Tuesday, September 21, 2010

KATA TUGAS DALAM MENJAWAB SOALAN ESEI

1) Memberi fakta (F) sahaja
- Kata tugas seperti senaraikan, jelaskan, apakah, bagaimanakah, pada pendapat anda.
Contoh : Jelaskan ciri-ciri kalendar dalam Tamadun Hwang Ho
F1 30 hari sebulan
F2 360 hari setahun
F3 menentukan musim
F4 seperti menanam, menuai, perkahwinan, perburuan, dan pengkebumian

2) Memberi fakta (F) berserta huraian (H)
- Kata tugas seperti terangkan
Contoh : Terangkan sumbangan tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia hari ini.
F1 Ilmu matematik
H1a seperti algebra
H1b dan geometri
F2 memperkenalkan sistem kalendar
H2a 12 bulan
H2b dan 365 hari setahun
F3 Maju dalam perubatan
H3a pengamal perubatan berstatus tinggi kerana berkhidmat dengan firaun
H3b mahir dalam pengawetan mayat
H3c dan pembedahan mayat

3)Memberi fakta (F), huraian (H) dan Contoh (C)
- Kata tugas seperti huraikan
Contoh : Huraikan faktor kebangkitan pemimpin tempatan menentang British
F1 Dasar penaklukan
H1a dengan menakluki daerah mereka
C1a seperti Naning, Terengganu dan Sarawak

No comments:

Post a Comment