanakah penjajah British menyelesaikan masalah kesihatan yang timbul kesan daripada Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu pada akhir abad ke sembilan belas. [7 markah]
• Tubuh hospital / pusat kesihatan
• Kawal wabak penyakit
• 29 buah pusat kesihatan di Perak
• Hospital di perak di buka di Tanjong Malim, Gopeng, Kerian, K. Kangsar

• Pusat Kesihatan kecil
• 14 Di Selangor, 3 di Negeri Sembilan, 2 di Pahang

• Hospital persendirian
• Oleh orang perseorangan
• Contoh Tung Shin di K.L
• Untuk pekerja lombong bijih timah / imigran Cina

• Institut Penyelidikan Perubatan
• Kawal wabak penyakit
• Penyelidikan dan kajian punca penyakit
• Langkah mencegah yang patut di ambil

• Sanitary Board
• Kebersihan dan kesihatan awam di bandar
• Awasi kebersihan dan kesihatan di K.L dan Perak
• 1911 fungsi Sanitary Board jaga kebersihan bandar
• Jabatan Kesihatan jaga aspek kesihatan


Soalan 4

(a) Masyarakat Melayu mula menggunakan sistem mata wang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Terangkan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sejak zaman tersebut hingga awal abad ke 20. [6 markah]
• Terdapat berbagai mata wang primitif digunakan di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
• Contohnya mata wang emas, perak dan timah dikeluarkan di Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Melaka.
• Dinar emas yang digunakan di Kelantan dikenali sebagai Kijang.
• Wang emas dan kupang emas digunakan di Terengganu.
• Jongkong tampang digunakan di Pahang.
• Mata wang katun digunakan di Johor.
• Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.
• Pedagang Eropah menggunakan mata wang asing di Tanah Melayu.
• Contohnya mata wang Sepanyol.
• Mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri Selat.
• Mata wang ini bertahan selama 300 tahun.
• Kerajaan British memperkenalkan wang kertas Negeri-Negeri Selat.
• Wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897.
• Hanya mata wang ini sahaja yang sah digunakan di Negeri-Negeri Selat.
• Mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.

(b) Kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan institusi kewangan. Terangkan perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke 20.
• Kepesatan ekonomi Tanah Melayu mendorong pihak penjajah memperkenalkan institusi kewangan.
• Bertujuan melicinkan urusan kewangan
• Institusi kewangan menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur.
• Bank memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan.
• Bank memperkenalkan kadar faedah yang tinggi.
• Dana dari luar dibawa masuk melalui bank.
• Bank menjadi agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport.
• Merchantile Bank adalah bank pertama di Tanah Melayu.
• Bank Eropah mula dibuka di Tanah Melayu selepas Perjanjian Pangkor.
• Antaranya ialah The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemene Bank Nederland.
• Bank Eropah mengutamakan pedagang Eropah.
• Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).
• Pemodal tempatan menubuhkan bank mereka sendiri pada awal abad ke-20.
• Kwong Yik Bank adalah bank tempatan pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur.
• Diikuti oleh Bank of Malaya di Ipoh 1920 dan Ban Hin Lee 1935 di Pulau Pinang.
• Bank perdagangan ditubuhkan di Sarawak.
• Antaranya Sarawak Chinese Banking Corporation (1913) dan Ban Chiang Bank
• Orang Melayu menubuhkan banknya sendiri.
• Bank Melayu pertama ialah Malay National Banking Corporation (1947) di K. Lumpur
• Bank ini menubuhkan cawangannya di Temerloh dan Rembau.
• Bank ini tidak bertahan lama.
• Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah.
• Bertujuan memastikannya menjana ekonomi negara.
[8 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu ? [6 markah]
• Menjana pertumbuhan ekonomi negara
• Menyediakan pinjaman kepada pelabur
• Memajukan industri negara
• Pengenalan sistem kewangan moden yang berorientasikan kadar faedah yang tinggi.
• Mempercepatkan kemasukan dana asing
• Menggalakkan pelaburan asing
• Mempercepatkan bayaran kepada pengimport dan pengeksport.
• Melicinkan urusan perdagangan antarabangsa.
• Meningkatkan keinginan untuk menabung

1 comment:

  1. ¬ hal yg tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan,dengan keluarga saya untuk AKY SANTORO kami ucapkan banyak terimah kasih karna berkat BANTUAN AKY SANTORO ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari segala HUTANG HUTANG. karna nomor togel yang di berikan KY SANTORO YAITU-4D. nya BENAR BENAR TERBUKTI TEMBUS 100% DAN SAYA MEMENANGKAN.125 juta.ALLHAMDULILLAH saya bisa menutupi semua tuhang hutang saya.dan MOTOR saya yg dulunya aku gadaikan,kini sudah di tebus kembali.dan kami juga sudah membuka usaha kecil kecilan,kami tidak menduga KY SANTORO TELAH MERUBAH NASIB KAMI DALAM SEKEJAP.dan hanya AKY SANTORO Lah DUKUN TOGEL YANG PALING BERSEJARAH DI KELUARGA KAMI.ini adalah benar benar kisah nyata dari saya.dan saya tidak malu menceritakannya.semua tentang kesusahan yg perna saya jalani.karna di situlah saya mulai berfikir bahwa mungkin masih banyak saudara kami yg membutuhkan bantuan seperti saya.yang ingin seperti saya silahkan hub AKY SANTORO DI NOMOR(_0823_1294_9955_)Atau KLIK DISINI    DI JAMIN 100% TEMBUS.JIKA ANDA PENUH KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI.DAN SAYA SANGAT YAKIN BAHWA ANGKA GHOIB YANG DI BERIKAN KY SANTORO DAPAT MERUBAH NASIB ANDA SEPERTI SAYA.SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALAU ADA PERKATAAN SAYA YANG KURANG SOPAN.TOLONG DI MAAF KAN.TERIMAH KASIH.THANK'Z ROOMX ZHOBATH.!!!

    ReplyDelete